Teismas paliko galioti N. Venckienei skirtas kardomąsias priemones

Teismas paliko galioti N. Venckienei skirtas kardomąsias priemones

Vasario 18 dieną Panevėžio apygardos teismas konstatavo, kad visos N. Venckienei paskirtos kardomosios priemonės – intensyvi priežiūra, 10 tūkst. eurų užstatas bei asmens dokumentų paėmimas šioje proceso stadijoje yra tinkamos ir nėra diskriminacinės.

Teismas pažymėjo, kad vienas iš svarbiausių kardomųjų priemonių tikslų yra siekis užtikrinti kaltinamojo dalyvavimą procese ir netrukdomą bylos nagrinėjimą. Ir nors kardomoji priemonė N. Venckienei iki išvykstant iš Lietuvos nebuvo paskirta, teismo įsitikinimu, tai nereiškia, kad savo veiksmais ir elgesiu ji nevengė baudžiamojo proceso.

Todėl, teismo nuomone, naikinti ar iš esmės keisti kaltinamajai taikomas kardomąsias priemones nėra pagrindo. Siekdamas užtikrinti N. Venckienės dalyvavimą procese, netrukdomą ir maksimaliai greitą bylos išnagrinėjimą teismas paliko galioti jai paskirtas kardomąsias priemones.

Teismas taip pat pratęsė N. Venckienei taikomos intensyvios priežiūros terminą trims mėnesiams, t. y. iki 2020 m. gegužės 19 d., tačiau sušvelnino šios priemonės sąlygas. Vietoje anksčiau skirto draudimo nutolti nuo gyvenamosios vietos didesniu kaip 10 km atstumu teismas uždraudė N. Venckienei išvykti iš šalies ir įpareigojo ją būti savo gyvenamojoje vietoje Garliavoje nuo 22 val. iki 6 val.

„Prokuroro nutarimu kaltinamajai paskirti įpareigojimai nenutolti nuo savo gyvenamosios vietos nurodytomis kryptimis ir atstumu yra pertekliniai ir be pakankamo pagrindo perdėm varžo kaltinamosios galimybę laisvai judėti tenkinant tiek savo, tiek artimųjų kasdienius poreikius bei suteikiant jiems pagalbą“, – rašoma apygardos teismo nutartyje.

Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus tai, kad kaltinamoji iki šiol nėra pažeidusi intensyvios priežiūros sąlygų, šiuo metu jai gali būti suteikta galimybė laisvai ir be apribojimų judėti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, nustatant didesnę kontrolę nakties metu.

Teismas nutartyje įspėjo kaltinamąją, kad ji privalo dėvėti elektroninį stebėjimo prietaisą, jo nenusiimti, negadinti ir nesunaikinti. Pažeidus intensyvios priežiūros sąlygas, kaltinamajai gali būti skirtas suėmimas.

Nutarties dalis dėl intensyvios priežiūros termino pratęsimo per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.

Komentarai

 • Račkauskas irgi daug kartų nedalyvavo teismo posėdžiuose. Kodėl jam apykojės neuždedate? Iki ko gali nusirist Lietuvos teisėsauga

  • Atsakyti
 • Gėda mūsų teisėjams kurie vadovaujai ne įstatymais, o kažkieno nurodymais ir taiko dvigubus standartus. Galiu pasakyti tik vieną – bailiai ir patys esate nusikaltėliai prieš įstatymą teisėjai.

 • Citata iš:
  DIDŽIOJI TEMIDĖ- DIEVO TĖVO APRAIŠKA
  2012 M. SPALIO 1 D.

  „Aš, Dievas Tėvas ir Sūnus Jėzus esame Viena, o tai reiškia, kad šiame laike tvyro Mūsų teisiminė valanda. Amen. Visi lobiai jūsų suskaičiuojami, pinigai jau atrūšiuoti. Amen. Kas nedavė man, Dievui, dešimtinės denarų, tas neteko tų pinigų, kurių vaitojime aidi Lietuva. Amen. Ką sukrovėte į savas skrynias, surasite dar būdami gyvi žemėje. Amen.
  Dalis pinigų nuteka didžiajam Belzebubui, kad padengtų pedofilinę sistemą- iždinį pragarą. Amen. Pedofilijos sistemoje yra nuoroda, kuriai jūs bene visi paklusote. Amen. Dalis piniguose skirta Erodui, Erodas jūsuose- Vatikanas. Amen. Dalis aukso skiriama Judui Iskarijotui- Izraeliui. Amen. Dešimtinės nuobiros atiduodamos smogikų bendrams- klanui. Amen.
  Sutvėrėjo dėka judiškoji lietuvių tauta išlieka gyvastyje, bet…… Izraelitiškieji bendrai trokšta visa užimti, išnuodyti tautas papildų gausa bei surogatiniu maistu. Amen. Žudomi jauni kūdikiai ir pagyvenę asmenys, jiems mažinamos išmokos Liucifieriaus paliepimu. Amen. Žinokite, vaikai žemėje, kad Aš, Dievas Tėvas, stebiu puolančius dvasioje ir leidžiu skausmus, kad bent kiek kiltumėte savojoje dvasioje. Amen.
  Didysis pragaras jau užpildytas, jį tebepildo tie, kuriems Jėzus tapo nieku. Amen.”

 • Jau didelis laimėjimas, kad su keturiais paliktais Jums kaltinimais, galėsite laisvai nuvykti kurį nors ketvirtadienį į Keturnaujieną ir paprašyti Dievo, kad pasigailėtų Jis ir Jūsų priešų.
  Nuvykusi į Keturnaujieną (galite vykite kartu ir su Garliavos kunigu Jonu Varkala), pasimelskite visi į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį už Lietuvos Prokuratūrą, Policiją, Saugumo Departamentą, Vyriausybę, Seimą, Prezidentūrą ir visą Kryževičiaus Teismą, prašydami Dievui jiems visiems atleidimo ir pasigailėjimo. Paprašyti pasigailėti ir testamentinės Tautų prostitutės šlykštynės – Didžiosios Babelės Amerikos, kad paliko masonų ložė galimybę iš Jūsų tyčiotis su keturiais kaltinimais ir tampyti po Lietuvą- Naująją Jeruzalę- Jėzaus Širdies Kontūrus. Paprašyti pasigailėti ir Vatikano- Pasaulio pedofilijos židinio, kad krintantis Kertinis Akmuo, kurį statytojai atmetė, būtų jiems gailestingas ir nesutraiškytų.
  Reikia ir priešus mylėti ir už juos melstis. Paprašyti Dievo, kad nebūtų taikomos žiaurios karminės nuobaudos, kurios pasivijo Keturnaujienos Šventovės išniekintojus. Nepykite ant Panevėžio čigonų, kad kokio nors vieno, sufabrikuoto Jums kaltinimo nepavogė iš bylos. Jie dar gali pasitaisyti.
  Tinkamiausia malda:
  Švenčiausiosios ir Nekalčiausiosios Jėzaus Širdies Rožančius, 2010 04 27 Jėzaus apreikštas.

Rodyti visus komentarus (4)

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų