Sekundė – kontaktai

ON Media, UAB

Nemuno g. 73, Panevėžys
Telefonas: (8-45) 58 19 77
Faksas: (8-45) 50 20 22
el. p. sekunde[eta]onmedia.lt
A/s LT 75 7044 0600 0539 7380

Generalinis direktorius

Laurynas Kochanauskas
tel. (8-45) 50 20 22
El. p.: laurynas@onmedia.lt

Redakcinė kolegija:
(8-45) 59 60 50

Inga Kontrimavičiūtė

mob. tel. (8-655) 04720
el. p. inga@onmedia.lt

Jurgita Butkaitytė
mob. tel. (8-685) 76838
el. p. jurga@onmedia.lt

Ričardas Radvila
mob. tel. (8-619) 33338
el. p. ricardas@onmedia.lt

Korespondentai:
tel. (8-45) 59 60 50

Lina Dranseikaitė
mob. tel. (8-699) 62922
el.p. lina@onmedia.lt

Gintaras Brazdžionis (sportas)
mob. tel. (8-656) 32072
el. p. sportas@onmedia.lt

Daiva Savickienė
mob. tel. (8-655) 44692
El. p.: daiva@onmedia.lt

 

Fotokorespondentas
tel. (8-45) 59 60 50
el. p. foto@onmedia.lt

Administratorė
tel. (8-45) 58 19 77
el.p. admin@onmedia.lt

REKLAMOS SKYRIUS

Nemuno g. 73, Panevėžys
tel./faks. (8-45) 50 20 22

Pardavimų vadovė

Žydrūnė Zulonaitė-Maršalkienė
tel./faks.: (8-45) 50 20 22,
mob. tel. (8-655) 65 105
El. p.: info@onmedia.lt

Reklamos vadybininkė

Samanta Krivickienė

mob. tel.: (8-655)57739

El. p.: samanta@onmedia.lt

Buhalterija

Vyr. finansininkė

Inga Buividienė
tel. (8-45) 58 19 77
el. p. buhalterija@onmedia.lt

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIAI:

Nemuno g. 73 (II a.) – darbo dienomis 8-17 val. Tel. (8-45) 55 55 56  El.p. skelbimai@onmedia.lt
A.Smetonos g. 25 darbo dienomis – 8-17 val. Tel. (8-45) 58 38 36.
Klaipėdos g. 103. (PC MAXIMA, telefonų komiso patalpose) Tel. (8-45) 51 51 81.
Marijonų g. 27, Tel. (8-616) 24368.

PRENUMERATOS IR PLATINIMO SKYRIUS:

Nemuno g. 73, (II a.) – darbo dienomis 8-17 val. Tel. (8-45) 578503, mob. tel. (8-685) 76836, el.p. platinimas@onmedia.lt

Dėl spaudos trūkumo skambinti tel. (8-45) 57 85 03, mob. tel. (8-685) 76836.