Kaisės – senovės graikų nimfos, šachmatų deivės – riteriu vadinto šachmatų kompozitoriaus panevėžiečio E. Bachvalovo sukauptą kolekcija artimieji perduoda tikriems jos vertintojams. A. Juškienės asmeninio archyvo nuotr.

Šachmatų kompozitoriaus kolekcija – į patikimas rankas

Šachmatų kompozitoriaus kolekcija – į patikimas rankas

Šimtai knygų, tūkstančiai žurnalų ir daugybė kitų su šachmatais susijusių leidinių – ši prieš metus amžinybėn pašaukto garsaus šachmatų kompozitoriaus, panevėžiečio  sukaupta įspūdinga kolekcija netrukus iškeliaus pas tikrus jos vertintojus.

E. Bachvalovo dukros rūpinasi tėvo sukauptą palikimą perduoti į patikimas rankas – Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungai.

Kaisės – senovės graikų nimfos, šachmatų deivės – riteriu vadintas panevėžietis E. Bachvalovas buvo šios sąjungos narys.

Nuo šachmatų pasaulio nutolusiems šis terminas gali pasirodyti ne visai suprantamas. Kompozitorius paprastai įsivaizduojame prie partitūros ar fortepijono palinkusius.

O iš tikrųjų yra ir šachmatų kompozitoriai, tik jie kuria ne muziką, o šachmatų kompozicijas – taip pat reikalaujančias daug gebėjimo ir žinių.

Ne bet kas kompozitoriais gali tapti – tik kūrybiški, šachmatų žaidimą mėgstantys ir gerai jį suprantantys, tam pasidavę, kantrūs žmonės.

„Dviejų vienodų šachmatų kompozicijų būti negali“, – sakydavo patyręs kompozitorius E. Bachvalovas.
Panevėžietis buvo daugkartinis Lietuvos šachmatų kompozicijų sprendimo čempionatų nugalėtojas.
Jam buvo gerai žinoma ir šio žaidimo istorija. Pirmosios šachmatų kompozicijos Lietuvoje pradėtos spręsti nuo 1931 metų, kai laikraštyje „Lietuvos aidas“ žinomas meistras Vladas Mikėnas, pateikęs penkis uždavinius, paskelbė jų sprendimo konkursą.

Pasisekimo sulaukta didžiulio – konkurse dalyvavo daugybė sprendėjų.

Ir nors uždavinius teisingai išsprendė tik dalis jų, šis įvykis įėjo į istoriją – tai buvo vienas pirmųjų šachmatų uždavinių sprendimo konkursų Lietuvoje.

Neturėjo sau lygių

Pokario Lietuvoje šachmatai buvo populiarinami – laikraščiuose, žurnaluose spausdinti šachmatų skyreliai, reguliariai organizuoti šachmatų uždavinių sprendimo konkursai.

E. Bachvalovas minimas prie aktyviausių kompozicijos entuziastų, kai 1972 metais įsteigus Respublikinę šachmatų kompozicijos komisiją prie Šachmatų federacijos, jis kartu su Borisu Gelpernu, kitais bendraminčiais, bendradarbiaudami su laikraščių redakcijomis, rengdavo neakivaizdines Lietuvos šachmatų uždavinių sprendimo pirmenybes.

Nuo 1978 metų Lietuvoje pradėtos rengti akivaizdinės šachmatų uždavinių ir etiudų sprendimo varžybos.
Pirmajame Lietuvos šachmatų kompozicijų sprendimo čempionate panevėžietis E. Bachvalovas iškovojo sidabro medalį.

O auksinių apdovanojimų jo kūrybiniame kelyje būta apie dešimt. Buvo laikas, kai Lietuvoje šis šachmatų kompozitorius neturėjo sau lygių.

„Uždavinių sprendimas – įtemptas darbas. Žaidžiant šachmatais, kol priešininkas galvoja, galima ir pailsėti, o sprendžiant uždavinius – niekaip. Žaidime ir klaidų gali būti, o uždavinių sprendime jos neįmanomos“, – sakydavo E. Bachvalovas.

Pradėjo nuo popierinių figūrų

Norint tapti geru šachmatininku ar šachmatų kompozitoriumi, visų pirma, kaip sakė E. Bachvalovas, reikia didelio noro, o dar kantrybės ir kūrybiškumo.

Darbštus, gabus inžinierius, dirbęs geležinkelyje, vėliau Autokompresorių gamykloje, kitose Panevėžio įmonėse, mieste buvo žinomas ir gerbiamas.

Į Panevėžį jis atvyko pagal paskyrimą, baigęs studijas tuometiniame Leningrade, dabar Sankt Peterburgas. Panevėžio bibliotekoje ir savo gyvenimo draugę sutiko, šeimą sukūrė, dukras augino.

Žinoma, iš karto įsijungė ir į šachmatininkų būrį.

Šachmatai E. Bachvalovą patraukė ir užkariavo nuo vaikystės. Pirmuosius uždavinius spręsdavęs dar vienuolikmetis, užtikęs juos tėčio užsakytame vaikiškame laikraštyje.

Neturėdamas šachmatų lentos, pats ją iš kartono pasidarė, o figūras atstodavo iškirpti popieriniai skritulėliai su ranka užrašytais figūrų pavadinimais.

Ypatinga kolekcija

Šių metų sausį E. Bachvalovui būtų sukakę 80. Jo atminimą saugo ir pagerbia ne tik dukros, jų šeimos, anūkai, proanūkiai, bet ir šachmatų bendraminčiai.

Šio inžinieriaus gyvenime, be šachmatų, darbo, šeimos, buvo ir daugiau svarbių dalykų. Jis labai domėjosi poezija, drožinėjo iš medžio, daug skaitė, kolekcionavo ir grožinę literatūrą.

Tačiau jo sukaupta šachmatų literatūros kolekcija – ypatinga.

Šiais laikais beveik visiems uždavinių sprendimams persikėlus į elektroninę erdvę, senieji popieriniai leidiniai tarsi ir prarado didelę reikšmę, vis dėlto jie svarbūs – tai yra istorija, svarbaus žmonių pomėgio dalis. Juos turėtų pamatyti bei suprasti ir ateities šachmatininkai.

Garsiojo šachmatų kompozitoriaus dukra Astra Juškienė sako susitarusi su Šachmatų kompozitorių sąjunga ir perduos jiems įvertinti tėvelio surinktą šachmatų kompozicijos literatūrą.

E. Bachvalovo atminimui taip pat ketinama surengti šachmatų uždavinių sprendimų turnyrą.

„Mums tai bus labai svarbi jo atminimo įamžinimo dalis. Labai didžiuojamės, kad turėjome tokį tėvelį“, – sakė A. Juškienė.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų