„Metų bibliotekininko“ vardas šiemet suteiktas Marytei Čeponienei. PRS nuotr.

Ištikimybės knygai dešimtmečiai įvertinti garbingu titulu

Ištikimybės knygai dešimtmečiai įvertinti garbingu titulu

Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko metų veikloms apžvelgti skirtas renginys „Ištikimi knygai“.

Šventėje tradiciškai paskelbtas „Metų bibliotekininkas“. Šiemet šį garbingą titulą pelnė Ramygalos bibliotekos vyr. bibliotekininkė Marytė Čeponienė.

Profesionali visos srityse

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos bibliotekoje M. Čeponienė dirba 38 metus – ji yra viena ilgiausiai dirbančių kaimo bibliotekų darbuotojų. Ilgametė patirtis, meilė knygai ir pagarba žmogui leidžia atrasti kelią į kiekvieno širdį, patarti ir pasiūlyti knygą pagal individualius poreikius įvairaus amžiaus skaitytojams.

Šiuolaikinė biblioteka – ne tik darbas su lankytojais, knygų išdavimas, skaitymo kultūros skatinimas, bendruomenės telkimas.

Marytė Čeponienė profesionali visose bibliotekinio darbo srityse. Ji viena pirmųjų rajone, nuo 2013-iųjų, pradėjo aptarnauti skaitytojus, perpratusi automatizuotą skaitytojų aptarnavimo posistemę (LIBIS PĮ).

Nuo 2016 metų Ramygalos biblioteka įsijungė į neformaliojo vaikų švietimo veiklas. Vykdant bibliotekininkės paruoštą programą „Etninės kultūros pažinimas“ vaikai mokomi krašto pažinimo.

M. Čeponienė daug dėmesio skiria krašto ir kraštiečių populiarinimui: bendradarbiavo ir teikė medžiagą ruošiant „Lietuvos valsčių“ serijos monografiją „Ramygala“. Bibliotekos vykdomame projekte „Štai koks mano kaimas“ įamžino seniausio Ramygalos gyventojo atsiminimus, sukūrė vaizdo medžiagą apie kraštiečius ir miestelį. Nuolat organizuoja kraštiečių parodas ir susitikimus su vietos literatais, menininkais, kraštotyrininkais. Bendradarbiauja su vietos savivaldos, kultūros, švietimo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis.

Savo profesionaliu ir kūrybišku darbu M. Čeponienė svariai prisideda siekiant Panevėžio rajono savivaldybės bibliotekos vizijos – kurti modernią, patrauklią, saugią, bendruomenišką erdvę, kuri įkvepia gyventojus skaitymui, tobulėjimui, saviraiškai, bendravimui.

Apžvelgė nuveiktus darbus

Viešosios bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė apžvelgė šiais metais nuveiktus darbus. Direktorė pasidžiaugė, kad bibliotekos šiemet buvo ypač aktyvios – sėkmingai vykdė net 19 įvairių projektų.

Skatinti gyventojų kompiuterinį raštingumą, mokyti naudotis naujomis technologijomis, internetu, vaikus mokyti robotikos – šių tikslų siekiama tęsiant jau praėjusiais metais pradėtus įgyvendinti didžiuosius projektus „Prisijungusi Lietuva“ ir „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Per projektus kompiuterinio raštingumo išmoko per 300 žmonių, nemokėjusių naudotis kompiuteriais.

Bibliotekose sėkmingai vykdoma savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Naujos žinios ir gebėjimai – naujos galimybės“. Rajono bibliotekos kviečia suaugusiuosius į įvairius neformaliojo švietimo užsiėmimus.

Populiarinant Panevėžio rajoną įgyvendintas projektas „Atrask, pažink, dalyvauk: Panevėžio krašto lankytinos vietos interaktyvioje kelionėje“.

Didžių kraštui ir visai šaliai nusipelniusių asmenybių – J. Tumo-Vaižganto ir G. Petkevičaitės-Bitės atminimui skirti projektai „Kultūriniai susitikimai: Vaižganto link“ ir „Tautiniai vakarojimai: tradicija ir dabartis“.

Be dėmesio nepalikta ir jaunoji karta. Įgyvendinant projektą „Popietės Gustonių bibliotekoje-UDC“ vykdomas vaikų užimtumas dienos centre. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas 7 kaimų bibliotekose.

Patiems mažiausiesiems skirtas projektas „PaAugau su knyga: Maminukų akademijos edukacijos“ labai populiarus tiek viešojoje bibliotekoje, tiek kaimų padaliniuose.

Aštuoniose bibliotekose įvykdyti sveikatos rėmimo programos projektai.

Paslaugos kompiuterizuojamos

Bibliotekų paslaugos plečiamos neatsiliekant nuo techninės pažangos. Dešimtyje bibliotekų šiemet atnaujinta įranga, kompiuteriai, padidėjo interneto prieigos sparta.

Šiais metais dar 6 bibliotekos prisijungė prie LIBIS sistemos, ir dabar jau pusėje rajono bibliotekų knygų išdavimas tapo kompiuterizuotas. Tai palengvina tiek skaitytojų, tiek bibliotekininkų darbą.

Kitąmet planuojama prie sistemos prijungti dar 5 bibliotekas.

Šventės „Ištikimi knygai“ proga pagerbti ir apdovanoti labiausiai šiemet pasižymėję bibliotekos ir jos padalinių darbuotojai.

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų