Dokumentus klastojusiems kolegijos vadovui ir jo pavaldiniams skirtos baudos

Dokumentus klastojusiems kolegijos vadovui ir jo pavaldiniams skirtos baudos

Panevėžio apygardos teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje Utenos kolegijai vadovavę asmenys ir jų pavaldiniai buvo kaltinami dėl piktnaudžiavimo tarnyba, dokumentų suklastojimo, kurstymo suklastoti dokumentą bei turto iššvaistymo.

Teismas nusprendė, kad buvęs kolegijos vadovas G. B. yra kaltas dėl visų jam inkriminuotų veikų – dokumentų suklastojimo, kurstymo suklastoti dokumentą, turto iššvaistymo ir piktnaudžiavimo tarnyba. Kaltinamajam skirta subendrinta bausmė – 500 MGL (25 tūkst. Eur) dydžio bauda. Paskirtą baudą nurodyta sumokėti per dvylika mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Be to, buvusiam kolegijos vadovui teismas skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą, uždraudžiant jam būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir įstaigų ar įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas 5 metų laikotarpiui.

Teismo sprendimu, kaltinamasis G. B. turės atlyginti Utenos kolegijai padarytą turtinę 10 731,21 Eur žalą ir 2032,80 Eur atstovavimo išlaidų.

Kaltinamieji V. L., J. B., V. B. ir A. B. pripažinti kaltais dėl dokumentų suklastojimo, jiems skirtos 10 MGL (500 Eur) dydžio baudos.

Kaltinamosios J. N. ir A. S. pripažintos kaltomis dėl dokumentų suklastojimo, jas teismas atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. J. N. perduota laiduotojui be užstato, nustatant 1 metų laidavimo terminą. A. S. perduota laiduotojai nustatant 1 metų laidavimo terminą ir įpareigojant laiduotoją įmokėti 500 Eur užstatą.

Bylos duomenimis, nuo 2013 iki 2018 metų Utenos kolegijoje buvo klastojami dokumentai – kolegijai priklausančių tarnybinių automobilių kelionės lapai.

Nustatyta, kad kolegijos darbuotojai pasirašydavo kelionių lapus, neva, jie vyko tarnybiniais automobiliais darbo reikalais, nors iš tiesų automobiliai buvo naudojami kolegijos vadovo asmeniniais tikslais.

Teismas kritiškai vertino kaltinamųjų kolegijos darbuotojų V. L., J. B., V. B. ir A. B., kurie neigė savo kaltę, parodymus, kad jie nieko nežinojo apie suklastotus dokumentus.

Teismas pažymėjo, kad byloje surinkti duomenys neabejotinai įrodo, kad šie kaltinamieji automobiliais naudotis negalėjo, nes tuo metu, kai automobiliais buvo naudojamasi, minimi darbuotojai buvo visai kitose vietose. Tą įrodo telefoniniai kaltinamųjų pokalbiai, telefonų prisijungimai prie mobiliojo ryšio operatorių tinklo celių, banko kortelių naudojimo duomenys ir kt.

Teismas konstatavo, kad dėdami savo parašus ant fiktyvių kelionės lapų, kaltinamieji žinojo, kad informacija juose neatitinka tikrovės, taip jie prisidėjo prie dokumentų klastojimo.

Teismas pažymėjo, kad visiškai pasitvirtino kaltinimai buvusiam kolegijos vadovui G. B. dėl piktnaudžiavimo tarnyba, dokumentų suklastojimo, kurstymo suklastoti dokumentą bei turto iššvaistymo.

Teismas nustatė, kad G. B. piktnaudžiavo tarnyba, nes nurodė vienai savo darbuotojai prisiimti kaltę dėl administracinio teisės pažeidimo, kurio ji nepadarė. Teisme kaltinamasis prisipažino, kad tą pažeidimą padarė jis pats, nes tą dieną būtent jis vairavo automobilį. Ir nors kaltinamasis neigė, kad privertė pavaldinę prisiimti kaltę, teismas G. B. paaiškinimus vertino kaip siekį sušvelninti savo padėtį ir išvengti atsakomybės.

Įrodyta ir tai, kad G. B. savavališkai naudojosi kolegijai priklausančiu ir jo, kaip vadovo, žinioje buvusiu turtu – tarnybiniais automobiliais, banko kortele, kolegijos piniginėmis lėšomis ir iššvaistė kolegijai priklausantį turtą – 10 731,21 Eur.

„Dėl G. B. veiksmų <…> buvo diskredituotas Kolegijos direktoriaus vardas, parodyta nepagarba Lietuvos Respublikos įstatymams, sumenkintas Kolegijos prestižas, sukurta savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistema, padaryta didelė žala fizinių asmenų teisėms. <…> Dėl to neabejotinai didelės turtinės ir neturtinės žalos patyrė tiek fiziniai asmenys, tiek Kolegija ir valstybė“, – pažymėjo bylą išnagrinėjęs teisėjas Sigitas Bagdonavičius.

Panevėžio apygardos teismo nutartis per 20 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų