"Sekundės" archyvo nuotr.

Seimas svarstys siūlymą riboti medžių kirtimą miestuose

Seimas svarstys siūlymą riboti medžių kirtimą miestuose

Seimas svarstys konservatorės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės pataisas, kurios ribotų brandžių medžių kirtimą tvarkant miestus.

„Vi­si esa­me liu­di­nin­kai pas­ta­rai­siais me­tais mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se vyk­do­mų kaip ir to­kių ge­rų dar­bų – re­konst­ruk­ci­jos, vie­šų­jų erdvių su­tvar­ky­mo, ta­čiau gy­ven­to­jams ke­lia susirūpinimą taip be­ato­dai­riš­kai ge­nė­ja­mi ir ker­ta­mi me­džiai“, – šią savaitę pristatydama pataisas Seime sakė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

„Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Pa­ne­vė­žy­je ir ki­tuo­se mies­tuo­se ro­do, kad iš tik­rų­jų šnio­ja­ma gana drą­siai ir net­gi per paukš­čių per­ėji­mo lai­ką, per me­džių ve­ge­ta­ci­jos lai­ką“, – pažymėjo Želdynų įstatymo pataisų iniciatorė.

Pataisomis būtų draudžiama kirsti ar intensyviai – daugiau nei 30 proc. lajos – genėti brandžius medžius jų vegetacijos laikotarpiu, išskyrus tuos atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, eismo saugumui.

Seimas po pateikimo pritarė tokioms pataisoms už balsavus 50 Seimo narių, prieš buvus 14 ir su­si­lai­kius 27 parlamentarams. Dėl projekto paprašyta Vyriausybės išvados, jį toliau svarstyti planuojama rudens sesijoje.

Pataisomis taip pat būtų nustatyta prievolė apie planuojamus želdynų tvarkymo darbus prieš mėnesį informuoti visuomenę, rengti konsultacijas.

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų