Į Lietuvą atvyksta popiežius Pranciškus.

Popiežiaus vizitas ištuštins bažnyčias

Popiežiaus vizitas ištuštins bažnyčias

Į Lietuvą atvykus popiežiui Pranciškui, ištuštės Panevėžio bažnyčios. Dauguma miesto ir rajono tikinčiųjų bei dvasininkų tomis dienomis žada būti Vilniuje ar Kaune kartu su pačiu Šventojo Sosto vadovu.

 

„Popiežius atvyksta į mūsų šalį, turi paruošęs žinią mums, Lietuvos žmonėms. Svarbu ne tik tai, kad turime galimybę jį pamatyti, šiais laikais pamatyti popiežių nėra sudėtinga, daugelis gali nuvykti į Vatikaną, bet labai svarbu dalyvauti ir parodyti, kad esame bendruomenė, galime susiburti, kad mums žinia, kurią atveža popiežius, yra svarbi“, – teigia Panevėžio vyskupijos Šeimos centro vadovė iš Ramygalos Jolanta Masiokienė.

Ji į susitikimą su Šventuoju Tėvu vyksta antrą kartą šiais metais.

Kartu su vyru, vargonininku Mantu Masioku ir dviem dukrelėmis rugpjūčio 21–26 dienomis J. Masiokienė dalyvavo IX Pasaulio šeimų susitikime Airijos sostinėje, Dubline. Šių susitikimų iniciatorius 1994 m. buvo šv. Jonas Paulius II, norėjęs suburti viso pasaulio šeimas į renginį, kuriame susijungė malda, katechezė ir šventė.

Į ją kasmet vyksta atrinkta delegacija iš Lietuvos. 2018 metais tarp šių žmonių pateko ir panevėžiečiai. Juos lydėjo Krekenavos klebonas Gediminas Jankūnas.

Svarbiausias šios kelionės akcentas buvo popiežius ir jo žinia šeimoms.

„Popiežius priminė, kaip svarbu šeimoje išmokti atleisti. Priminė tris žodžius, kurie turi daug galios – ačiū, prašau, atsiprašau. Jis pakvietė visus keletą kartų tuos žodžius pakartoti. Arenoje, kurioje telpa 83 tūkstančiai žmonių, vienu balsu skambėjo „ačiū“, „prašau“, „atsiprašau“. Buvo įspūdinga!“ – pasakojo J. Masiokienė.

Jo ekscelencija L. Vodopjanovas du kartus buvo sutikęs ir ranką spaudė popiežiui Pranciškui.

Parapijos rinko į kelionę

Išgirsti atvežamos žinios Lietuvai, nemačiusiai Šventojo Sosto vadovo jau 25 metus, J. Masionienė su Šeimų centro bendruomene rengiasi rugsėjo 23-iąją, kai popiežius aukos šv. Mišias Kauno Santakoje. Čia ketina rinktis dauguma iš Panevėžio su popiežiumi Pranciškumi susitikti siekiančių tikinčiųjų.

Kiek iš viso Panevėžio miesto ir rajono katalikų bendruomenės atstovų rugsėjo 22 ir 23 dienomis vyks pamatyti Šventojo Tėvo, niekas specialiai neskaičiavo. Kiekviena parapija rinko savo grupes ir kelionei į Vilnių ar Kauną ruošiasi savarankiškai.

Registruoti dėl kvietimų susitikti su popiežiumi buvo pradėta dar rugpjūčio 1-ąją. Pasak Panevėžio vyskupijos kurijos kanclerio Sauliaus Černiausko, iš pradžių panevėžiečiai nebuvo itin aktyvūs, bet į pabaigą atsirado vis daugiau norinčiųjų kartu su parapijomis važiuoti į popiežiaus vizito vietas.

Sektoriai jau pilni

Kvietimų registravimas jau baigėsi – visi numatyti susitikimo sektoriai jau užpildyti žiūrovų. Žmonės į susitikimą bus įleisti ir be kvietimų, tik šio įvykio vietos pasirinkti jau nebebus galima. Bet tai nereiškia, kad ir už teritorijos ribų nesijaus šventinė dvasia – popiežiaus vizitą tiesiogiai transliuos gatvėse iškabinti plačiaekraniai stendai.

„Vieni popiežių matys iš arčiau, kiti iš toliau, bet dėl to jokio skirtumo nėra. Čia kaip dangaus karalystėje, kur nėra specialių vietų išrinktiesiems. Svarbiausia, kad žmonės tiesiog atvažiuotų dalyvauti sutinkant popiežių“, – teigė kurijos kancleris

Papamobiliu Šventasis Tėvas važiuos iki numatytų susitikimo vietų ir jį bus galima pamatyti pakeliui. Niekas negali nuspėti, ar jis nesustos tiesiog pasisveikinti ir pabendrauti su praeiviais gatvėje.

Rikiuoja autobusus

Panevėžio miesto ir rajono bažnyčioms popiežiaus vizito dienomis gresia ištuštėti. Čia pamaldų dienotvarkė bus sutraukta, priklausomai, kiek liks neišvykusių kunigų.

Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vadovas Romualdas Zdanys jau užsakė keturis didelius autobusus parapijiečiams, norintiems iš arti pamatyti Vatikano vadovą.

„Oficialiai su parapija išvažiuoja 200 žmonių į Kauną. Dar 30 jaunuolių važiuos į Vilnių, kur Katedros aikštėje vyks popiežiaus susitikimas su jaunimu. Mūsų vietos pirmuosiuose sektoriuose“, – džiaugėsi gyventojus pamatyti istorinio įvykio lengvai surinkęs klebonas.

R. Zdanys vienu gyvenimo laikotarpiu popiežių matydavo po 3–4 kartus per metus. Toks dosnus dešimtmetis jam buvo iki 1997 m., kai gyveno Italijoje ir mokėsi Grigališkajame Romos universitete. Dvasininkas tuomet ranką spausdavo popiežiui Jonui Pauliui II.

„Su naujuoju popiežiumi susitikti artimai neteko. Bet manau, kad jis atviras, išklauso žmogų, susirūpinęs kenčiančiais, nuskriaustais, sutrikusiais“, – sako klebonas.

Kartu su Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos tikinčiaisiais į susitikimą vyks ir Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorato, esančio Marijonų gatvėje, tikintieji. Birželį šios bažnyčios rektoriumi paskirtas Sigitas Sudentas daug kartų matė pastaruosius tris Katalikų bažnyčios vadovus, juos sutikdavo beveik kasmet. Daugiausia šiam dvasininkui betarpiškai bendrauti teko su žmonių mylimu Jonu Pauliumi II, kiek mažiau – su popiežiumi Benediktu XVI. O su popiežiumi Pranciškumi S. Sudento susitikimai dažnesni, bet – tik prasilenkiant.

„Kiek teko matyti, mažiausios žmonių masės pasitikdavo popiežių Benediktą. Daugiausia plūsdavo pamatyti Joną Paulių II ir dabartinį popiežių“, – yra pastebėjęs rektorius.

Panevėžio Švč. Trejybės rektorato rektorius Pavelas Andžejevskis surinko vieną keleivių autobusą rusėjo 23-iąją į Kauną. O Kristaus Karaliaus katedros parapija į susitikimą su popiežiumi Kaune žada siųsti keturis didelius autobusus parapijiečių. Atskirai dar važiuos šios bažnyčios choras ir vienuolija.

Laukia ir rajonas

Tikinčiuosius rikiuoja ir Panevėžio rajono parapijos. Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Gediminas Jankūnas ruošia dvi grupes.

120 tikinčiųjų iš trijų parapijų pas popiežių gabenti žada Ramygalos klebonas Alfredas Puško.

Dvi dešimtis žmonių subūrė Naujamiesčio parapija. Beveik tiek pat – ir Raguva. Karsakiškio kunigui pavyko prisikviesti dešimt tikinčiųjų.

Smilgių parapija užsakė 30 bilietų jaunimui ir tiek pat vyresniems gyventojams. Iš pastarųjų kvietimų pluošto kol kas išdalyti pusė.

Tikėtina, kad daug tikinčiųjų važiuos su įvairiomis organizacijomis ir savarankiškai.

Ypatinga proga

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ragina nenuleisti rankų tuos, kurie negavo kvietimo į istorinį susitikimą su Šventuoju Tėvu. Šią asmenybę, Kristaus vietininką žemėje, anot jo, verta pamatyti ne tik iš sektorių.

„Tai – istorinis įvykis Lietuvai. Popiežius yra mūsų Katalikų bažnyčios vyriausiasis vadovas ir jis atvažiuoja į tokį mažą kraštą kaip Lietuva. Šis žmogus tikrai renkasi, kur važiuoti, gauna daug kvietimų, bet jis Lietuvos šimtmečio proga nori susitikti su lietuvių krikščionių bendruomene, pamatyti žmonių veidus, jų nuotaiką. Popiežius yra Dievo siųstas ganytojas, jis kalba Kristaus vardu ir jam privalu aplankyti savo ganomuosius“, – kalbėjo vyskupas.

Jo ekscelencija L. Vodopjanovas du kartus buvo sutikęs ir ranką spaudė popiežiui Pranciškui. Pirmąjį kartą 2014 m. per vyskupams privalomą susitikimą su vadovu, antrą kartą 2015 -aisiais – baigiant vienuolijos metus. Panevėžio tikinčiųjų vedliui šie susitikimai pasirodė spontaniški ir paprasti, o labiausiai jam įstrigo, kad popiežius žino Lietuvą. Ją Katalikų bažnyčios galva pavadino „Terra Mariana“ – Marijos žemė.

Vyskupas kvietė popiežių atvykti į jo kraštą. O kai toks vizitas jau buvo patvirtintas, šiam bažnyčios tarnui teko pareigos informuoti žmones, koks žmogus yra Šventasis Tėvas, pasakoti jo biografiją, pristatyti knygas.

Paklaustas, kodėl svečio maršrutą Lietuvoje sudarė tik Vilnius ir Kaunas, L. Vodopjanovas pridūrė, jog vyskupai siūlė jam aplankyti ir Šiluvą, ir Kryžių kalną. Tačiau popiežiui jau 82 eji, jis čia praleis tik dvi dienas.

„Nei pensijos, nei politiniai reikalai neišsispręs per tas dvi vizito dienas. Šios kelionės nauda yra dvasinė, tai tikinčiųjų pastiprinimas, jiems suteikiama viltis. Jonas Paulius Lietuvoje lankėsi keturias dienas ir jo vizitas davė net stebuklų, atsivertimų. Pranciškus viešės dvi dienas, bet Latvijoje ir Estijoje jis užtruks dar trumpiau“, – pabrėžė vyskupas L. Vodopjanovas.
****

Rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, Šventasis Tėvas į Vilnių atskris 11.30 val.

12.10 val. popiežius Pranciškus susitiks su prezidente Dalia Grybauskaite, vėliau sakys kalbą šalies vadovams, Vyriausybės nariams, diplomatams ir visuomenininkams S. Daukanto aikštėje.

16.30 val. popiežius Pranciškus aplankys Aušros vartus, o 17.30 val. susitiks su jaunimu Katedros aikštėje.

Rugsėjo 23 dieną pontifikas vyks į Kauną, kur 10 val. aukos šv. Mišias Santakos parke, ten pat dalyvaus maldoje „Viešpaties Angelas“. 15 val. Kauno katedroje susitiks su kunigais, vienuoliais, pašvęstaisiais ir seminaristais.

Vėliau į Vilnių sugrįžęs Šventasis Tėvas 17.30 val. pasimels prie sostinės centre esančio paminklo Vilniaus geto aukoms atminti ir apsilankys Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje.

 

Komentarai

  • o kas iš to eiliniam gyventojui? Patuštins runkeliams pinigines ir tiek. Šarlatanizmas!

  • Nors as ir katalike, taciau ne fanatike. Man tokie „fanu“ renginiai nesuprantami. Jei pamatę Popiežių gyvai, jie bus laimingesni, tai duok Dieve jiems tos trūkstamos laimės, gal iki pilnatvės jiems to ir tetrūksta.

Rodyti visus komentarus (2)

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų