Pumpėnų klebonas Domingas Avellaneda kovoti su piktosiomis dvasiomis paskirtas penkeriems metams. „SEKUNDĖS“ ARCHYVO nuotr.

Piktąsias dvasias varys naujas egzorcistas

Piktąsias dvasias varys naujas egzorcistas

Panevėžio vyskupija penkeriems metams paskyrė naują egzorcistą.

Charizmatiškasis Pumpėnų parapijos klebonas argentinietis Domingas Avellanedas pakeitė penkiolika metų su piktosiomis dvasiomis kovojusį kunigą Edmundą Rinkevičių. Šis sunkiai susirgęs dvasininkas pripažįsta, kad jo praktika vejant iš sielos demonus buvusi labai įdomi.

Panevėžio vyskupijoje šią savaitę kraustymosi nuotaikos – tarnystę vienose parapijose baigę kunigai rotacijos principu keliauja ganyti Dievo avelių į naujas lankas. Tokių pokyčių šią vasarą sulaukė net šešiolika bažnyčios tarnų.

„Tai natūrali procedūra. Kiekvienais metais daliai kunigų tenka palikti savo parapijas ir keltis į kitas. Pagal Lietuvos vyskupijų tvarką vienoje vietoje dvasininkas gali tarnauti septynerius metus, bet iš tikrųjų šis terminas kartais būna ir trumpesnis. Mums teko ieškoti kunigo pernai mirusiam Rimantui Visockiui pakeisti“, – teigė Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas.

Kokios priežastys lemia, į kurias parapijas bus perkeliami nauji kunigai, yra vidinis vyskupijos reikalas.

Įrankiai prieš piktąsias dvasias

Vyskupo nuožiūra, neviešinant motyvų, paskiriami ir bažnyčios egzorcistai. Šias pareigas Panevėžio vyskupijoje nuo 2004 metų ėjo Edmundas Rinkevičius, Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, prieš tai tarnavęs Ramygalos Švento Jono Krikštytojo parapijoje.

Dvasininkui sunkiai susirgus, į egzorcisto pareigas ką tik paskirtas Pumpėnų parapijos klebonas, penkiolika metų Lietuvoje gyvenantis argentinietis D. Avellaneda.

„Buvęs egzorcistas dar nėra senas, bet sunkiai susirgo ir nebegali eiti savo pareigų. Reikėjo rasti jam pamainą. Kaip tai daroma – mūsų vidinis vyskupijos dalykas“, – teigė vyskupas.

Anot jo, kiekvienas Kunigų seminarijos studentas išeina trumpą, pradinį šios srities  kursą, paskui žinios plečiamos savarankiškai.

„Per mano  praktiką buvo labai daug žmonių, kurie prašė pagalbos. Bet tik keli atvejai tikri, kai žmogus iš tiesų buvo apsėstas. Visi kiti turėjo psichologinių problemų.“

E. Rinkevičius

„Vatikanas organizuoja egzorcistų susirinkimus, jie eina tam tikrus bažnyčios mokymus, dalijasi patirtimi. Taip pat yra specialus tokio darbo apeigynas. Apskritai einant į egzorcisto pareigas, reikalingas bendras tokios tarnystės suvokimas, niekas dviračio čia neišradinėja, o ir prieš piktąsias dvasias stojantis kunigas neturi išskirtinių, ypatingesnių galių nei kiti dvasininkai“, – aiškino L. Vodopjanovas.

Kovoje su velniu, pasak vyskupo, egzorcistas turi tik kelis įrankius: specialias apeigas, maldą ir sakramentus. Būtent pastarųjų stoka, dvasininko teigimu, dažniausiai ir atveria kelią velniui į sielą.

„Jei žmogus seniai buvo išpažinties, komunijos, jis atsiduria pavojuje.  Todėl ir egzorcistas pirmiausia pataria atlikti reikalingus sakramentus, melstis, susitaikyti su Dievu, keisti gyvenimo būdą. Pasitaiko, kad tikintysis to daryti nenori ir laukia stebuklo iš kunigo. Tokiu atveju niekas jau nepadės“, – pabrėžia vyskupas.

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo teigimu, pagal Lietuvos vyskupijų tvarką vienoje vietoje dvasininkas gali tarnauti septynerius metus, bet iš tikrųjų šis terminas kartais būna ir trumpesnis. M. GARUCKO nuotr.

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo teigimu, pagal Lietuvos vyskupijų tvarką vienoje vietoje dvasininkas gali tarnauti septynerius metus, bet iš tikrųjų šis terminas kartais būna ir trumpesnis. M. GARUCKO nuotr.

Kartais užtenka išklausyti

Egzorcistai bažnyčiose tarnavo nuo pat senų senovės, tik Lietuvoje tokie pagalbininkai atsirado maždaug prieš gerą dešimtmetį. Iki tol nebuvo panašios praktikos. Dabar jau kiekvienoje šalies vyskupijoje yra tokių dvasininkų.

Panevėžio egzorcistas kunigas E. Rinkevičius per visą tarnystę, pasak L. Vodopjanovo, dirbo gerai ir turėjo lankytojų. Dažnai tokiems bažnyčios tarnams, vyskupo pastebėjimu, užtenka žmogų išklausyti, paguosti ir jam patarti.

Paprastai katalikų kovotojai su demonais skiriami neterminuotam laikotarpiui, bet naująjį egzorcistą 41-erių D. Avellanedą vyskupas paskyrė penkeriems metams. Kartu jis eis ir ankstesnes pareigas  Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės  bei Kriklinių Švč. M. Marijos apsilankymo parapijose Pasvalio rajone. Prieš keletą metų šis dvasininkas buvo ir Panevėžio pataisos namų kapelionas.

Pats klebonas kalbėti apie naują tarnystę nepanoro. Dvasininkas teigė dabar užsiėmęs vaikų stovyklos rūpesčiais.

Įdomi tarnystė

Ilgametis Panevėžio vyskupijos egzorcistas 69-erių E. Rinkevičius dėl sveikatos problemų nebevaikšto ir vyskupijos išleistas gydytis. Buvusias egzorcisto pareigas dvasininkas prisimena su nostalgija. Pasak pašnekovo, šis darbas jam nebuvo sunkus, priešingai – įdomus ir labai patiko.

Penkiolika metų tokiai tarnystei atidavęs E. Rinkevičius priklausė ir Lietuvos nacionalinei, ir tarptautinei egzorcistų asociacijoms, rašė straipsnius savo veiklos tema, dalyvaudavo mokymuose.

„Per mano praktiką buvo labai daug žmonių, kurie prašė pagalbos. Bet tik keli atvejai tikri, kai žmogus iš tiesų buvo apsėstas. Visi kiti turėjo psichologinių problemų“, – sako dvasininkas.

Velnio pėdsakus sieloje, anot jo, atpažinti labai lengva – užtenka kryžiaus ir švęsto vandens ar kitų religinių daiktų, kurių nelabasis išsigąsta ir reaguoja.

„Šitas pareigas gali eiti bet kuris kunigas, tik jis turi norėti ir domėtis tokia veikla“, – teigė E. Rinkevičius.

Nauji dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kun. Domingo Avellaneda penkeriems metams paskirtas Panevėžio vyskupijos egzorcistu, jam paliektos ir visos kitos einamos pareigos.

Kun. Edmundas Rinkevičius atleistas iš Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigų ir išleidžiamas gydytis.

Kun. Rimantas Kaunietis, be visų kitų pareigų, paskirtas Antano Bandzos socialinių paslaugų namų kapelionu.

Kun. mgr. Saulius Kumelis atleistas iš Šimonių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų ir Adomynės Švč. M. Marijos Vardo parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Miežiškių Švč. M. Marijos parapijos klebonu, o taip pat Velykių Šv. apašt. Andriejaus bei Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriumi.

Kun. dr. Simas Maksvytis paskirtas Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos rezidentu.

Kun. Sigitas Sudentas atleistas iš Miežiškių Švč. M. Marijos parapijos administratoriaus pareigų, paliekant kitas einamas pareigas.

Kun. Eugenijus Troickis atleistas iš Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijos administratoriaus pareigų, paliekant kitas pareigas.

Kun. dr. Romualdas Zdanys atleistas iš Velykių Šv. apašt. Andriejaus parapijos administratoriaus pareigų, paliekant visas kitas einamas pareigas.

Komentarai

  • Egzorcistų ir okultistų daugeja. Kame šaknys. Kodel dori katalikai negali melstis, padėti nelaimėliams katalikams gyventi? Okultistai bujoja greiciau nei egzorcistai paskiriami,ar kiti jau nesidomi, neturi laiko pokalbiams.

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų