Pašalpų maišas susitraukė

Pašalpų maišas susitraukė

Panevėžiečių gyvenimas gerėja. Lietuvos socialiniame žemėlapyje Aukštaitijos sostinė išsiskyrė kaip vienas iš miestų, daugiausia nepanaudojęs pašalpoms ir kompensacijoms numatytų lėšų. Tam pernai liko neišleista trečdalis numatytos sumos.

Sutaupė trys didmiesčiai

Savivaldybė tvirtina, jog natūralu, kad tam dabar išleidžiama gerokai mažiau nei 2013-aisiais, pagal kuriuos savivaldybėms tebeskaičiuojamas lėšų paramai vargstantiesiems poreikis. Tuomet Panevėžyje nedarbo lygis siekė 11,1 proc., o praėjusių metų gale Aukštaitijos sostinėje registruotas 7,6 proc. nedarbas.

Analizę, kur Savivaldybės išleido nuo pašalpų ir kompensacijų likusius milijonus, atlikusios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) išvados stulbina.

Net 14 savivaldybių nerado, kur šįmet panaudoti milijonus, kad socialiai jautrių visuomenės grupių žmonėms gyvenimas palengvėtų. O labiausiai socialinių reikmių sąskaita sutaupė Kaunas, Panevėžys ir Vilnius.

Panevėžio savivaldybė iš pernai socialinėms reikmėms skirtų 8,5 mln. Eur pašalpoms ir kompensacijoms išmokėjo 3,1 mln. Eur. Likusius 5,4 mln. Eur Savivaldybė galėjo paskirstyti kitiems socialiniams reikalams – įvairioms socialinėms paslaugoms teikti, būstams pirkti ar netgi socialinės srities darbuotojų atlyginimams kelti. Nors teisės aktuose numatytas tokių socialinių reikmių spektras platus, Panevėžys iš 5,4 mln. Eur pernai liko neišleidęs per 2 mln. Eur. Daugiau už panevėžiečius sutaupė Kaunas, kurio biudžete pasiliko 4,3 mln. Eur, galėjusių atitekti socialinėms reikmėms, ir Vilnius, neišleidęs 2,1 mln. Eur.

Daugiausia infrastruktūrai

SADM duomenimis, nepanaudotus pinigus Lietuvos savivaldybės pranešė daugiausia skyrusios įvairioms socialinėms paslaugoms, šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems bei senyviems žmonėms, taip pat socialinių darbuotojų darbo sąlygoms gerinti, darbo užmokesčiui kelti bei kitiems tikslams, tačiau per visas savivaldybes vis tiek niekur nepanaudota liko 11,9 mln. eurų.

Panevėžys nurodė nuo pašalpų ir kompensacijų likusių milijonų daugiausia skyręs socialinių paslaugų priemonėms finansuoti, jų infrastruktūrai modernizuoti, pavyzdžiui, nuovažoms įrengti. Tam išleista 2,3 mln. Eur. Dar nemaža sutaupytosios sumos dalis – 454 tūkst. Eur skirta socialiniams būstams įsigyti ir remontuoti.

Tačiau kai kurioms socialinėms sritims, ministerijos duomenimis, Panevėžyje iš nepanaudotų lėšų neteko nė euro. Pavyzdžiui, pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyviems žmonėms šeimoje ir bendruomenėje. Šie pinigai būtų panaudoti organizuoti pagalbą įtėviams ir vaikus globojančioms šeimoms, teikiant paslaugas žmonėms namuose, taip pat išmokoms globėjams, globojantiems be tėvų globos likusius vaikus. Šioms reikmėms daugiausia nepanaudotų lėšų atseikėjo Birštono, Molėtų, Vilkaviškio, Biržų rajonų, Marijampolės savivaldybės, o trys savivaldybės – Panevėžio, Ignalinos rajono ir Neringos – tam lėšų neskyrė.

Biurokratinė painiava

SADM analizėje nuliai prie Panevėžio surašyti ir eilutėje, nurodančioje, kiek savivaldybės iš nepanaudotų pašalpoms ir kompensacijoms lėšų atseikėjo finansinei paramai, skirtai skurdui bei socialinei atskirčiai mažinti. Ši parama būtų tekusi gyventojams, kuriems pagal įstatymą nepriklauso įprastai skiriama piniginė socialinė parama, bet savivaldybė įvertina individualią šeimos ar asmens situaciją ir mato, kad finansinė pagalba būtina. Šios srities pašalpos gali būti mokamos socialiai remtinų žmonių dantims protezuoti, paramai studentams, žmonėms, kuriuos ištinka gaisras, liga ar kitos negandos, taip pat galima kompensuoti komunalinių atliekų surinkimą nepasiturintiems gyventojams.

Savivaldybės Socialinių išmokų poskyrio vedėja Zita Ragėnienė tvirtina, jog tokia statistika tėra biurokratinė painiava.

„Teikdami ataskaitas mes neišskyrėme paramos šitiems atvejams. Mes tokią paramą teikiame kaip vienkartines pašalpas ir jas nurodėme kitoje išlaidų eilutėje“, – aiškino Z. Ragėnienė.

Anot jos, praėjusiais metais patekusiems į nelaimę panevėžiečiams buvo išmokėta 92 tūkst. Eur vienkartinių pašalpų.

Daugės socialinių būstų

Nuo pašalpų bei kompensacijų pernai likę ir kitiems socialiniams reikalams neišleisti daugiau nei 2 mln. Eur, Savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus vedėjos pavaduotojos Reginos Liubšienės teigimu, bus panaudoti šiais metais.

„Ir socialinės pašalpos, ir kompensacijos už šildymą bei vandenį nepasiturintiems panevėžiečiams buvo mokamos kaip priklauso, bet kadangi gerėja pragyvenimo lygis, augo minimali alga ir pajamos, tiek lėšų paramai nebereikia. Nepanaudoti 2 mln. Eur liko Savivaldybės biudžete ir, kaip numato įstatymas, bus skirti socialinėms reikmėms“, – teigė R. Liubšienė.

Didžiąją dalį šios sumos planuojama išleisti socialiniams butams pirkti ir socialinio daugiabučio Aldonos g. rekonstrukcijos reikalams.

Komentarai

  • Kaip baisu, kai valdininkais paskirti žmonės tokių pažiūrų. Pvz.: nepanaudotas pašalpos, kurias turėjo gauti žmonės savo pragyvenimui – sutaupė savivaldybė ir remontuos socialinius būstus . Tai apsurdas, nes seniai taip daro? Pažįstu tą tvarką- nes turėjau bėdą, kai įdarbinimo biuras mano šeimos narį nusiuntė įdarbinimui į Panevėžio vieną fabrikėlį, o ten tokius įdarbinimo įstaigų atsiųstus darbuotojus laiko tol, kol atsiųntusi įstaiga moka dalį pinigų, kai nutraukia mokėjimą ir tada žmogui liepia rašyti pareiškimą ,dėl atleidimo. Nes gauna kitą atsiųstąjį su nauja pinigų kvota…..Toliau savyvaldybė neteikė jokios paramos , jokios pašalpos apie pusę metų, tam atleistąjam, o buvo žiemos vidurys. Paaiškinimas- niekas nepriklauso, nei už patarnavimus, nei už šildymą.? Tai kur žmogui dėtis, jeigu niekas nepriklauso? Tai kodėl savyvaldybėje esanti kontrolierė netikrino tokių atvėjų ? Tai toks pagalbos žmogui metodas.

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų