Panevėžys dalyvaus „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Panevėžys dalyvaus „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Panevėžio miesto taryba pritarė Savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.

„Šių metų sausio pabaigoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino „Tūkstantmečio mokyklų programą“, kurią įgyvendinti ketina ir Panevėžys. Į programą planuojame įtraukti ne mažiau kaip 3 miesto mokyklas. Norint pasiekti numatomus tikslus ir įgyvendinti uždavinius Savivaldybė turės parengti pažangos planą. Jame turės būti pateikta informacija apie Savivaldybės švietimo sistemos būklę ir kaitą, spręstinas problemas, siekiamo pokyčio tikslą, tobulintinas sritis, planuojamas veiklas ir reikalingas investicijas joms įgyvendinti, socialines inovacijas ar kitus būdus, kuriais bus stiprinama geros mokyklos požymių raiška“, – teigia Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna.

„Tūkstantmečio programos“ tikslas – iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Įgyvendinant šią programą bus siekiama gerinti mokinių pasiekimus, mokyklose diegti socialines inovacijas, modernizuoti mokyklų infrastruktūrą, siekiant įveiklinti turimą bei, esant poreikiui, sukurti naują ir kt. Programos siekiamas rezultatas – kiekvienam besimokančiajam sukurtos lygiavertės ir šiuolaikiškos kokybiško ugdymo(si) sąlygos, lemiančios geresnius mokinių pasiekimus ir mažesnius pasiekimų atotrūkius tarp mokyklų ir savivaldybių.

Atsižvelgiant į savivaldybės teritorijoje pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičių, Panevėžio savivaldybei dalyvaujant šioje programoje gali būti skirta preliminari didžiausia lėšų suma – 5,5 mln. Eurų.

 

 

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų