Lėlių vežimo teatro vasaros gastrolės su arkliais ir vežimu

Lėlių vežimo teatro vasaros gastrolės su arkliais ir vežimu

Panevėžio lėlių vežimo teatras birželio 3–15 dienomis į tradicines vasaros gastroles vyko arklių traukiamu vežimu. Kolektyvas aplankė Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio, Biržų rajonų kaimus ir miestelius: Vaivadus, Kaubariškį, Karsakiškį, Tiltagalius, Subačių, Mažąjį Subačių, Rudilius, Noriūnus, Kupiškį, Šepetą, Naivius, Skapiškį, Sriubiškį, Pandėlį, Apaščią, Raikėnus, Kučgalį, Papilį, Biržus, Klausučius, Kratiškius, Gaižiūnus, Mieliūnus, Vabalninką, Sodelius ir Paliūniškį.

Teatro kolektyvas miestelių gyventojams rodė spektaklį Sigito Gedos pasakos motyvais „Ką senelis padarys, viskas bus gerai“ (režisierius Rimantas Jacunskas).

Per kelionę teko patirti liūdesio akimirkų, kai važiuojant planuotu maršrutu matomi užkalti ar išdaužyti langai, daug apleistų vienkiemių, o keliaujant 20 kilometrų nesutinkama nė vienos mašinos. Tačiau buvo ir gražių momentų – bendrauta su maloniais ir draugiškais žmonėmis, kurių akys spindėjo pamačius į savo gyvenvietę atkeliaujant arklius ir vežimą.

Panevėžio lėlių vežimo teatras pasiekė užsibrėžtą tikslą – suteikė galimybę spektaklius pamatyti ir kituose regionuose gyvenančioms bendruomenėms, nes kultūros vertybės turi būti prieinamos visiems žmonėms kad ir kokio amžiaus, socialinės ar ekonominės padėties jie būtų.

Teatro kolektyvas nuoširdžiai dėkoja Panevėžio miesto savivaldybei, Krakių žemės ūkio bendrovei ir Vaivadų, Kaubariškio, Karsakiškio, Tiltagalių, Subačiaus, Mažojo Subačiaus, Rudilių, Noriūnų, Kupiškio, Šepetos, Naivių, Skapiškio, Sriubiškio, Pandėlio, Apaščios, Raikėnų, Kučgalio, Papilio, Biržų, Klausučių, Kratiškių, Gaižiūnų, Mieliūnų, Vabalninko, Sodelių, Paliūniškio bendruomenėms, kurios šiltai sutiko teatro kolektyvą ir prisidėjo prie projekto įgyvendinimo.

„Būna gastrolės… Važiuojame su vežimais, visą dieną pliaupia lietus. Aš neturiu kur pasislėpti, ant pasostės sėdžiu visas šlapias ir galvoju, kam, po velniais, man viso to reikia. O ateina rytas, išlenda saulė, arkliukai pašerti, viskas išdžiūvę, vėl vaikai, vėl spektaklis, muzika. Tada pagalvoji: o gal visai nieko…“ – sako Lėlių vežimo teatro įkūrėjas ir jo direktorius Antanas Markuckis.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų