Panevėžio kraštotyros muziejus vienas seniausių savivaldybių muziejų Lietuvoje. T.Stasevičiaus nuotr.

Kraštiečių dovanos muziejui

Kraštiečių dovanos muziejui

Panevėžio kraštotyros muziejus vienas seniausių savivaldybių muziejų Lietuvoje. Per 92 veiklos metus jo fonduose sukaupta per 107 tūkstančius eksponatų.

Praėjusiais 2016-aisiais metais į muziejaus rinkinius buvo priimta 910 naujų eksponatų, kurių didžiąją daugumą padovanojo dosnūs kraštiečiai. Gyventojų pilietiškumą ir pasitikėjimą savo miesto muziejumi liudija telefoniniai skambučiai, apsilankymai, dalijimasis patirtimi ir istorinių vertybių ar meno kūrinių dovanojimas.

Viena vertingiausių pastaruoju metu gautų dovanų – iš Ramygalos krašto kilusio kolekcininko Edvardo Kvedarausko gauti raštijos ir fotografijos eksponatai (9 vnt.), susiję su kunigo Alfonso Lipniūno asmenybe. Iki tol Panevėžio muziejus saugojo keliolika A. Lipniūną įamžinusių vertybių, tačiau neturėjo jo laiškų.

Esame dėkingi E. Kvedarauskui už muziejininkams patikėtus tris A. Lipniūno 1936–1938 metais rašytus atvirlaiškius kunigui Antanui Juškai į Panevėžį bei Troškūnus.

Viename jų, siųstame iš Lilio miesto (Prancūzija) į Panevėžį 1936 m. lapkričio 2 dieną, A. Lipniūnas rašo apie įvykusį pokalbį su Ekscelencija vyskupu dėl pavasarininkų vado paieškų, užsimena apie prasidedančius darbus universitete, linki Dievo palaimos savo bendraminčiui kunigui A. Juškai.

Atvirlaiškio averse – kunigo, garsaus vokiečių veikėjo Adolfo Kolpingo (1813–1865), paminklas Kelne (Vokietija). Dovanų gavome ir gausiai iliustruotą Alfonso Lipniūno parašytą knygą „Penkių valstybių sostinėse“, išleistą Panevėžyje 1933 m. Ją autorius dedikavo Mylimai Motutei, „dar pirmosiose kūdikystės dienose įkvėpusiai begalinį norą veržtis prie Tiesos, nebijoti kliūčių ir turėti drąsos dėl Dievo būti mažiausiam tarpe žmonių“.

Prieš kelis mėnesius buvusi muziejininkė Benigna Skalauskienė muziejui perdavė daugiau nei 100 eksponatų iš ištuštėjusių tėvų namų. Dėkojame už dovanotas vertingas tarpukaryje išleistas knygas, slapta sovietmečiu pogrindyje spausdintus leidinius, fotografijas, indus, iš medžio drožtus suvenyrus. Dalis šių daiktų mena iš Kupiškio krašto kilusį kunigą, politinį kalinį Joną Morkūną (1918–2004).

Pavasarį, Panevėžio muzikos mokyklai minint birbynininko, pedagogo Vito Stasiškio 95-erių metų gimimo jubiliejų, šventiniame renginyje muziejui buvo patikėti V. Stasiškio užrašai, dokumentai, fotografijos, menančios Panevėžio muzikos technikumo, vėliau – pedagoginės mokyklos laikus.

Muziejininkai gavo įpareigojimą saugoti „legendinį“ mokytojo V. Stasiškio odinį portfelį, kuriuo nešinas pedagogas keletą dešimtmečių ėjo į pamokas, repeticijas, jame laikė liaudies instrumentams derinti reikalingas priemones.

Panevėžietė Angelė Statkevičienė prieš savaitę pradžiugino muziejininkus tautiniu kostiumu, kurį XX a. viduryje audė ir sau pasisiuvo jos motina Julija Motiekaitienė (1922–2015), gyvenusi Radviliškio rajone, Dotiškių kaime. Daugelį metų stropiai saugoti, geros būklės tautiniai drabužiai yra reta dovana muziejui.

Ne vieną kartą vertingų eksponatų Panevėžio kraštotyros muziejui yra dovanoję vyskupas Jonas Kauneckas, monsinjoras Juozapas Antanavičius, Panevėžio katedros administratorius kunigas Eugenijus Troickis, vienuolė disidentė Ona Pranckūnaitė, Zigmantas Plėštys, Liudvika Knizikevičienė, Laimutis Vasilevičius, Alfreda ir Arvydas Petruliai, Marija Paraščiakienė, Vita Grigaitė-Jokubaitienė, Aurelija Baublytė ir daugelis kitų dosnių miestelėnų bei kraštiečių.

Besikeičiančios žmonių kartos, laikmečiai turi savo būties ženklus, spalvas, paveldą. Dažname podėlyje yra užsigulėjusių įvairių praeities reliktų, kurie, jūsų akimis, būdami nelabai vertingi, pradžiugintų muziejininkus. Antai, neseniai iš aktoriaus Donato Banionio buvusio buto rūsio buvo atnešta šūsnis spalvingų, iškalbingų, ranka rašytų, laiko dvasią atspindinčių Panevėžio dramos teatro darbuotojams skirtų skelbimų į susirinkimus, kvietimų į talkas ir pan.

Jei jūs, tvarkydami savo namus randate daiktų, kuriuos norėtumėte perleisti muziejui, duokite ženklą – mes ir patys galime pas jus apsilankyti. Draugaukime.

Galerija

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų