Su 50-uoju gimtadieniu pasveikintas Panevėžio vyskupas

Su 50-uoju gimtadieniu pasveikintas Panevėžio vyskupas

Panevėžio miesto mero pavaduotoja Loreta Masiliūnienė 50-ojo gimtadienio proga pasveikino 2019-ųjų Metų panevėžietį, Panevėžio vyskupą Liną Vodopjanovą OFM.

Vicemerė L. Masiliūnienė Panevėžio miesto gyventojų vardu padėkojo vyskupui už visus jo nuopelnus, Panevėžiui rodomą dėmesį, palinkėjo neblėstančios energijos, sėkmės, žmonių meilės ir džiaugsmo kasdieniuose darbuose bei perdavė Panevėžio miesto mero Ryčio Račkausko sveikinimo žodžius: „Nuoširdžiai sveikinu Jus jubiliejaus proga. Dėkoju už dovaną, kurią gauname bendraudami su Jumis – tarnystės pavyzdį Dievui, Bažnyčiai, Tėvynei ir Žmonėms. Linkiu Jums Dievo malonių gausos, palaimingų jubiliejinių metų, stiprios sveikatos, įkvėpimo ir džiaugsmo kasdieniniuose darbuose, pasitikėjimo sunkumuose“.
Linas Vodopjanovas gimė 1973 m. Neringoje. Baigęs vidurinę mokyklą Nidoje, įstojo į Mažesniųjų brolių vienuolyną Kretingoje, vėliau atliko noviciatą Kenebunkporte, Maine (JAV). Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijavo Italijoje, kur įgijo teologijos bakalauro laipsnį. 2000 m. buvo paskirtas Kretingos parapijos vikaru, nuo 2010 m. ėjo Kretingos parapijos klebono pareigas. 2012 m. vasario 11 d. Popiežius Benediktas XVI tėvą Liną Vodopjanovą paskyrė Telšių vyskupijos vyskupu augziliaru, suteikdamas jam Quizos vyskupo titulą. 2012 m. balandžio 14 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo generalvikaru. 2014 m. spalio 28 d. išrinktas Lietuvos vyskupų konferencijos Vienuolijų reikalų komisijos pirmininku, o 2015 m. – vyskupu, atsakingu už aplinkos apsaugos klausimus. 2016 m. gegužės 20 d. paskirtas Panevėžio vyskupu ordinaru.

G. Kartano nuotr.

Galerija

 

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų