Studentams ir profesinio mokymo mokiniams leista grįžti į auditorijas

Studentams ir profesinio mokymo mokiniams leista grįžti į auditorijas

Nuo pirmadienio į auditorijas ir klases gali grįžti studentai bei profesinio mokymo mokiniai, skelbia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

Pirminio profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijos gali vykti mišriu būdu periodiškai testuojant studentus ir kontaktiniu būdu dirbančius darbuotojus arba taikant savikontrolę galimai COVID-19 ligai nustatyti.

Visi asmenys mokymo vykdymo vietose turi dėvėti kaukes, išskyrus neįgalumą turinčius asmenis, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali, tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Pagal patvirtintą tvarką, būtina užtikrinti, kad asmenys, dalyvaujantys mokymo veiklose, neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina mokymo veiklų vykdymas, ar kitais pašaliniais asmenimis.

Profesinis mokymas ar aukštojo mokslo studijos vykdomos patalpose, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 mokinių ar studentų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba kai dalyvauja 11–30 mokinių ar studentų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui.

Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.).

Darbuotojų ir mokymo veiklose dalyvaujančių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima – sudaromos sąlygos matuotis kūno temperatūrą.

Asmuo, kuriam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją.

Į mokymo vykdymo vietą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.

Patalpos, kuriose vykdomos mokymo veiklos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant jose dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip du kartus per dieną.

Mokymo veiklose dalyvaujantys asmenys, vykstant kontaktiniam darbui, kas 3–4 dienas turi atlikti savikontrolei skirtus greituosius antigenų testus. Testų ėmimą ir rezultatų vertinimą turi organizuoti mokymo įstaigos vadovo paskirtas atsakingas darbuotojas.

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų