G. Umbrasienei ir Z. Kukuraitienei teisme teks prisiminti, kokius ir dėl ko kadaise pasirašė įsakymus – Nacionalinė žemės tarnyba siekia iš jų išieškoti valstybei galbūt padarytą žalą. „Sekundės“ archyvo nuotr.

Iš politikių reikalaus atlyginti žalą valstybei

Iš politikių reikalaus atlyginti žalą valstybei

 

Dvi Panevėžio savivaldybės tarybos narės žygiuos į teismą, kur Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) sieks iš jų išsireikalauti atlygio už galimai valstybei padarytą žalą.

Žemėtvarkininkai prašo teismo iš Panevėžio politikių – Žaliųjų partijos atstovės Gemos Umbrasienės, Liberalų sąjūdžio narės Zitos Kukuraitienės ir dar trijų asmenų lygiomis dalimis priteisti beveik 9 tūkst. eurų – tiek, kiek valstybė sumokėjo nukentėjusiam panevėžiečiui. Politikes tūkstantinė skola pasivijo po daugelio metų – NŽT teigia, kad žala valstybei padaryta dar tuomet, kai G. Umbrasienė, ėjusi Panevėžio apskrities viršininko pareigas, o Z. Kukuraitienė – jos pavaduotojo, pasirašė dokumentus ir leido verslininkui be aukciono strateginėje miesto vietoje, Klaipėdos g. pašonėje, nusipirkti sklypą, nors jis turėjo atitekti visuomenės poreikiams.

Paprašyti pardavė

Panevėžio smulkiųjų verslininkų asociacijos vadovas, individualiosios įmonės savininkas Kazys Grabys, 2005-aisiais sumanęs plėsti verslą ir tam nusipirkęs valstybinės žemės sklypą, besiribojantį su savo kavinės kiemu Klaipėdos g., nė neįtarė, kad toks verslo planas jam kainuos milžiniškus nuostolius.

Tuometė Panevėžio apskrities viršininko administracija nematė kliūčių K. Grabiui parduoti gabalą valstybinės žemės. Už kelis arus verslininkas tąkart valstybei paklojo daugiau nei 30 tūkst. eurų.

O G. Umbrasienė, ėjusi apskrities viršininko pareigas, brūkštelėjo ir įsakymą, kuriuo nupirktasis sklypas buvo sujungtas su kitomis K. Grabio maždaug 10-ies arų valdomis, kur iškilęs verslininko komercinis pastatas su jame veikiančia kavine, svečių namais.

„Dar nenusipirkęs to sklypo kreipiausi, kad man leistų projektuoti ir jame statytis. Neleido, nes žemė priklausė valstybei. Turėjau pirkti. Privatizavęs įrengiau automobilių stovėjimo aikštelę, šaligatvius, paklojau inžinerinius tinklus – lietaus nuotekas, kabelius. Visa tai man kainavo gerokai daugiau nei 100 tūkst. litų“, – pasakojo K. Grabys.

Be aukciono privatizuotu sklypu greta dabartinės „Kaziuko kamaros“ verslininkas džiaugėsi neilgai. Kol atsirado panevėžietis, sumanęs susigrąžinti šioje vietoje seneliams priklausiusią žemę.

K. Grabys tikina, esą iš pradžių paveldėtojas audros nekėlė ir netgi sutiko pasirašyti sutartį, kad pretenzijų dėl statybų neturės.

Tačiau po kurio laiko žmogus sumanė, kad vis dėlto tai, kas priklausė seneliams, turi ir likti jo giminei.

„Manęs pareikalavo dar ir jam sumokėti už tą sklypą. Kodėl turėjau mokėti, jei jau buvau tą žemę iš valstybės nupirkęs?“ – klausia K. Grabys.

Teisėtas žemės paveldėtojas ryžosi bylinėtis.

Dvi Panevėžio savivaldybės tarybos narės žygiuos į teismą, kur Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) sieks iš jų išsireikalauti atlygio už galimai valstybei padarytą žalą.

Žemės sklypą strateginėje Panevėžio vietoje, Klaipėdos gatvės pašonėje, kadaise privatizavęs, o vėliau valstybei grąžinti turėjęs verslininkas skaičiuoja patyręs milžiniškus nuostolius. V. Bulaičio nuotr.

Milžiniški nuostoliai

Verslininkas skaičiuoja laimėjęs net tris teismus, kol galiausiai byla pasiekė paskutinę instanciją. Bylinėjimosi maratono finalas nebuvo naudingas nei K. Grabiui, nei į senelių žemę pretenzijas reiškusiam paveldėtojui.

Teismas panaikino G. Umbrasienės pasirašytą įsakymą dėl žemės sklypo pardavimo K. Grabiui: konstatavo, kad valstybės turtas buvo parduotas pažeidžiant įstatymus. Pagal juos žemė, skirta bendroms gyventojų reikmėms, negali būti privatizuojama. O K. Grabiui parduotas sklypas miesto detaliajame plane būtent ir buvo skirtas visuomenei – automobilių aikštelei įrengti.

Po tokio galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo verslininko nusipirktas žemės gabalas vėl grįžo valstybei.

Toks posūkis K. Grabiui atėmė amą. Panevėžietis kreipėsi į teismą, kad valstybė atlygintų jo patirtą žalą dėl parduotos, o vėliau „atimtos“ žemės.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad verslininkui turi būti grąžinti pinigai. 2016-ųjų balandį K. Grabiui galop pervesta suma – 8 884.66 Eur, kurią jis prieš daugiau nei dešimt metų sumokėjo už žemę.

Jam tokie atgauti pinigai – it katino ašaros. K. Grabys sako patyręs kone penkiskart didesnį nuostolį.

„Valstybė grąžino tik mažą dalelę – tiek, kiek sumokėjau už sklypą. Nors teismui pateikiau dokumentus, kad man padaryta žala siekia 180 tūkst. litų (per 52 tūkst. Eur). Bet visa kita atmetė. O juk už mano pinigus įrengtos komunikacijos, šaligatviai, automobilių aikštelė tame sklype tai liko. Dabar taip išeina, kad tas turtas priklauso man, o žemė – valstybei. Ir nieko negaliu daryti. O mano sukurtu geru naudojasi visuomenė“, – guodžiasi K. Grabys.

Verslininkas sako ir toliau bylinėtųsi su valstybe ir reikalautų grąžinti visus savo investuotus pinigus, tik nebeturintis iš ko samdyti advokatų.

Gražiuoju nemokėjo

Dabar NŽT valstybės K. Grabiui sumokėtus pinigus siekia regreso tvarka išieškoti iš tų, kurių parašai ir įsakymai lėmė, kad visuomenės reikmėms numatyta valstybinė žemė buvo privatizuota. Iš G. Umbrasienės, Z. Kukuraitienės bei dar trijų buvusių jų pavaldinių per teismą bandys prisiteisti po 1776,93 Eur.

Įstatymas numato, kad valstybė turi teisę per trejus metus nuo žalos sumokėjimo reikalauti kaltų asmenų ją atlyginti.

„Nacionalinė žemės tarnyba, laikydamasi įstatyme numatytų terminų, siekia apginti valstybės pažeistus interesus ir išsiieškoti iš kaltų asmenų patirtą žalą“, – teigiama „Sekundei“ atsiųstame NŽT paaiškinime.

NŽT pirmiausia į G. Umbrasienę, Z. Kukuraitienę bei kitus asmenis kreipėsi raštu. Jų buvo gražiuoju prašoma sumokėti valstybei padarytą žalą.

„Atsakovai nei iki nurodyto termino, nei vėliau valstybei padarytos žalos neatlygino“, – teigia NŽT viešųjų ryšių specialistė Aušrinė Lisauskienė.

Nematant galimybės taikiai susitarti su buvusiais Panevėžio apskrities viršininko administracijos valdininkais, tarnybai beliko kreiptis į teismą.

Pasirašinėjo krūvas įsakymų

Gema Umbrasienė

Panevėžio savivaldybės tarybos narė

Man žinoma, kad NŽT kreipėsi į teismą dėl regreso penkiems tuometės Panevėžio apskrities viršininko administracijos darbuotojams, įskaitant mane, į 8,8 tūkst. Eur, sumokėtus piliečiui K. G, kai teismas 2012 m. panaikino mano, kaip apskrities viršininko, pasirašytą 2005 m. kovą, trečią mano darbo apskrityje mėnesį, įsakymą dėl žemės sklypo pardavimo K. G. Per tris mėnesius tokių įsakymų pasirašiau 942. Įsakymo projektas buvo nustatyta tvarka vizuotas keturių pareigūnų, atsakančių už jo atitikimą LR įstatymams, jį rengė ir tikrino dar du, todėl ir dabar neturiu pagrindo juo abejoti. Įsakymas buvo rengtas, remiantis Panevėžio miesto savivaldybės sprendimais, kuriems pastabų tuometis Vyriausybės atstovas neturėjo. Su NŽT šiuo klausimu susirašinėjome, tačiau man taip ir nepavyko gauti iš jų atsakymo, kokius neteisėtus veiksmus esu atlikusi. Tikiuosi tai išgirsti teisme. Ypač svarbu pažymėti, jog šis klausimas buvo nagrinėtas keliuose teismuose, 2006 m. buvome uždėję apribojimus statyboms ginčo sklype, tačiau 2009 m. teismas bet kokius apribojimus panaikino, atmetė pretendavusių savininkų ieškinį ir paliko galioti minėtą mano įsakymą. 2011 m. apeliacinis teismas šį sprendimą patvirtino. Aš baigiau darbą apskrityje 2008 m. gruodį, 2010 m. viduryje apskričių viršininkų administracijos buvo likviduotos. Tolesniuose teisminiuose ginčuose valstybei atstovavo pati NŽT ir, mano manymu, tai darė nekvalifikuotai, neįtraukė į bylos nagrinėjimą ne tik manęs, bet net ir dalyvavusių skundžiamo 2005 m. įsakymo rengime darbuotojų, tuo metu jau dirbusių ir iki šiol dirbančių NŽT, todėl 2012 m. buvo priimtas nepalankus valstybei sprendimas. Ginčas dėl regreso bus nagrinėjamas teisme.

Nesupranta, kuo nusidėjo

Zita Kukuraitienė

Panevėžio savivaldybės tarybos narė

Turiu pabrėžti, kad Panevėžio apskrities viršininko administracija dirbo pagal tuo metu galiojusius teisės aktus.

Užginčyto įsakymo (rengtas 2005 m.) projektą pagal tuomet galiojusią Panevėžio apskrities viršininko administracijoje dokumentų rengimo tvarką rengė Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Panevėžio miesto teritorinis skyrius (dabar NŽT padalinys), vadovaudamasis Panevėžio tarybos sprendimu, kuriuo, beje, nesuabejojo tuometis Vyriausybės atstovas. Su NŽT dar 2017 m. mūsų bendru sutarimu susirašinėjo G. Umbrasienė, skundžiamo sprendimo laikotarpiu ėjusi viršininko pareigas, deja, atsakymo, kokius neteisėtus veiksmus esame padariusios, jai nepavyko gauti.

Beje, šis klausimas buvo nagrinėtas daugybę kartų teismuose, tačiau iki 2006 m., kol dirbau apskrityje, teismai nebuvo nustatę neteisėtų veiksmų. Priešingu atveju visi sprendimai būtų buvę iš karto panaikinti. Beje, į vykusius teismus po 2010 m., kai buvo panaikintos apskričių administracijos, kažkodėl nebuvau kviečiama. Mano nuomone, teisminiuose skundžiamo įsakymo ginčuose, kuriuose valstybei atstovavo pati NŽT, atmestinai atliko savo pareigas, kadangi, kiek man žinoma, nekvietė anuometinių Panevėžio apskrities viršininko administracijos specialistų, dalyvavusių rengiant 2005 m. įsakymą. Juolab kad dalis darbuotojų iki šiol dirba NŽT. Tik 2012 m. vykusiame teisme buvo priimtas nepalankus valstybei sprendimas (po dvejų metų, kai buvo panaikintos apskritys). Ginčas dėl regreso bus nagrinėjamas teisme, tačiau net ir dabar NŽT nėra įtraukusi į bylą įsakymą rengusių specialistų. Taip pat į teismą nekviečiama dalyvauti Panevėžio savivaldybė, nes jos sprendimų pagrindu buvo parengtas skundžiamas Apskrities viršininko administracijos įsakymas.

Komentarai

 • O kada ir kas pareikalaus atlyginti žalą miestui? Ordiną skirti tam kuris pareikalaus.

  • BŪTENT.

   • Nieko blogo nematau jeigu buvo suklysta ir bus atlyginta zala, daug blogiau buna buti korupciniu nusikaltimu herojumi.

    • kad žala valstybei nieko blogo galvoti gali tik svetima valstybė ir tai tik ta kuri nėra draugiška. Ar gi ne?

    • kaip nekaltai skamba ……………….. Pinskuvienės istorija irgi

   • anksčiau ar vėliau išlenda yla iš maišo

  • dziaukis kad nespėjo sutvarkyti kaip kultūros paveldo, o tada tai ne tas dar pasirodytu

   • K. Grabiui parduotas sklypas miesto detaliajame plane buvo skirtas visuomenei? Atsvertei, pažejai ir elgiesi pagal įstatimus ne?

    • Atsakyti
  • Umbrasienė Matelio laikraštyje kalba apie tiesioginį valdymą Panevėžiui, nes kažkas neleidžia opozicijai kažkokio rašto parašyti. VA TAIP VA!

   • Atsakyti
  • Negraži istorija nepuošia

  • Vai vai vai vai vai vai Vai…..

  • priedą prie pencijos už nusipelnimą paskirti dar priedo sakyčiau

 • Seniai matyti ponios nusiteikimas, faktai patvirtina nuojautas.

 • Ak gi kad rūgštela… ):

  • žinoma kad rūgštu ir labai net rūgštu

 • Šluoti ne tik komuniakus, bet ir visus senus valdininkus tiek metų valdžioje esamus.

  • šluoti ir taškas

  • šluoti

 • Dejo parasus nezino kur? Cia ta pati ponia, kuri istisai ant visu urzgia? Akatau…

  • Mūrininkas plytas murija o valdininkas parašus dėlioja. Kiekvieno savas darbas. Bet kad dėlioja be jokios atsakomybės tai jau skandalas. Ir dar tokias pasekmes parašais užtraukia eiliniui zmogui kad maža nepasirodė. (:

  • Padaryta ala valstybei tai jau gi rimta

  • nuotraukoje matomas Vitaliukas taigi pirmą meravimo savaitę padėjo parašą ant Cido staybos tai dabar per teismus vaikščioti nepabaigia niekaip

   • net pagal kelias sritis vienodi

 • Patikrinau internete, kad abi tikrai yra Panevežio tarybos deputatės. Ar gali taip būti? Žmonės už ką balsuoja? Pono Grabio bėdas seniai žinau, užjaučiu kiek žmogus vargo patirė, dėl to ir neinu į rinkimus. Paskaičiau kad tūkstantį parašų padėjo bent kaip ir bent kur be jokio susipažinimo ir išsiaiškinimo. Kiek dar neatgavo žemės? O Grabys kietas tai tik jo ir nepadurnins niekas.

  • fui…..

   • OBANA….

    • Atsakyti
  • ffffffffffffffff……………………………………………………………………………………………………………………..

 • Nekompetencija nėra pagrindas išvengti atsakomybės. Šios dvi personos yra gerai žinomos panevėžiečiams. Umbrasienė yra ir daugiau žalos miestui pridariusi, taigi kapstykite, kapstykite.

  • Atsakyti
  • kuo giliau tuo įdomiau gi laukiam pratesimo

   • Atsakyti
   • va dabar paskaičius tai yra aiškiau kas kur ir kodėl darosi

  • Zita dar visai nieko, bet …. ir yra bet …… O kodėl Urbšiui sodybą atstatė per tas pačias apskrities duris ne kam kitam?

   • girdėjau kad jis jos atsiprašė ir – draugai

    • tai bennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt ………

   • esate pelnytai visame tame, gaila

    • Atsakyti
  • tai eiliniui asmeniui taip atrodo, o tose valdžios aukštumose gal visai kitoniška tvarka?

   • Atsakyti
 • „Tolesniuose teisminiuose ginčuose valstybei atstovavo pati NŽT ir, mano manymu, tai darė nekvalifikuotai, neįtraukė į bylos nagrinėjimą … manęs“

  • kaip pirštu į dangų

 • prieš 18 metų ir 4 mėnesius pasirašiau 942 raštus. O prieš 9 metus ir 2 mėnesius kiek?

  • Atsakyti
 • „Su NŽT dar 2017 m. mūsų bendru sutarimu susirašinėjo G. Umbrasienė“

  • Prisimenu, atėjo kartą Pūkuotukas pas mane ir sako: noriu medaus.
   Aš jam sakau: gerai, tu nori, tu ir lipk į medį. Aš apačioje su skėčiu lakstysiu, tave lietučiu vadinsiu…

 • Ar tokios apskritai galu buti vadinamos politikemis? Delioti parasus ant bet ko, dirbti be atsakomybes ir purksti ant ko papuola siaip jau nera politiko apibrezimas

  • Atsakyti
  • Rinkėjai išrinko, rinkėjai pasitikėjo tai todėl ir yra politikės. Ką išrenka tas ir politikas. Gerai kad žinau už ką nebalsuoju

   • Atsakyti
   • Gal gi sakau pasvajok kad balsuotų žmonės pagal darbus o ne pagal žodžius.

   • Kad isrinko, tai dar ne politikas. Nes jei tokia butu samprata, tai grazuliai, leliukai ir satkeviciai irgi politikai butu 😉

    • Atsakyti
    • sutinku gerai jau kad politiko vardas ne kiekvienam

 • Pirmiausia tai patys žemėtvarkininkai sudaro miesto planus, atsižvelgdami į sklypų savininkus. Paskui juristai tikrina ar atitinka įstatymams. Planas pereina per kelias instancijas, jas pasirašo ir patvirtina daugybė specialistų. O tik po to, galutinai pasirašydavo apskrities viršininkas. dabar kalčiausia liko Umbrasienė su Kukuraitiene, pasitikėjusios Žemėtvarkos ir juristų išvadomis. Tiesiai šviesiai rašykite, kas užsakė Umbrasienės pjūdymą

  • Atsakyti
  • Tai kas užsakė tą nelemtą 2005 kovo mėnesį?

 • Taryboje sedi stipriai pagyvene zmones.Gal jie jau ir patys nesupranta ka daro.Reikia rinkti jaunus

  • tikrai stipriai…

 • Nu gerisusia apkaltinti net neįsigilinus del ko verslinjnkas nukentejo. Dar kartą perskaitykite. Juk viešas interesas niekaip nenukentejo, aikštelė yra. Čia toks suvelimas.

  • Taip ir važiavo miestas prarajon su toooooooooooookiais ale politikais.

 • Kada pagaliau tokios politikos šiukšlės nebepaklius į valdžią. Tokiems politikams vieta politikų sąvartyne.

 • O iš kokio šiukšlyno pats esi?

  • Iš rinkėjų šiukšlyno, kurie tokias veikėjas išrenka į valdžią.

 • Du teismai nuteisė Umbrasienės naudai. Tik paskutinysis, kada jau ji nebuvo apskrities viršininkė, nuteisė Grabio naudai. Tai tegu tas verslininkas duoda teisėjus į teismą, tegu jie atlygina žalą. Kur čia Umbrasienės ir Kukuraitienės kaltė?

 • Umbrasienė yra gera politikė ir puikus žmogus. Kiek ji yra padėjusi žmonėms-nesuskaičiuosi. Kalbama, kad dėl stoties renovacijos, Umbrasienė sutrukdė Račkausko projektuotojų mafijai „pasišildyt rankeles“. Kiek teisybės nežinau. Bet kalbama… Darykite išvadas patys

  • Liogikos tamstelei linkiu, tik liogikos. O trukdytojai turi kitokį pavadinimą nei gelbėtojai, išgelbėtojai ir apsaugotojai. Ir pusė tiesos gi arčiau melo…

  • Kol žmonės nesupras kad politika yra kompromisų menas, o ne kaprizų, melodramų scena, tol Panevėžys ir vargs, tol visokie garsiabalsiai ir šėlios.
   Ne tik šis, bet ir kiti matomi faktai nepuošia ponios.

   • kai valdžioje neliks Leliukiu Vitaliuku Gemučiu miestui bus tik geriau

    • Pritariu 100%

  • Dar kartą akivaizdžiai patvirtinote kas kaltas, kad Panevėžys ir toliau neturės naujos autobusų stoties. Kai kuriems(-ioms) politikams (-ėms) smagiau matyti miesto centre griuvenas ir šabakštynus, kur benamiai miršta.

   • žodžius atsakingiau parink ir politikais (miesto tvarkytojais) nevadink tų kuriems vien stagnacija rūpi. Žmonės tokius vadina politikieriais.

 • BE AUKCIONO privatizuotu sklypu verslininkas džiaugėsi neilgai.

  • Atsakyti
  • Jeigu žemė ne aukciono būdu duoda eiliniam miestiečiui, tai viena, bet kai tokiu būdu duoda smulkių verslininkų vadovui kuris arti miesto politikos ir po poros m miesto deputatas, tai jau, visai kitoks reikalas.

 • Valstybėje prasidėjo anksčiau negirdėtas žalos atlyginimo išreikalavimas iš valdžios.
  Sveikinu.

 • Mieli žmonės, mes patys kalti, kad išsirenkame ne tuos,kurie seniai pupso tose kėdėse ir nežinia kiek sėdės.Laikas pamąstyti ir pagalvoti,kad miestui reikia tvirtos rankos ir naujų veidų, kurie būtų atsidavę Panevėžiui ir jo žmonėms, o tokių tikrai yra.

  • Luomanas

   • va

    • Atsakyti
Rodyti visus komentarus (69)

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų