I. Stulgaitės-Kriukienės nuotr.

Panevėžyje bus įteikti medaliai „Tarnaukite Lietuvai“

Panevėžyje bus įteikti medaliai „Tarnaukite Lietuvai“

Juozo Miltinio dramos teatre birželio 25-ąją vyks Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremonija.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, bus apdovanoti Jolita Donėlienė, Vilius Gužauskis, Aldona Širvinskienė, Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą – Angelė Jakavonytė, Vytautas Kolesnikovas, Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Danguolė Žiūkienė.

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje – Jonas Dragūnas, Genovaitė Kačiuškienė, Gabrielius Liaudanskas, Luka Sinevičienė.

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, – Adomas Butrimas, Leopoldas Rozga, Zita Vėžienė, Antanas Žilinskas.

Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus. Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų