G. Petkevičaitės-Bitės muziejus Puziniškyje. I. Stulgaitės–Kriukienės nuotr.

Kuo žymūs 2020-ieji Panevėžio rajone

Kuo žymūs 2020-ieji Panevėžio rajone

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kaip ir kasmet, šiemet parengė „Panevėžio rajono jubiliejinių datų kalendorių“.

2020-ieji Panevėžio rajonui išskirtiniai – birželio 20 d. sukanka 70 metų, kai (1950 m.) iš 43 apylinkių sudarytas Panevėžio rajonas.

Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. paskelbė Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais. Pirmasis moderniųjų laikų Lietuvos parlamentas – LR Steigiamasis Seimas – visuotiniuose tiesioginiuose rinkimuose slaptu balsavimu pagal proporcinę sistemą išrinktas 1920 m. balandžio 14–15 d. Tarp Steigiamojo Seimo narių buvo ir Panevėžio krašto atstovų – Felicija Bortkevičienė, Julius Kaupas, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Salomėja Stakauskaitė.

Šiemet bus minimos ir finansininko, visuomenės veikėjo, Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920 m.) nario Juliaus Kaupo ir pedagogės, Lietuvos Steigiamojo Seimo narės Salomėjos Stakauskaitės 130-ąsias gimimo metines.

2020 m. kovo 2 d. sukanka 100 metų, kai (1920 m.) Dūdoniuose (Ramygalos sen.) gimė dailininkas, pedagogas Kazimieras Naruševičius.

Kovo 24 d. – 135 metai, kai (1885 m.) Ėriškiuose gimė kalbininkas Juozas Balčikonis.

Kovo 25 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Miežiškiuose gimė kalbininkas Jonas Šukys.

Šiais metais bus minimi ir daugelio kitų Panevėžio rajono žmonių vardai, kurie savo darbais garsino ar dabar garsina Panevėžio rajoną ir Lietuvą, prisimenamos žymios Panevėžio rajonui datos, svarbūs įvykiai.

Sudarant kalendorių naudoti įvairūs šaltiniai: enciklopediniai, bibliografiniai, informaciniai, periodiniai leidiniai, bibliotekos kraštotyros kartoteka, elektroninės duomenų bazės.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų