P. Židonio nuotr.

Jubiliatas varpas turės naujagimį brolį

Jubiliatas varpas turės naujagimį brolį

Ramygaloje praėjusį sekmadienį švenčiant Arkangelo Mykolo atlaidus, o drauge ir šios bažnyčios bokšte esančio varpo 500-ąją jubiliejinę sukaktį, klebonas Alfredas Puško paskelbė ypatingą žinią: Mykolo vardu pakrikštytas skambusis senolis varpas dar šiemet turės brolį.

Brangi kunigo dovana

Jau žinoma ir kokiu vardu naujasis bus krikštijamas. Vadinsis jis Apaštalu Pauliumi. Toks vardas varpui parinktas sutarus su mecenatu. Antrąjį varpą Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai dovanoja iš šios parapijos kilęs 88 metų kunigas Povilas Miškinis. Šis monsinjoro titulą turintis dvasininkas šiuo metu yra Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altarista.

Per Ramygaloje vykusią varpo Mykolo, nuo šiol skambėsiančio nebe tampant virves, o veikiant moderniai automatikai, pristatymo šventę būtent kunigui P. Miškiniui buvo suteikta teisė paspausti pultelį, privertusį varpą prabilti.

Ne vienas, suskambus varpui Mykolui, šluostėsi džiaugsmo ašaras. Sužinojus, kad bažnyčia turės ir antrąjį varpą, nuvilnijo susirinkusiųjų ovacijos mecenatui kunigui.

„Tokiomis akimirkomis ir suvokiama bažnyčiai, taigi, visiems tikintiesiems, nuveiktų darbų ir suaukotų aukų prasmė“, – „Sekundei“ kalbėjo Ramygalos bažnyčios klebonas Alfredas Puško.

Lies Lenkijos meistrai

„Aš tau duosiu pinigų“, – kunigas Alfredas prisiminė vyresniojo kolegos monsinjoro P. Miškinio žodžius, kai šiam prasitarė, kaip džiugu būtų, jei Ramygalos bažnyčia turėtų ne vieną varpą, kaip dabar, o visus tris. Būtent tiek varpų kadaise skambėdavo šioje šventovėje. Pasak A. Puško, naujai suskambėjusio 500 metų varpo Mykolo renovacijai pinigų skyrė ir mecenatas – nežinomas panoręs likti asmuo. Už jo paaukotas lėšas sutvarkyta bažnyčios bokšto konstrukcija, skirta išlaikyti trims varpams, įrengta varpų skambinimo automatika.

„Jau dabar numanau žmonių reakcijas, kai sužinos, kad mecenatas – kunigas. Iškart visiems kils klausimas, iš kur kunigas turi pinigų?“
A. Puško

Kunigas A. Puško primygtinai prašė neklausti monsinjoro P. Miškinio, kiek pinigų jis aukoja naujam varpui nuliedinti ir jam įkelti į Ramygalos bažnyčios bokštą. Pasak klebono, dvasininkas atseikėjo nemažai, o tiksliau – tiek, kiek reikia, kad šventovė turėtų antrąjį varpą.

„Jau dabar numanau žmonių reakcijas, kai sužinos, kad mecenatas – kunigas. Iškart visiems kils klausimas, iš kur kunigas turi pinigų?“ – spėja Ramygalos klebonas.

Pasak A. Puško, kunigai užsidirba ir aukodami šv. mišias, ir krikštydami, ir tuokdami, ir laidodami, tad nereikia stebėtis, kad garbaus amžiaus dvasininkas per gyvenimą susitaupė tiek pinigų, už kuriuos dabar galima nuliedinti varpą. Būsimame Ramygalos varpe bus išlietas Apaštalo Pauliaus vardas, įspausta ir paties apaštalo, kokį jį vaizduoja menininkai, figūra. Varpą lies Lenkijos meistrai.

Antrąjį varpą Ramygalos bažnyčiai dovanojantis monsinjoras P. Miškinis susirūpinęs, ar atsiras mecenatas, atversiantis piniginę ir taip reikalingam dar trečiajam. Asmeninio archyvo nuotr.

Krašto šviesuoliai

Monsinjoras P. Miškinis sako, jog ilgų svarstymų dėl dovanos ramygaliečiams nebuvę. Pasak dvasininko, Ramygalos parapijos žemė išaugino juos – penkis brolius Miškinius, iš kurių jiedu su jaunesniuoju broliu Julijonu tapo kunigais. Šis jo brolis Amžinybėm išėjo prieš mėnesį, palaidotas paskutinės tarnystės vietoje Kuršėnuose. Visi penki valstiečių sūnūs Miškiniai baigė aukštuosius mokslus. Kunigo P. Miškinio brolis Albertas yra Nepriklausomybės Akto signataras. Ramygalos kapinėse palaidoti jų tėvai.

Per tėviškės žemę skries traukinys

„Augome mes už penkių kilometrų nuo Ramygalos. Tėvų sodybos nebėra, o kaip tik per mūsų žemę skries greitasis traukinys Varšuva–Talinas, bus tiesiami geležinkelio bėgiai“, – kokios jo gimtojo Repšiškių kaimo perspektyvos, kalbėjo kunigas P. Miškinis.

P. Miškinis šypsosi, kad eidamas jau 89-tus metus, per tiek laiko užgyvenęs tiek, kad užteko ypatingai dovanai. Pasak dvasininko, senatvėje mažai pinigų ir išleidžia.

„Retai net į tėviškę, į savo Ramygalą beatvažiuoju, nebent kas atveža“, – atsiduso kunigas.

O būtent tėviškės parapijos bažnyčioje įšventintas kunigu jis aukojo primicijomis vadinamas pirmąsias savo šv. mišias.

Varpą Ramygalai dovanojantis P. Miškinis susirūpinę, ar atsiras mecenatas, atversiantis piniginę ir taip reikalingam dar trečiajam. Juolab, anot dvasininko, dabar yra tikrai turtingų žmonių, jų turtai vertinami įspūdingomis sumomis.

„Argi negalėtų tie žmonės paaukoti dar vienam Ramygalos varpui? Tada būtų jų visas komplektas, varpai skambėtų kaip dera“, – aukos prasmingumą mato kunigas mecenatas.

Mykolo vardu pakrikštytas skambusis senolis varpas dar šiemet turės brolį – vadinsis jis Apaštalu Pauliumi. P. Židonio nuotr.

Gali sulaukti ir priešiškumo

Ramygalos klebonas A. Puško viliasi, kad už kunigo paaukotus pinigus naujasis varpas bus išlietas dar šiemet, jo krikštynos galėtų būti surengtas antrąjį šv. Velykų sekmadienį, o pakabinti būtų galima per didžiausią Ramygalos bažnyčios, o ir viso Ramygalos miesto šventę – Jonines.

Vieno varpo atgimimu, o kito, būsimojo, gimimu pats klebonas A. Puško tvirtina negalintis atsidžiaugti, tačiau pripažino, jog visai tikėtina, kad naujomis gaidomis suskambėjęs Mykolas, o vėliau suskambėsiantis Apaštalas Paulius gali kai ką ir suerzinti. Anot dvasininko, Lietuvoje yra pavyzdžių, kai žmonės skundėsi dėl juos trikdančio bažnyčių varpų skambėjimo.

„Bet neskambinsime juk varpais naktį“, – patikino klebonas.

Kol kas vienintelis Ramygalos varpas Mykolas užprogramuotas skambėti vidudienį ir 18 valandą.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų