Europinis sąskaitos blokavimas įsigaliojo: skolas išieškoti bus lengviau

Europinis sąskaitos blokavimas įsigaliojo: skolas išieškoti bus lengviau

Nuo 2017 metų sausio 18 dienos Lietuvos antstoliai už skolas gali blokuoti (areštuoti) net Anglijos (Jungtinės Karalystės), Airijos bankuose esančias lietuvių emigrantų sąskaitas.

Pagal 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 655/2014 nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, kad būtų lengviau išieškoti skolas civilinėse ir komercinėse bylose. Vadovaudamsis šiuo Reglamentu, Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. gegužės 12 d. priėmė Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir Tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo 315, 319 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo devintuoju skirsniu įstatymą.

Nuo 2017 m. sausio 18 d. supaprastinta tvarka leidžiama išieškoti skolas iš asmenų, gyvenančių ar turinčių lėšų kitose Europos Sąjungos valstybėse. Remiantis šio įstatymo nuostatomis yra įvestas europinis sąskaitos blokavimo įsakymas, kuriuo Lietuvos antstoliams yra suteikta teisė užblokuoti (areštuoti) ir kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių, tarp jų ir Anglijos (Jungtinės Karalystės), Airijos bankuose esančias skolininkų sąskaitas nesikreipiant į užsienio teismus.

Pasislėpti nuo skolų bus sunkiau

Daugiausia tai palies tuos lietuvius, kurie turi Lietuvoje skolų, tačiau gyvena ir dirba užsienyje (Anglijoje, Airijoje ir pan.). Todėl iki tol Lietuvos antstolių nepasiekiami, išvykę gyventi į Angliją, Airiją, kitas valstybes ir skolas Lietuvoje palikę lietuviai nuo 2017 metų sausio 18 dienos gali rasti Lietuvos antstolių užblokuotas net Anglijos (Jungtinės Karalystės), Airijos bankuose esančias sąskaitas. Vadinasi, tie emigrantai, kurie išvyko ir Lietuvoje paliko skolas, gali nebeturėti galimybės iki visiško skolų Lietuvoje padengimo naudotis Anglijoje, Airijoje gaunamu darbo užmokesčiu, banko sąskaitose esančiomis santaupomis ir kitomis piniginėmis lėšomis.

Kokia yra europinio sąskaitos blokavimo įsakymo gavimo ir įgyvendinimo procedūra?

Kreditorius kreiptis dėl sąskaitos blokavimo gali bet kuriuo etapu: dar prieš kreipiantis į teismą dėl skolos priteisimo, nagrinėjant bylą arba jau turint teismo sprendimą arba taikos sutartį. Visgi jei sąskaitas prašoma blokuoti dar prieš pradedant teisminį procesą, kreditorius ieškinį teismui privalo pateikti per 30 dienų, kitaip blokavimo įsakymas panaikinamas. Prašymas paduodamas teismui, kuris gali nagrinėti arba jau yra išnagrinėjęs pagrindinę bylą dėl skolos priteisimo.

Prašymo blokuoti sąskaitas pateikimas neužtikrina, kad jis bus patenkintas: kreditorius turi įrodyti teismui, kad jo reikalavimui skubiai reikalinga teisminė apsauga, kurios nesuteikus tikėtina, kad skolininkas iššvaistys, paslėps, sunaikins turtą, perleis jį už mažesnę vertę ar pan. Jeigu kreditorius kreipiasi tuo metu, kol skola dar nėra priteista, teismas turi būti įtikintas, kad toks reikalavimas yra pagrįstas ir bus patenkintas.

Skolininkas informuojamas nebus

Teismas skolininkui apie svarstomą blokavimo įsakymo klausimą nepraneša – taip siekiama užkirsti kelią paslėpti turimas lėšas.

Kreditoriui nebūtina žinoti tikslaus blokuotinos banko sąskaitos numerio. Jeigu tokios informacijos nėra, teismas kreipiasi į atitinkamos valstybės institucijas, kad šios pateiktų duomenis skolininko sąskaitai nustatyti. Gavęs tokią informaciją, teismas išduoda blokavimo įsakymą, ir kreditorius kreipiasi į kitos valstybės instituciją, atsakingą už sąskaitos areštavimą (Lietuvoje tai patikėta antstoliams), kuri blokuoja sąskaitą reikiamai sumai. Jeigu sąskaitoje esanti suma yra mažesnė, nei nurodyta blokavimo įsakyme, įšaldomos visos sąskaitoje esančios lėšos.

Sąskaita blokuojama tol, kol blokavimo įsakymas atšaukiamas, nutraukiamas jo vykdymas arba kol įvykdomas teismo sprendimas, t. y. kol įšaldytos lėšos yra nurašomos nuo sąskaitos.

Komentarai

  • saass

  • pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

  • Ar galima išieškoti skola iš gyvenančio Ir dirbančio žmogaus Norvegijoje

Rodyti visus komentarus (3)

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų