„Sekundės“nuotr.

Metų mokytojus pagerbs premijomis

Metų mokytojus pagerbs premijomis

Antradienį Tarptautinės mokytojų dienos proga Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre bus įteikiamos Metų mokytojo premijos.

Šįmet apdovanojimui buvo pasiūlytos 6 kandidatūros. Metų mokytojo laureatais išrinkti ir 1000 Eur premijomis bus apdovanoti 3 miesto mokytojai.

„Vilties“ progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė Irina Gustienė – inovatyvi, kūrybinga, nuolat besimokanti, atsakinga, darbšti, reikli pati sau ir kitiems, siekianti profesionalumo ir padedanti ugdytiniams pažinti muzikos meno paslaptis. Mokytojos paruošti mokiniai yra muzikos olimpiadų, įvairių tarptautinių ir nacionalinių konkursų, festivalių nugalėtojai, prizininkai, laureatai, garsinantys Panevėžio miestą ir „Vilties“ mokyklą įvairiausiuose muzikiniuose renginiuose bei projektuose. Mokytoja aktyviai bendradarbiauja kuriant bendrąsias muzikos dalyko programas, organizuoja konferencijas, dalyvauja įvairių visuomeninių organizacijų veiklose.

Lopšelio-darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rūta Stuknytė – tai mokytoja iš pašaukimo, randanti raktą į kiekvieno ugdytinio širdį, sugebanti atliepti kiekvieno vaiko ugdymosi(si) poreikius. Mokytoja nuolat ieško naujų ugdymo(si) formų, turi savitą darbo stilių, išsiskiria ugdomosios veiklos meistriškumu, sėkmingai taiko įtraukųjį ugdymą. Rūta yra gerbiama ir mylima darželio bendruomenės už nuoširdų bendravimą su kolegomis, tėvais, nesavanaudišką pagalbą šalia esantiems ir išskirtinį kuklumą.

Beržų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vaida Ūsienė aktyviai taiko inovatyvius ugdymo metodus, daug dėmesio skiria mokinių skaitmeninių kompetencijų ugdymui, sugeba atliepti kiekvieno mokinio poreikius, sukurti pozityvią bendradarbiavimo atmosferą. Mokytoja dalijasi savo patirtimi konferencijose, taip pat vesdama atviras pamokas, integruotas pamokas su mokytojais dalykininkais, edukatoriais, inicijuoja ir vykdo bendradarbiavimo projektus su kitomis miesto švietimo įstaigomis. Mokytojos ir jos ugdytinių dalyvavimas miesto, šalies, tarptautiniuose konkursuose, konferencijose, projektuose garsina ne tik Panevėžio Beržų progimnazijos, bet ir Panevėžio miesto vardą.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų