Antra branduolinio monstro galimybė

Antra branduolinio monstro galimybė

Visaginas viliasi, kad sugebės atsigauti po socialinio ir ekonominio šoko, patirto prieš 13 metų pradėjus stabdyti Ignalinos atominę elektrinę (IAE), o vėliau atsisakius planų statyti naują jėgainę. Visaginiečiai tiki, kad ta pati IAE gali tapti platforma naujam, miestą atgaivinsiančiam projektui.

Visaginietis miesto tarybos narys, olimpinis vicečempionas Jevgenijus Šuklinas su kolegomis jau kelis mėnesius šturmuoja valstybės institucijas ir įrodinėja, kad Lietuva turėtų išnaudoti turimą bazę – moderniam duomenų centrui (DC) įkurdinti esą idealiai tinkamą IAE infrastruktūrą. Pirmiausia – suformuotą tinkamą sklypą.

„Vieta, kur turėjo būti statomi trečias ir ketvirtas blokai, atitinka visus tarptautinius duomenų centrų reikalavimus. Tik imk ir statyk, prisijunk tinklus, aušinimo kanalus ir visa kita“, – aiškino J. Šuklinas.

Projekto autoriai taip pat pabrėžia, kad neracionalu naikinti sukurtą vertingą bazę, kai yra galimybių jos konversijai ir įmanoma pritraukti užsienio investicijų, o optimistiniu atveju įgyvendinant projektą galbūt net apsieiti be papildomo valstybės ir Europos fondų finansavimo.

Masina milijardinės investicijos

DC idėja gimė miesto gelbėjimo planus kuriančiai grupei sutarus, kad reikia rūpintis ne vien savais interesais, net jei visaginiečiai vis dar jaučiasi neteisingai palikti vieni spręsti miesto raidos problemų. „Jei bus gerai visai Lietuvai, bus gerai ir Visaginui. Ir mums nereikės iš čia išvažiuoti“, – viliasi Visagino savivaldybės tarybos narys.

Jei bus gerai visai Lietuvai, bus gerai ir Visaginui. Ir mums nereikės iš čia išvažiuoti.

Iniciatyvinė grupė jau pradėjo tirti tokio masto bendrovių kaip „Apple“, „Microsoft“ ir „Amazon“ suinteresuotumą čia steigti DC.

Anot J. Šuklino, šiemet viename tarptautiniame forume sutarta, kad ES artimiausiu metu turės rasti vietos net dešimčiai DC. Taip pat patvirtintos investicijos į šią sritį. „Kol kas per metus jos siekia 20 mlrd. eurų, bet 2020-aisiais išaugs iki maždaug 78 mlrd. eurų, – pasakojo jis. – Neseniai atidarytas DC Danijoje, šiuo metu, mūsų žiniomis, ieškoma vietos Baltijos šalyse. Bet surasti atitinkančią visus saugumo reikalavimus ne taip paprasta. Bendrovės „Google“ viceprezidentas kaip tik išreiškė nuomonę, kad geriausia vieta DC yra atominės elektrinės, nes joms taikomi iš esmės tokie patys reikalavimai. Turime girdėti, apie ką kalba pasaulis. Nes tokio masto investicijos neamžinos.“

Tikisi palankios opinijos

Iniciatyvinė grupė įsitikinusi, kad didžiulis lokacijos IAE teritorijoje pranašumas – beveik neribotą DC plėtrą leidžiantys elektros srovės tiekimo pajėgumai. IAE tiekdavo 2800 megavatų, o dabar veikiantis didžiausias pasaulyje DC sunaudoja apie 150 megavatų.

Be to, Visaginas gali pasiūlyti galingą vandens sistemą, aušinusią elektrinę, ir tai yra finansiškai parankus sprendimas. Kita vertus, projekto autoriai įsitikinę, kad šiame regione nekiltų pastaraisiais dešimtmečiais dažna problema – projektus sustabdantys žaliųjų protestai dėl tokių procesų pakenkiamos ežerų ekosistemos.

„Mūsų atveju ekosistema tam paruošta. Kai veikė du IAE blokai, ežero temperatūra buvo aukštesnė 7 laipsniais. DC ežero temperatūrą pakeltų tik 2 ar 3 laipsniais. Tai kam kitur įrengti ir gamtai kenkti?“ – dėstė J. Šuklinas.

Tektų koreguoti IAE uždarymo planus

Visaginiečiams proceso eiga atrodo aiški: priėmus politinį sprendimą pirmiausia reikėtų peržiūrėti uždarymo strategiją, iš IAE uždarymo planų išbraukti DC panaudotiną infrastruktūrą ir gal net paskelbti konkursą parinkti DC valdytoją.

Projekto kūrėjams rūpi nepavėluoti – aušinimo sistemoms, elektros tinklams ir patalpoms demontuoti reikia didžiulių lėšų, tad svarbu, kad nebūtų sunaikinta tai, į ką paskui reikėtų iš naujo investuoti.

Jie pabrėžia ir tai, jog IAE, kažkada buvusi pagrindinė elektros tiekėja, dabar yra viena didžiausių vartotojų, ir jau galvojama, kad būtų gerai pritraukti lėšų ir statyti savus poreikius patenkinti galinčią jėgainę. Idėjos autorių teigimu, šalia elektrinės atsiradęs DC be papildomų investicijų galėtų tiekti aušinant atsirandančią šilumą arba elektrinei, arba miestui. Dabar jie tikisi valstybės intelektinės ir finansinės paramos išsamiems DC projektui būtiniems skaičiavimams atlikti.

Du IAE atstovai – generalinis direktorius Darius Janulevičius ir IAE Eksploatacijos nutraukimo departamento direktorius Sergejus Krutovcovas, taip pat Energetikos ministerijos IAE eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėja Asta Žalnieriūtė visaginiečiams preliminariai jau patvirtino, kad DC galėtų atsirasti šalia uždaromos IAE – serverinės kūrimas netrukdytų dar ilgus metus truksiantiems elektrinės uždarymo darbams.

Dėl šio niuanso abejoja investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ Strateginių projektų komandos vadovas Simonas Ridzvanavičius: „Sunku prognozuoti galimybes įkurti DC, sąnaudas ir scenarijų, kol demontuojama IAE, o lokacija vis dar laikoma jautria valstybiniu mastu.“

Vertinamas ne tik regiono potencialas

Visaginiečių projektinius pasiūlymus vertinusių agentūros „Investuok Lietuvoje“ specialistų teigimu, IAE teritorija gali būti svarstoma kaip viena iš kelių vietų, siūlomų DC Lietuvoje.

Visagino atominės elektrinės teritorija gali būti svarstoma kaip viena iš kelių vietų, siūlomų duomenų centrams Lietuvoje.

Pasak S. Ridzvanavičiaus, pagrindinės sritys, į kurias orientuojamasi DC sektoriuje, yra sąnaudos ir infrastruktūra: žema elektros kaina, jos tinklų bei energijos iš atsinaujinančių šaltinių prieinamumas, vietinių ir tarptautinių optinių kabelių tinklas, galimybė DC pritaikyti egzistuojančius nekilnojamojo turto objektus, aušinimo ir šilumos perdirbimo alternatyvos.

Svarbūs ir stabilumas bei saugumas – minimali gamtos stichijų ir žmonių keliamo pavojaus grėsmė, apimanti tiek materialius, fizinės apsaugos rodiklius, tiek kibernetinį saugumą bei ekonominį, politinį stabilumą, taip pat darbuotojų prieinamumas – rinkoje esamų atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų skaičius, specialistų rengimo mastas ir kokybė. Taigi, atsižvelgiant į šias sritis, reikėtų vertinti ir tobulinti ne tik Visagino tinkamumą DC.

„Iš esmės kriterijai skirstomi į nacionalinius ir regioninius arba savivaldybės lygmens. Pavyzdžiui, elektros kaina yra vienas kriterijų, kurį keisti vietos valdžia neturi galimybių, nes tai valstybės energetinės situacijos ir apmokestinimo sistemos klausimas. Didelį kiekį elektros sunaudojančiam verslui sąnaudos Lietuvoje iki šiol yra gerokai didesnės nei, tarkime, Skandinavijos šalyse“, – atkreipė dėmesį S. Ridzvanavičius.

Jo teigimu, ieškant potencialių investuotojų, turi būti pasirengta įrodyti buvusių IAE patalpų saugumą, įskaitant leistinas radioaktyvumo normas ir kitus sanitarinius reikalavimus – tai itin aktualu DC sektoriui.

Agentūros „Investuok Lietuvoje“ Strateginių projektų komandos vadovas sutinka, kad faktas, jog IAE turi didelio kiekio elektros perdavimo įrenginius, integruotą aušinimo ir generuojamos šilumos pakartotinio panaudojimo sistemą, yra labai palankus. Vis dėlto esamos padėties tinkamumas DC poreikiams dar turi būti išanalizuotas ir įvertintas detaliai, o esant reikalui atliktos korekcijos.

Ridzvanavičius pabrėžė, kad šiuolaikiniai DC orientuoti į atsinaujinančius energijos išteklius, todėl gali kilti klausimas, ką šiuo metu gali pasiūlyti Visagino regionas, kokia regioninė energetikos strategija, kas bus pasiekta ateityje.

„Taip pat DC siekia užtikrinti visišką energetinį patikimumą, kad idealiu atveju būtų galimybė elektros energijos gauti iš kelių vienas nuo kito nepriklausančių šaltinių. Be to, DC visuomet tikisi sulaukti lengvatų, mokėdami už komunalines paslaugas ir energijos tiekimą. Svarbu įvertinti Visagino potencialą pasiūlyti lengvatas konkuruojant energijos kainomis ir pagalbą dengiant kitas veiklos išlaidas. Akivaizdu, kad šie klausimai, kaip ir IRT infrastruktūra (vietinių ir tarptautinių optinių kabelių tinklas), apima ir nacionalinio masto valstybės sprendimus“, – komentavo S. Ridzvanavičius.

Užimtumo problemos sprendimo būdų ieškantiems visaginiečiams jis priminė, kad DC, nors ir atsineša nemažas kapitalo investicijas, nesukuria daug darbo vietų (vidutiniuose DC darbuotojų skaičius siekia vos apie 50 žmonių), tad tai nėra efektyviausias būdas mažinti nedarbą. Be to, menkai tikėtina, kad specialistų kvalifikacijos reikalavimus atitiktų buvę IAE, todėl visaginiečių lūkesčiai pasirūpinti IAE veteranais gali likti nuvilti, o daugelį darbo vietų užimtų iš kitų miestų ar valstybių atvykę profesionalai.

Visagino iniciatyvinės grupės spurtą kol kas pristabdė Ūkio ministerija. Jos vadovų nuomone, geriausias sprendimas būtų paskelbti tarptautinį konkursą ir ieškoti daugiau variantų, kaip pritaikyti jau išvalytą ir saugią IAE infrastruktūrą. Ministerija pažadėjo finansuoti pirmą etapą – galimybių studijos parengimą.

——

Faktai ir idėjos

DC yra fizinė ar virtuali infrastruktūra, kurią įmonės naudoja namų kompiuterių, serverių ir bendrovių tinklų sistemų poreikiams. Įprastai tai – svarbių duomenų laikymas ir apdorojimas. Kuo didesnis DC, tuo pigiau kainuoja informacijos vienetas.

Kad DC funkcionuotų kokybiškai, reikia papildomų elektros tiekimo sistemų, stiprių aušinimo sistemų, galingų tinklo jungčių, saugumo sistemų. DC užtikrina efektyvų informacijos srautą už žemiausią kainą.

Lietuva šiuo metu turi tik 10 nedidelių DC. Naujas mega DC Lietuvą pakeltų į naują IT lygį.

Bendrovė „Amazon“ veda derybas su Italijos energijos tiekėju „Enel“ dėl uždarytos atominės elektrinės pirkimo ir joje planuoja steigti DC.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų