Žmogui ir gamtai

Žmogui ir gamtai

UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ – 60

Nuo kontoros…

 • 1960 metų rugpjūčio 12 d. Panevėžio miesto vykdomasis komitetas nusprendė nuo rugsėjo 1 d. vietinio ūkio valdybos žinioje buvusias įmones „pervesti į savarankiškus balansus kaip ūkiskaitinius vienetus“. Taip buvo įsteigta Panevėžio vandentiekio ir kanalizacijos kontora ir patvirtinti 9 darbuotojų etatai: viršininko, vyresniojo inžinieriaus, inžinieriaus, abonentų stalo vedėjo, vyresniojo buhalterio, sąskaitininko-kasininko, tiekimo agento, kūriko, valytojo. 1960 m. spalio 12 d. kontorai perduoti 2 gilieji gręžiniai, beveik 3,8 km vandentiekio tinklų, vandentiekio bokštas ir sargybos postas.

 • 1968 metais vandentiekio ir kanalizacijos kontora reorganizuota į Panevėžio vandentiekio ir kanalizacijos valdybą.

 • 1973 metais valdyba reorganizuota į Teritorinę vandentiekio ir kanalizacijos valdybą (TVKV), įmonei priskirti Biržų, Pasvalio, Kupiškio bei Rokiškio vandentvarkos ūkiai.

 • 1991 metais Panevėžio TVKV reorganizuota į Panevėžio valstybinę vandens tiekimo įmonę (VVTĮ)

 • 1995 metais Panevėžio VVTĮ reorganizuota į UAB „Aukštaitijos vandenys“.

 • 1996 metais nuo bendrovės atsiskyrė Biržų, Pasvalio, Kupiškio padaliniai.

 • 2002 metais nuo bendrovės atskirtas Rokiškio padalinys.

… iki šiuolaikinės įmonės

 • Šiandien UAB „Aukštaitijos vandenys“ – bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį, surenkanti bei sutvarkanti nuotekas Panevėžyje ir priemiesčiuose (Dembava, Vaivadai, Piniava, Pažagieniai, Staniūnai, Molainiai, Šilagalys, Velželis, Paliūniškis) bei dalyje Panevėžio rajono (Ramygala, Naujamiestis, Naujamiesčio k., Uliūnai).

 • Pagrindinė bendrovės akcininkė – Panevėžio miesto savivaldybė (94,97 proc. akcijų). Panevėžio rajono savivaldybė valdo 5,03 proc. akcijų.

 • Bendrovėje dirba 235 darbuotojai.

 • „Aukštaitijos vandenys“ tiekiamą vandenį vartoja ir nuotekų šalinimo paslauga naudojasi apie 101,2 tūkst. gyventojų, 1338 juridiniai asmenys.

 • Bendrovė eksploatuoja 5 vandenvietes viešajam geriamojo vandens tiekimui, 1 vandenvietę technologiniams procesams Panevėžio miesto nuotekų valykloje, 26 gręžinius Panevėžio I miesto vandenvietėje bei 7 rajone, 5 geležies pašalinimo iš vandens įrenginius, 1 vandens antrojo pakėlimo siurblinę, 19 vandens trečiojo pakėlimo siurblinių, 5 vandens bokštus, per 864 km vandentiekio tinklų, 1535 priešgaisrinius hidrantus, 35 vandenpyles, 1 pramoninio vandens siurblinę.

 • UAB „Aukštaitijos vandenys“ eksploatuoja 3 nuotekų valyklas (Panevėžio miesto, Ramygalos ir Uliūnų), 111 nuotekų perpumpavimo siurblinių, beveik 891 km nuotekų tinklų.

 • 2004–2020 metais finansuojant ES bendrovė iš viso įgyvendino 6 daugiau kaip 48 mln. eurų vertės projektus: įrengta beveik 102 km vandentiekio, per 115 km nuotekų tinklų, 59 nuotekų perpumpavimo siurblinės, rekonstruota pagrindinė nuotekų perpumpavimo siurblinė, Panevėžio miesto nuotekų valykla, beveik 11 km vandentiekio ir beveik 12 km nuotekų tinklų. Šitaip sudaryta galimybė prie centralizuoto nuotakyno prisijungti 6621, prie centralizuoto vandentiekio 6146 Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono gyventojams, sumažinta Nevėžio, taip pat ir Nemuno, Baltijos jūros tarša, dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požeminio vandens išteklių taršos rizika projekto teritorijoje, išplėstas centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičius ir pagerinta teikiamų paslaugų kokybė.

Saulius Venckus, UAB „Aukštaitijos vandenys“ generalinis direktorius:

„Vandentvarka – tai šiuolaikinės technologijos, daugybė įvairiausių įrenginių, vamzdynų, švarus, užteršiamas ir išvalomas vanduo, gamta…

Tačiau pirmiausia toje sekoje – žmonės. Kurie dirbo prieš dešimtis metų, kurie dirba dabar ir dirbs ateityje. Dirba kai juos mato ir kai jų nemato tie, su kuriais jie dirba ir kuriems jie dirba.

Dirba po saule ir po švininiais debesimis, karštyje ir šaltyje, ant žemės ir požemiuose. Dieną ir naktį. Kad visiems – žmonėms ir gamtai – nepristigtų švaraus vandens.“

2020 metų rudenį bendrovė minėjo 60-ies metų įkūrimo sukaktį. Ta proga visuomenei buvo atvertas nebenaudojamas požeminis geriamojo vandens rezervuaras, kuriame veikia Dan Hermoeut (Prancūzija) fotografijų paroda „Vandens veidas“.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų