Patikimi sprendimai – centralizuotai šilumai tiekti

Patikimi sprendimai – centralizuotai šilumai tiekti

 

Šilumos tiekėja AB „Panevėžio energija“ savo sprendimais ir investicijomis didina šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumą, našumą ir tvarumą.

Bendrovės generalinio direktoriaus Petro Diksos teigimu, įgyvendinami projektai siejami su šilumos ūkio modernizavimu naujomis technologijomis, prisidedant prie teigiamo poveikio aplinkai kūrimo bei klimato kaitos padarinių mažinimo, taip pat siekiant mažesnės šilumos kainos vartotojams, užtikrinant centralizuoto šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir konkurencingumą kitų šildymo būdų atžvilgiu.

P. Diksa.

Šilumą vartotojams tiekiančioje „Panevėžio energijoje“ šie metai paženklinti naujų technologijų įgyvendinimu. Bendrovė, viena iš pirmųjų šilumos tiekimo įmonių Lietuvoje, priėmė inovatyvų sprendimą įrengti 1500 kW galingumo absorbcinį šilumos siurblį prie esamų biokuro katilų Panevėžio miesto katilinėje. Naudojant absorbcinį siurblį, šiluma gaminama efektyviau, sumažinus iš katilų išeinančių dūmų temperatūrą, dalis šilumos grąžinama į sistemą ir taip padidinama katilų galia. Šitaip papildomai išgaunama šiluma tiekiama miesto vartotojams.

Įgyvendinus saulės energijos technologijų panaudojimą centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti, ant Pušaloto gatvėje esančios Panevėžio miesto katilinės pastatų stogų įrengta 150 kW galios saulės elektrinė. Saulės elektrinės įrengimas – tvari investicija, duodanti ne tik ekonominę, bet ir aplinkosaugos naudą.

Bendrovės įgyvendintas projektas „Absorbcinio šilumos siurblio ir saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“ prisideda prie klimato kaitos poveikio mažinimo. Skaičiuojama, kad per 10 metų projekto vertinimo laikotarpį kasmet šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimai į atmosferą sumažės apie 900 tonų.

Mažindama priklausomybę nuo brangaus iškastinio importuojamo kuro, AB „Panevėžio energija“ per pastaruosius penkerius metus išplėtė biokuro panaudojimą. 2020 metų bendrovės kuro struktūroje biokuras sudarė 91,8 proc., gamtinės dujos – 8 proc., kitos rūšys – 0,2 proc. Rekonstruotos katilinės, pastatyti nauji biokuro katilai, atsisakant gamtinių dujų deginimo, mažina šilumos gamybos sąnaudas, o kasmet atnaujinamos seniausių šilumos vamzdynų trasos mažina šilumos nuostolius ir užtikrina tiekiamos energijos patikimumą vartotojams. Iš 268 km bendrovės eksploatuojamų šilumos tinklų daugiau nei pusė jau rekonstruoti. Šiais metais baigiami vykdyti AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rekonstravimo projektai, per kuriuos dar bus atnaujinta daugiau nei 9 km šilumos trasų.

2021 m. suplanuotos AB „Panevėžio energija“ investicijos sieks apie 6 mln. eurų, iš kurių gautina Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės parama sudarys apie milijoną eurų. Visos investicijos turės įtakos vienodai šilumos kainai, nustatomai visiems bendrovės regiono savivaldybių centralizuoto šilumos tiekimo Panevėžio, Kėdainių, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų