Panevėžio apskrities ūkininkai kviečiami ūkininkauti tausiai

Panevėžio apskrities ūkininkai kviečiami ūkininkauti tausiai

Intensyvus ūkininkavimas atneša daugybę iššūkių. Beatodairiškas mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas nualino dirvožemį, teršia paviršinį ir gruntinį vandenį, visa tai didina išaugintos produkcijos taršą pesticidais ir kitomis kenksmingomis medžiagomis. Ūkininkai, užsiimantys aplinkai draugišku ūkininkavimu, gali padėti sustabdyti vykstančius procesus.

Ūkininkai, norintys atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas, gali teikti paramos paraiškas kompensacinėms išmokoms gauti pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“. Žemės ūkio ministerija skelbia, kad paraiškų priėmimas jau prasidėjo, tad norintieji turi suskubti pasinaudoti šia galimybe.

Nauda gamtai ir žmogui

Tausojantis ūkininkavimas ir aplinkosauginių problemų sprendimas būtinas ne tik dėl gamtos išsaugojimo. Tai svarbu ir dėl žmonių gerovės – visi siekia gyventi sveikiau, valgyti ekologiškus, be nitratų produktus.

„Bioįvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir jos didinimas gerina tiek kaimo, tiek miesto gyventojų gyvenimo kokybę. Naikindami aplink esančią gamtą mes tiesiogiai ar netiesiogiai darome neigiamą įtaką sau patiems,  žmones dažniau kamuoja ligos, ypač įvairios alerginės. O juk visi norime valgyti kuo sveikesnį maistą, didėja ekologiškų produktų paklausa“, – draugiško aplinkai ūkininkavimo naudą komentavo A. Stulginskio universiteto Agroekologijos centro vadovas doc. dr. Juozas Pekarskas.

Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“  tikslai yra atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas, skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparių, mažo anglies dioksido kiekio, technologijų taikymo žemės ūkio, maisto sektoriuose.

„Visose priemonės numatytose veiklose visiškai atsisakoma mineralinių trąšų naudojimo. Šis apribojimas leis pagerinti dalies šalies teritorijų dirvožemio būklę“, – pabrėžė ŽŪM Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Prakapienė.

11 remiamų veiklų

Priemonė „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ apima 11 veiklų, kurių įgyvendinimas orientuotas į kelias tikslines sritis. Dauguma priemonių yra orientuotos į biologinės įvairovės išsaugojimą. Numatytos tikslinės priemonės siejamos su konkrečių rūšių išsaugojimu. Atskiros priemonės skirtos vandens apsaugos, rizikos vandens telkinių būklei gerinti, paviršinių vandens telkinių priežiūrai.

Atsižvelgiant į atskirų veiklų aktualumą, numatyti skirtingi paramos dydžiai kiekvienai iš jų. Viena iš didžiausių paramų, diegiant tausojančią aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistemą, kompensacinė išmoka daržovėms ir bulvėms – 318 Eur už ha, vaisiams ir uogoms – 336 Eur už ha. Jeigu bus gerinama rizikos vandens telkinių būklė, parama siektų 232 Eur už ha.

Viena populiariausių veiklų – melioracijos griovių šlaitų priežiūra išvežant nušienautą žolę – 155 Eur už ha, nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito – 141 Eur už ha.

Pateikus paramos paraišką ekstensyvaus pievų tvarkymo ganant gyvulius sričiai galima tikėtis gauti 101 Eur už ha, už specifinių pievų tvarkymą – 69 Eur už ha; ekstensyvų šlapynių tvarkymą – 208 Eur už ha.

Įsipareigojimai iki 6 metų

Paramos gavėjai, įgyvendinantys minėtos priemonės veiklas, įsipareigoja 5 arba 6 metus vykdyti atitinkamą veiklą, nuo paramos paraiškos pirmos pateikimo dienos iki paskutinių įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos. Prisiimtų įsipareigojimų trukmė negali būti keičiama.

Taip pat įsipareigojama kasmet teikti paramos paraišką pagal atitinkamas veiklas, įsipareigojimų laikotarpiu veiklą vykdyti tame pačiame paramos paraiškoje (-ose) nurodytame plote (t. y. tuose pačiuose nurodytų kontrolinių žemės sklypų laukuose) ir kasmet deklaruoti tuos plotus. Bendras tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų ir kitas plotas, už kurį mokama kompensacinė išmoka pagal atitinkamas veiklas, yra ne mažesnis kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų.

Paraiškos paramai pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ priimamos nuo balandžio 10 d. iki birželio 6 d. Pavėluotai paraiškos priimamos nuo birželio 7 d. iki liepos 1 d. (už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma mažinama 1 proc.).

Paraiškos formos skelbiamos Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt). Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti NMA klausimus dėl dalyvavimo kaimo plėtros priemonėse tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus: tel.: (8 5) 252 6999, 1841; faks. (8 5) 252 6945; el. p. info@nma.lt.

 

Komentarai

  • Gerbiamieji rašytojai! Gal paaiškinsit kas gi čia per žodis- „tausiai“ ? 😀

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų