Mirė kunigas, pirmasis Panevėžio egzorcistas

Mirė kunigas, pirmasis Panevėžio egzorcistas

 

Aukštaitijos tikinčiųjų bendruomenė ir dvasininkija šią savaitę atsisveikina su ištikimu bažnyčios tarnu, ligos palaužtu kunigu Edmundu Rinkevičiumi. Šiam žmogui daug metų teko Dievo aveles ganyti ir Panevėžio mieste bei rajone. Jis vikaro pareigas ėjo Panevėžio katedros parapijoje, klebonavo Ramygaloje, penkiolika metų, kaip pirmasis Panevėžio vyskupijos egzorcistas, gynė katalikų sielas nuo pikto.

Tačiau savo gyvenimą po ilgos ir sunkios ligos baigė Vabalninke, kurio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje, paskutine velionio valia, bus ir palaidotas.

„E. Rinkevičius neturėjo jokių pretenzijų dėl savo laidojimo vietos, tai buvo kuklus žmogus ir kur baigė tarnystę, ten prašė jį ir palikti“, – sakė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas.

Pašnekovas apie mirusį kolegą atsiliepė tik gerais žodžiais. Vyskupijos vadovo teigimu, klebonas buvo uolus kunigas, atsidavęs savo tarnystei, niekad neturėjo jokių konfliktų dėl savo pareigų. Rašė eiles, drožinėjo, priklausė Tautodailininkų sąjungai, yra surengęs parodų, išleidęs poezijos knygelių, publikavęs kitų tekstų. 2016 m. Panevėžio rajono taryba kun. E. Rinkevičių išrinko Panevėžio rajono garbės piliečiu.

„Gaila žmogaus, bet ilgai sirgo, galiausiai visai nebepakilo ir Viešpats jį pasišaukė pas save“, – kalbėjo vyskupas.

Į paskutinę kelionę velionis bus palydėtas rytoj, penktadienį. 11 val. vyks šv. Mišios. Iškilmingoje ceremonijoje žada dalyvauti Panevėžio apskrities dvasininkai.

***

E. Rinkevičius gimė 1950 m. sausio 20 d. Traineliškio vienkiemyje (Skiemonių parapija), Anykščių r. Baigęs Ukmergės vakarinę-vidurinę mokyklą dirbo Vilniuje, vėliau Ukmergėje autošaltkalviu. Atlikęs sovietinę privalomąją karo tarnybą toliau dirbo Ukmergėje.

1974 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir baigęs mokslus 1979 m. gegužės 27 d. buvo pašventintas kunigu.

Nuo 1979 m. vikaro pareigas ėjo Panevėžyje katedros parapijoje, po metų Pasvalyje, nuo 1981 m. Biržuose. 1984 m. tarnavo Kriaunų parapijos tikintiesiems iš kur po dvejų metų iškeltas į Jūžintų ir Ragelių parapijas. 1991 m. paskirtas į Pabiržės parapiją, po metų iškeltas į Užpalių parapiją, kurioje klebonavo iki 2003 m. Tais metais paskirtas Ramygalos parapijos klebonu. 2017 m. perkeltas klebono tarnystei į Vabalninko parapiją.

Nuo 2003 m. penkiolika metų ėjo Panevėžio vyskupijos egzorcisto tarnystę, buvo Nacionalinės egzorcistų asociacijos viceprezidentas. 2007 m. vyskupas Jonas Kauneckas, įvertindamas kun. Edmundo Rinkevičiaus sielovadinę veiklą, suteikė Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninko titulą.

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų