Kaip regionai balansuos tarp „teisingos“ atliekų tvarkymo kainos ir socialinių klausimų?

Kaip regionai balansuos tarp „teisingos“ atliekų tvarkymo kainos ir socialinių klausimų?

Rugsėjo 28–29 d. Druskininkuose vyksianti kasmetinė konferencija-diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas 2017“ bus pirmasis tvarus lietuviškas renginys, kuris atitiks tarptautinius tvaraus renginio standartus bei gerąją praktiką.

Organizatoriai taip pat įsipareigoja iki minimumo sumažinti galimą neigiamą renginio poveikį aplinkai (transportas, suvartota elektros energija, maistas ir kt.), o tai, kas neišvengiama, bus kompensuota mažinant plastikinių geriamojo vandens pakuočių naudojimą.

Keturioliktus metus iš eilės organizuojama konferencija-diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas 2017“ šįmet renginio dalyvius pasitinka kaip pirmasis tvarus lietuviškas renginys: organizatoriai dar aukščiau kilstelėjo kokybės kartelę, pasirinkdami aplinkosauginiu, skaidrumo ir socialiniu atžvilgiu atsakingus partnerius, rėmėjus, bei įsipareigodami įvertinti renginio poveikį aplinkai (CO2 emisijas) ir tai kompensuoti – ilgametis renginio partneris, kuriame vyksta kasmetinis renginys, „SPA Vilnius“ visam laikui atsisako plastikinių geriamojo vandens pakuočių.

Simboliška, kad pirmojo tvaraus lietuviško renginio iniciatyva priklauso atliekų tvarkymo sektoriui – tiesioginei eko industrijai. Pasak Linos Šleinotaitės-Budrienės, konferencijos-diskusijų forumo „Atliekų tvarkymas 2017“ turinio vadovės, UAB „Ekokonsultacijos“ vadovaujančiosios partnerės, kasmet organizuojamas renginys vienija žmones nuo ministrų iki studentų, o čia aptariamų temų visuma inspiruoja pokyčiams ne tik atliekų tvarkymo sektoriaus dalyvius, gamintojus ir perdirbėjus, bet taip pat ir valstybines institucijas, savivaldos, mokslo įstaigas.

„Viena iš svarbiausių temų šiais metais nukreipta į vietos politikus savivaldybėse – kaip pasibaigus ES paramai atliekų tvarkymo infrastruktūros statybai, užtikrinti sklandų atliekų tvarkymo sistemos veikimą, nustatyti ir iškomunikuoti atliekų tvarkymo kainą gyventojams bei suvaldyti dykumėjančių regionų socialines problemas. Ar vietos politikai išdrįs šią sritį analizuoti ūkiškai, diegti naujoves ir įsileisti pagrįstą konkurenciją į savo kiemą?“, – aktualius klausimus kelia
L. Šleinotaitė-Budrienė.

Atsakingo renginio partnerio – UAB „Exitus“ – vadovė Valda Chošnau pabrėžia, kad konferencijos-diskusijų forumo „Atliekų tvarkymas 2017“ organizatoriai rodo gerąjį pavyzdį ir užduoda tvarumo toną kitų sektorių dalyviams, tačiau šioje vietoje pasigendama valstybės lyderystės.

„Skandinavijoje, Jungtinėje Karalystėje tvarumo įsipareigojimus pirmiausiai prisiėmė Vyriausybės, jos tvaraus vystymosi reikalavimus įdiegė valstybės valdomose įmonėse, pradėjo reikalauti skaidrumo ir atskaitomybės aplinkosaugos, gerojo valdymo ir socialiniu aspektu bei tapo sektinu pavyzdžiu privačiam bei nevyriausybiniam sektoriui. Mano manymu, Lietuvoje tokios iniciatyvos pirmiausia galėtų imtis naujoji Vyriausybė, ypatingai remiantis tuo, kad ji turi pirmą Lietuvos istorijoje Vyriausybės programą, tiesiogiai keliančią tvaraus vystymosi, tvarios visuomenės tikslus. Tvarus vystymasis turi daug dimensijų ir krypčių, tai gili tema, esu tikra, kad rengiantis stipriems tvarumo pokyčiams valstybiniame sektoriuje, sėkmingai galima inicijuoti tvarius valstybinius renginius, o šiuo pavyzdžiu noriai sektų tiek privatus sektorius, tiek nevyriausybinės, akademinės ir kitos organizacijos“, – įsitikinusi V. Chošnau.

Tarptautinis tvarių renginių standartas ISO 20121:2012 įpareigoja organizatorius įsidiegti atsakingo renginio vadybos sistemą, dėl ko yra itin atidžiai atsirenkami tvarią veiklą vystantys partneriai, rėmėjai, orientuojantis į ilgalaikę patikimą partnerystę. Taip pat sistemingai yra stebimi organizatoriaus, partnerių ir rėmėjų aplinkosaugos, socialiniai ir skaidraus finansų valdymo indikatoriai. Įvertinti renginio neigiamą poveikį aplinkai ir jį kompensuoti nėra privaloma, tačiau gerieji pavyzdžiai, kuriuos dažniausia diktuoja Skandinavijos šalys, „užkrečia“, todėl plastiko atsisakymas ar medžių sodinimas yra gan įprasti. Pasauliniu mastu, atsakingų renginių iniciatoriai kartu su tvaraus vystymosi šalininkais privačiame ir nevyriausybiniame sektoriuose, gali investuoti į tarptautines tvaraus vystymosi platformas, pasirenkant problemines sritis ir šalis, kurios leidžia spręsti ne tik aplinkosaugos, bet ir tvarios miestų infrastruktūros vystymo, vietos bendruomenių stiprinimo, edukacijos problemas. Tai yra didelė yra pridėtinė vertė, kurią gali sukurti atsakingi renginiai.

Apie renginį: konferencija-diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas 2017“ šįmet vyks jau keturioliktą kartą. Tai – tradicinė pokalbių platforma, kur aptariami svarbiausi nuveikti darbai, laukiantys nauji iššūkiai, keliami klausimai, apie kuriuos būtina kalbėti ir diskutuoti šiandien. Kasmet renginyje dalyvauja apie 300 dalyvių, pranešimus skaito daugiau nei 30 kompetentingų specialistų, ekspertų ir kt.

Renginį „Atliekų tvarkymas 2017“ organizuoja UAB „Ekokonsultacijos“ ir UAB „Marmelad events“, tvaraus renginio konsultantas – UAB „Exitus“, turinio partneriai – UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“, advokatų profesinė bendrija „iLAW“, Elektronikos platintojų asociacija, kredito biuras „Creditinfo“, rėmėjai – TOMRA Sorting Sp. z o.o, Intrac, UAB „VRS WPI Vilnius“, BWaste International B.V., tinklaveiklos partneriai – BNI Amber, informaciniai partneriai – Structum, UAB „Mediaskopas“.

Daugiau informacijos www.atliekutvarkymas.com

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų