Farmacijos pramonė toliau skaidrina investicijas į sveikatos priežiūrą

Farmacijos pramonė toliau skaidrina investicijas į sveikatos priežiūrą

Europos farmacijos kompanijos, siekdamos skaidrinti savo bendradarbiavimą su  sveikatos priežiūros specialistais ir organizacijomis, antrus metus iš eilės savanoriškai skelbia duomenis apie tokio bendradarbiavimo apimtis.

Savanoriška iniciatyva

Vadovaudamosi vieningu Atskleidimo kodeksu farmacijos kompanijos 33 Europos šalyse įsipareigojo kasmet viešai atskleisti, kiek jos investuoja į sveikatos priežiūrą, medikų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimą, bendradarbiavimą su medikais vystant medicinos inovacijas.

Pasak Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) generalinės direktorės Nathalie Moll, farmacijos pramonės ir medikų bendradarbiavimas yra būtinas, siekiant, kad pacientai gautų tinkamos kvalifikacijos paslaugas ir efektyviausią šiuolaikinį gydymą.

„Tačiau visuomenė turi būti tikra, kad šis bendradarbiavimas yra skaidrus, remiasi aiškiais etikos principais ir teisės aktais”, – sako EFPIA vadovė.

Galutiniai visos Europos atskleidimo duomenys dar nėra suvesti, tačiau kai kuriose šalyse jie jau paskelbti. Pavyzdžiui, Vokietijoje farmacijos pramonės bendradarbiavimo su medikais apimtys per 2016 metus siekė 562 mln. eurų.

Lietuvoje Atskleidimo kodeksu vadovaujasi apie 40 kompanijų, vienijamų Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA) ir Vaistų gamintojų asociacijos, bei kitų organizacijų.

Skaidrumo daugėja

Pasak IFPA direktoriaus Leono Kalėtino, preliminariais skaičiavimais, IFPA narių bendradarbiavimo su Lietuvos medikais apimtys pernai išliko tokios pačios kaip 2015 metais ir siekė 10 mln. eurų.

Iš jų didžiausia suma – beveik 3,7 mln. eurų buvo skirta medikams už jų darbą atliekant klinikinius ir kitus mokslinius tyrimus, skirtus naujų vaistų kūrimui ir esamų medikamentų efektyvinimui.

Likusi suma pasiskirstė kitoms bendradarbiavimo sritims – paramai sveikatos priežiūros organizacijoms, siekiant užtikrinti medikų kvalifikacijos tobulinimą ir tęstinius medicininius mokymus, medikų dalyvavimui moksliniuose ir profesiniuose renginiuose bei paslaugoms už ekspertizes ir konsultacijas.

Kalėtinas pabrėžė, kad Lietuvos medikų ir farmacijos pramonės bendradarbiavimo skaidrumas kasmet didėja ir atitinka pažangiausių Vakarų Europos šalių lygį. Preliminariais skaičiavimais, šiemet vidutiniškai per 75 proc. medikų sutiko, kad būtų atskleisti individualūs duomenys apie asmeniškai gautas vertes. Prieš metus šis rodiklis siekė 65 proc.

Šiuo metu medikai turi teisę patys pasirinkti – skelbti jų asmeniškai gaunamas vertes ar tik apibendrintus, nuasmenintus duomenis.

„Santykiai tarp farmacijos pramonės ir medikų turi būti žinomi visuomenei – kad būtų užtikrintas jų etiškumas ir skaidrumas. Čia itin didelė atsakomybė tenka mūsų medikams. Sutikdami individualiai deklaruoti gautą paramą, jie pilnai atskleidžia visą informaciją ir leižia pacientams būti tikresniems, kad išrašomi vaistai ir skiriamas gydymas išties yra efektyviausi”, – sako L. Kalėtinas.

Kam reikalingas bendradarbiavimas

Pasak Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidento Martyno Gedmino, medikų ir farmacijos bendradarbiavimas svarbus pirmiausiai pacientams.

„Visuomenė iš sveikatos specialistų tikisi aukščiausios kompetencijos. Tai be galo svarbu ir mums, kadangi norime kuo geriau save realizuoti pasirinktoje srityje. Dėl šių priežasčių nuolatinis tobulėjimas yra neatsiejama medikų gyvenimo dalis, o sveikatos specialistų ir farmacijos industrijos bendradarbiavimas tampa labai svarbus”, – sako M. Gedminas.

Tačiau, pasak M. Gedmino, būtina užtikrinti medikų ir farmacijos pramonės santykių skaidrumą, kad būtų pasiekiama kuo didesnė nauda, išvengiant galimų interesų konfliktų.

„Savanoriškas medikų ir industrijos bendradarbiavimo viešinimas rodo abiejų pusių sąmoningumą ir sutvirtina šių santykių pagrindą visuomenės akyse”, – sakė medikų organizacijos vadovas.

Nauda pacientams

Sveikindama savanorišką farmacijos pramonės skaidrumo iniciatyvą, Lietuvos pacientų forumo pirmininkė Ieva Drėgvienė pabrėžia pramonės ir medikų bendradarbiavimo svarbą.

„Medikų ir farmacijos pramonės bendradarbiavimas suteikia sveikatos priežiūros specialistams galimybę kelti kvalifikaciją, sužinoti naujausius inovatyvius gydymo būdus ir pritaikyti juos pacientų gydymui.  Tai, kad šis bendradarbiavimas yra savanoriškai viešinamas, yra sveikintina iniciatyva”, – sakė I. Drėgvienė.

Inovatyvios farmacijos kompanijos, kaip teigia L. Kalėtinas, sieks toliau didinti skaidrumo standartus šioje srityje, bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija, taip pat pacientų, medikų, kitomis visuomeninėmis organizacijomis.

Pasak L. Kalėtino, Lietuvoje bus svarstoma galimybė Atskleidimo kodekso nuostatas perkelti į įstatymą, kad jų laikymasis būtų ne savanoriškas, kaip iki šiol, o privalomas visiems.

Nuorodas į 2016 metais Lietuvos medikams perleistų verčių suvestines galima rasti portale www.VaistuKodeksas.lt.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų