Verslas ginasi nuo politikų

Verslas ginasi nuo politikų

 

Panevėžyje įmonės, prieš priimdamos vidaus sprendimus, turėtų pirmiausia pasikonsultuoti su vietos politikais, ypač jei jie – konkuruojančios firmos savininkai. Tokią pamoką sako iš Tarybos narių gavęs kultūros žurnalo privatus leidėjas.

Frakcijos „Kartu“ atstovai Savivaldybės tarybos posėdyje perskaitė pareiškimą, kuriame išsakė apgailestavimą dėl redaktorės pareigų netekusios panevėžietės rašytojos.

Vienas iš tokio pareiškimo autorių Tarybos narys Rimantas Ridikas yra su žurnalo leidėjais konkuruojančios reklamos agentūros savininkas.

Kilus abejonių, ar R. Ridikas nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų, šis teigė neprisimenantis, ar tokį pareiškimą išties pasirašęs. Judėjimo „Kartu“ lyderis Povilas Urbšys politinį bendražygį pateisina nežinojus, kas penketą metų Panevėžyje leido vienintelį kultūros žurnalą.

Įžvelgė politizavimą

„Visi žinote posakį – kur prasideda kultūra, neturi būti politikos. Deja, ši frazė išskrido iš Panevėžio“, – praėjusią savaitę vykusiame miesto Tarybos posėdyje iš tribūnos frakcijos „Kartu“ pareiškimą skaitė jos atstovas Ričardas Bakanauskas.

Pasak frakcijos atstovų, Panevėžyje vis labiau įsigalioja praktika, kai „politizuojama ir griaunama miesto kultūra“.

„Tikiuosi, visi susipažino su kultūros žurnalo „Senvagė“ istorija, kuri su liūdesiu pasakojama iš lūpų į lūpas. (…) Žurnalas, kuriuo didžiavomės, mielai dalinomės, siuntėme į visą pasaulį dovanų, tapo pernelyg laisvas – rašė ne apie tuos. Ledinio kūrėja pastumta į šoną. Kūrinys, kuris jau tapo ne tik jos autoriniu darbu, bet ir visų panevėžiečių pasididžiavimu, politizuojamas. Ar tai bus dar vienas cenzūruotas ruporas, šlovinantis reikalingus ir palankius? Ne tas politinis judėjimas, prieštaravimai, kritika, tvirta nuomonė ne vienam specialistui tapo nedarbo priežastimi. Kultūros darbuotojai, savo srities specialistai, nepritariantys Ryčio Mykolo Račkausko valdymo stiliui, turintys savo nuomonę, išstumiami į užribį, jų vieton pastatomi savi“, – frakcijos pareiškimą skaitė R. Bakanauskas.

Tarybos narei Birutei Valkiūnienei replikavus, jog „Senvagė“ – privačios bendrovės leidinys ir politikams nederėtų kištis į jos vidinius reikalus, R. Bakanauskas, nesirinkdamas žodžių, rėžė: „Patylėkit, patylėkit, brangioji, patylėk. Tu pati gražiausia gali ir pasirodei.“

Tas pats pareiškimas netrukus buvo paskelbtas ir socialiniame tinkle, pilietinio judėjimo „Kartu“ paskyroje. Po juo išvardytos visų keturių šio judėjimo atstovų miesto Taryboje pavardės. Tarp jų – ir Rimanto Ridiko. Pastarasis su žmona yra vieninteliai įmonės „Reklamos forma“ akcininkai, o pats politikas – dargi ir direktorius.

Įdomu, kad leidybos ir reklamos paslaugas teikiančios „Reklamos formos“ didžiausi konkurentai Panevėžyje yra tos pačios judėjimo „Kartu“ atstovų dėmesio sulaukusios „Senvagės“ leidėjai. Iki šiol žurnalą leido bendrovė „Amalkeros leidyba“, teikianti analogiškas paslaugas kaip ir R. Ridiko valdoma įmonė. Pernai gruodį bendrovė sutrumpino pavadinimą iki „Amalkera“.

Pajuto spaudimą

„Amalkeros“ savininkas ir vadovas Alvydas Ivoškus sako esąs apstulbęs, kad Panevėžyje politinė konkurencija pasiekė tokį tašką, kai Tarybos nariai sau leidžia daryti spaudimą netgi ne Savivaldybės įmonėms.

„Tokiame pareiškime nereikia net paminėti mūsų bendrovės, kad jai būtų padaryta žala. Panevėžyje visi, o juo labiau vieši asmenys, žino, kas yra „Senvagės“ leidėjai. Pakanka paminėti žurnalo pavadinimą ir aišku, kad už jo stovi „Amalkera“. Man sunku suvokti, nuo kada privačiam verslui politikai diktuoja sprendimus – ką priimti į darbą, kieno paslaugų atsisakyti, kaip dirbti. Ir kodėl mūsų sprendimus kažkas leidžia sau vertinti kaip mums daromą spaudimą. Pasakyčiau kitaip – būtent tokiu pareiškimu Tarybos nariai įmonei daro spaudimą“, – kalbėjo A. Ivoškus.

Anot jo, tokio pareiškimo pasekmės verslui gali būti pačios blogiausios: nusisukti partneriai, prarastas užsakovų pasitikėjimas, galbūt kažkas, nesuprasdamas, kas iš tiesų vyksta, gali netgi bijoti turėti reikalų su įmone.

„Dabar turėsime ilgai aiškinti, kas mes tokie ir kad nesame kieno nors įtakoje. Turime daug užsakovų – ir verslo, ir politikos atstovų. Norint su visais galima rasti sąsajų. Betgi ir pas tą patį gydytoją lankosi skirtingų įsitikinimų žmonės, ir servisuose mašinas tie patys remontuoja. O pas mus užsako reklamas. Kodėl kažkam atrodo, kad tie užsakovai mums dar nurodo, ką turime priimti į darbą ir kaip turėtų atrodyti mūsų leidžiamas žurnalas?“ – klausia A. Ivoškus.

Nepamena, ar pasirašė

Frakcijos „Kartu“ atstovas Rimantas Ridikas, paklaustas apie jo, politiko ir verslininko, viešą poziciją konkuruojančios bendrovės atžvilgiu, svarstė gerai nepamenantis, ar paties pavardė išties paminėta po tokiu pareiškimu.

„Ar jūs irgi pasirašėte pareiškimą, kurį frakcijos „Kartu“ vardu Tarybos posėdyje perskaitė Ričardas Bakanauskas?“ – paklausėme R. Ridiko.

Neatsimenu, turbūt nesu pasirašęs šito pareiškimo.

Tikrai nepasirašęs?

Turiu pasitikslinti. Žinau, kad Ričardas jį skaitė savo vardu.

Jis ne savo vardu skaitė. Pareiškimą pristatė nuo frakcijos „Kartu“.

Tai gal ir pasirašęs.

Vadinasi, pritariate pareiškime išsakytiems teiginiams?

Didžiąja dalimi pritariu, taip.

Pareiškime kalbama apie žurnalą „Senvagė“, kad jo kūrėja pastumta į šoną, o kūrinys, kuris jau tapo ne tik jos autoriniu darbu, politizuojamas. Ar šitoms mintims pritariate?

Man gaila, kad Liuda (Liuda Jonušienė – aut. past.) pastumta į šoną.

Žurnalą leido UAB „Amalkeros leidyba“. Pastaroji teikia analogiškas paslaugas kaip ir jūsų paties įmonė „Reklamos forma“ ir yra jūsų konkurentė.

Šiaip tai labai mažai sričių yra, kuriose mes konkuruojame.

Bet jūsų įmonė teikia tokias pačias reklamos ir leidybos paslaugas?

Pareiškime nei „Amalkeros leidyba“, nei kažkokie kiti nuosavybės dalykai, kas kam priklauso, man nebuvo žinomi. Bent jau iki tol, kol tai pasirodė viešojoje erdvėje. Sužinoti nebuvo tikslo. Kalbame visai apie kitus dalykus. Liudos pozicija buvo išsakyta viešai ir, mano manymu, jos pozicijoje yra tiesos. Turbūt tiesa visada yra per vidurį. Bet tai, ką Liuda išsakė viešoje erdvėje, manau, ten daug dalykų teisingai pasakyta.

Ar prieš tokį pareiškimą perskaitydami viešai, išklausėte ir pačius žurnalo leidėjus?

Neišklausėme.

Kodėl?

Mūsų pareiškimas yra daugiau atspindintis tendencijas. Mes nekalbėjome ir nelietėme leidėjo.

Leidėjas pareiškime nėra minimas, bet konkrečiai įvardijamas jo produktas. Ar Tarybos nariui, pačiam užsiimančiam tokiu pačiu verslu, etiška kritikuoti konkurento leidinį?

Kodėl jūs teigiate, kad kritikuoju leidinį? Niekada apie jį nesu pasisakęs blogai, tik gerai.

Tai jūs kritikuojate leidėjo sprendimą?

Mes kritikuojame, kad Liuda yra patraukiama nuo jos kūdikio. Tik šitą. Mes nesistengiame kritikuoti leidėjo.

Bet ką tik sakėte, kad kritikuojate L. Jonušienės patraukimą nuo žurnalo. Ar teisingai supratau?

Ne. Mes reiškiame apgailestavimą, kad ji nebedirbs redaktore.

Tai susiję su privačia įmone ir dargi jūsų paties įmonės konkurente?

Norite primesti tai, ko nedariau. Išsakėme apgailestavimą, kad Liuda nebebus redaktore. Visi žino, kad „Senvagė“ yra jos kūrinys. Aš šiek tiek žinau istoriją. Liuda žurnalą sukūrė, jį redagavo. Vienintelis dalykas, ką mes pasakėme, – gaila, kad Liuda nebebus redaktore ir turbūt tam yra tam tikros politinės priežastys. Po pareiškimo su leidėju šiek tiek pasikalbėjome ir kai kurie dalykai paaiškėjo, kurių mes neaptarinėjome. Gal dabar būtume kiek kitaip formavę pareiškimą.

Kaip manote, ar šiuo atveju negali kilti prielaidų dėl jūsų paties viešųjų ir privačių interesų konflikto?

Šiuo atveju nematau, kur gali kirstis interesai. Aš, būdamas žmogus, kuris šiek tiek jaučiu miesto kultūros pulsą, irgi galiu pasakyti savo nuomonę apie procesus ir to visiškai nesieju su verslu.

Jūs manote, yra tas pats, kai nuomonę išsako panevėžietis kultūros vartotojas ir kai Tarybos narys apie situaciją, susijusią su jo paties konkuruojančia įmone?

Ne aš tą nuomonę išsakiau. Aš tik pritariau R. Bakanausko nuomonei.

Tai nebuvo pristatyta kaip asmeninė R. Bakanausko nuomonė. Jis pareiškimą pristatė kaip frakcijos „Kartu“.

Aš nepasirašiau po tuo pareiškimu. Kur galiu prisiimti kaltę – nebent dėl to, kad neprieštaravau tokiam pareiškimui, iš esmės jam pritardamas. Kodėl jūs norite pareiškimą priskirti man? Frakcijoje galėjo būti balsavimas ir daugumos nuomonę galima pristatyti kaip frakcijos.

Šiuo atveju jūsų parašo po tuo pareiškimu nėra?

Nesakau, kad buvau prieš. Bet įdėti į mano lūpas tuos dalykus irgi būtų neteisinga.

Kilus abejonėms, ar R. Ridikas nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų, politikas teigė neprisimenantis, ar išties pasirašęs privačiai įmonei šešėlį metusį pareiškimą.

Nežinojo leidėjo

Seimo narys Povilas Urbšys tvirtina su judėjimo atstovų pareiškimu susipažinęs vos prieš porą dienų.

„Dėl bendrų tendencijų, kad kultūra politizuojama, tiesos tikrai yra. Bet dėl „Senvagės“… Kiek po to kalbėjau su leidėjais, su „Amalkeros“ savininku, supratau, kad buvo būtent jo sprendimas apsaugoti, jo manymu, „Senvagę“ nuo politizavimo ir tam nebuvo daryta įtaka iš šalies. Taip, būna, kad kai kuriais klausimais nuomonės gali sutapti. Gali sutapti žurnalo leidėjo ir mero. Bet tai nereiškia, kad tai gali daryti įtaką leidėjui. Kiekvienas žmogus turi teisę į asmeninę nuomonę. Šiuo atveju pareiškimas buvo priimtas vadovaujantis informacija, kuria disponavo Tarybos nariai“, – teigė P. Urbšys.

Judėjimo „Kartu“ lyderis svarsto R. Ridiką tiesiog nežinojus, kas leidžia kultūros žurnalą.

„Manau, jei R. Ridikas būtų žinojęs, jog su žurnalo leidyba susijusi konkuruojanti įmonė, tikrai nebūtų pasirašęs to pareiškimo. Kai su juo kalbėjau, paklausiau, ar nemano, kad gali kilti prielaidos dėl viešųjų ir privačių interesų nesuderinamumo. Klausiau, ar pačiam buvo žinoma, kad L. Jonušienės atleidimas iš „Senvagės“ nebuvo inspiruojamas iš šalies, bet paties leidėjo apsisprendimas, o tas leidėjas ne kas kitas, o „Amalkera“. Vis dėlto ji yra konkuruojanti įmonė R. Ridiko verslui. Supratau, kad jis tikrai į šitą dalyką nebuvo įsigilinęs“, – aiškino P. Urbšys.

Visgi kad Tarybos narys būtų nežinojęs, kas leidžia žurnalą, atrodo labai keista. Mat jo pirmuosiuose puslapiuose visada nurodoma ir bendrovė, ir jos vadovas.

Komentarai

 • ridikas nezinojo kas leidzia zurnala ,,senvage“ nebejuokinkit, na pasirasei po judejimo kreipimusi na ir kas ar cia labai didele beda , pasakai atsiprasau, suklydau ir problemos nebera, o cia nepamena ar pasirase, nezino kas leidzia, kazkoks keistas nieko nezinantis tarybos narys pons ridikai esate

  • Atsakyti
 • „Manau, jei R. Ridikas būtų žinojęs, jog su žurnalo leidyba susijusi konkuruojanti įmonė, tikrai nebūtų pasirašęs to pareiškimo. Kai su juo kalbėjau, paklausiau, ar nemano, kad gali kilti prielaidos dėl viešųjų ir privačių interesų nesuderinamumo. Klausiau, ar pačiam buvo žinoma, kad L. Jonušienės atleidimas iš „Senvagės“ nebuvo inspiruojamas iš šalies, bet paties leidėjo apsisprendimas, o tas leidėjas ne kas kitas, o „Amalkera“. Vis dėlto ji yra konkuruojanti įmonė R. Ridiko verslui. Supratau, kad jis tikrai į šitą dalyką nebuvo įsigilinęs“, – aiškino P. Urbšys.

  Skaitykite daugiau: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/verslas-ginasi-nuo-politiku/#comment-83878

  • Atsakyti
 • Aš, Tarybos narys, privataus verslo atstovui, uždarosios akcinės bendrovės ,,Trys pušys“ direktoriui nurodau, ką jis gali atleisti iš darbo ir ką į darbą turi priimti????????????????????????

  • Atsakyti
  • va tokia

   • Atsakyti
 • Bakanauskas supranta, ką skaito, Ridikas supranta, ką pasirašo, Pulzunovaitė supranta, ką paviešina.
  Tik Povilas vienas supranta, kas ko nesupranta.

  • Atsakyti
 • Jeigu ,,Kurkime jaukų miestą kartu“ rinkimų ataskaita pateikta VRK internetinėje svetainėje yra teisinga
  ir jeigu mano kalkuliatorius veikia gerai, tai išeina, kad ,,Kurkime jaukų miestą kartu“ reklamos ,,Amalkeroje“ užsakė už 5 tūkstančius eurų, o Ridiko įmonėje ,,Reklamos forma“ mažiau nei už 9 šimtus eurų. Perskaičiuokite kas nors, gal kokia klaida man įsivėlė.
  https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/politKamp/1084/dalyviai/dbFileDownload/2AE1A9DA15E61786AF65647246EC30198927DB4868A6C04FEBABF209C00240940FCCA8A77FFEDA54/Politines_reklamos_ataskaita.PDF

  • Atsakyti
 • kai kavinėje su Povilu aptarinėsite kuo garsesnio ir kuo dažnesnio oponavimo valdančiajai daugumai prievolę, kalbėsite turbūt tyliau…

  • Atsakyti
 • Nesuprantu, ar galima po tekstu savo valia prirašyti pavardę to žmogaus, kuris nesutinka ir negali pasirašyti?

  • Atsakyti
Rodyti visus komentarus (11)

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų