123rf.com nuotr.

Kaip apsisaugoti nuo kenksmingo triukšmo poveikio

Kaip apsisaugoti nuo kenksmingo triukšmo poveikio

Vienas greičiausiai kintančių gyvenamosios aplinkos taršos šaltinių yra triukšmas. Miesto transporto, buitinių prietaisų, garso ir vaizdo aparatūros sukuriamo triukšmo lygis per pastaruosius 15–20 metų padidėjo apie 10 decibelų. Žmogaus ausis tai suvokia kaip 2 kartus didesnį triukšmą.

Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad triukšmas trikdo mūsų poilsį ir miegą, trukdo susikaupti dirbant ar mokantis, triukšmingoje aplinkoje esantys žmonės greičiau susierzina, blogėja jų psichikos sveikata, vystosi hipertenzija ir išeminė širdies liga. Triukšmą sukeliančių technologinės pažangos priemonių atsisakyti sunku, todėl patalpos, kuriose žmonės praleidžia didžiąją gyvenimo dalį, turi būti gerai izoliuotos tiek nuo aplinkoje sklindančio triukšmo, tiek nuo pastatuose esančių jo šaltinių, o aidėjimo trukmė patalpose turi būti kuo mažesnė.

Pastatuose dažniausiai fiksuojamas dviejų tipų triukšmas: sklindantis oru ir smūgio garsas. Oru sklindantis garsas – toks garsas, kuris sukuriamas tiesiogiai ore, pvz., kalbėjimas, barnis, televizoriaus ar radijo garsai, buitinių prietaisų ūžimas ir pan. Tokio garso izoliavimo sprendimų efektyvumas yra matuojamas ore sklindančio garso rodikliu R‘w ir jo dydis išreiškiamas decibelais (dB). Šis rodiklis parodo statinio atitvaros galėjimą silpninti oru sklindantį garsą. Kuo šis skaičius yra didesnis, tuo geriau atitvara priešinasi garso sklidimui.

Smūgio garsas – tai garsas, sklindantis per perdangas. Praktiškai dažniausiai tai pasireiškia girdimu virš gyvenančių kaimynų vaikščiojimu, vaikų bėgiojimu ir pan. Smūgio garso izoliacijos rodiklis žymimas L‘n,w ir yra matuojamas taip pat decibelais (dB). Kuo šis skaičius yra mažesnis, tuo geriau atitvara priešinasi smūgio garso perdavimui.

Lietuvoje pastatų garso klases (atitinkamų atitvarų kategorijų) nustato statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 „Patalpų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“.

Pertvaros ir patalpų izoliavimas

Pertvaros pastatuose ne tik atskiria patalpas, bet ir sumažina garso sklidimą, o gaisro metu jos stabdo ugnies plitimą iš vienos patalpos į kitą.

Šiandien dažniausiai įrengiamos karkasinės pertvaros su gipskartonio apdaila. Tai yra sudedamoji konstrukcija, ją sudaro karkasas, akmens vatos užpildas bei iš abiejų pusių pritvirtintos gipskartonio plokštės. Montuojant tokias pertvaras, itin svarbu kruopščiai atlikti visus darbus ir ypatingą dėmesį skirti visų siūlių, pereigų bei jungčių sandarinimui.

Vidinės pertvaros šiluminė ir garso izoliacija

Minimalių garso izoliacijos reikalavimų pasiekiama pertvaras įrengiant iš vieno sluoksnio gipskartonio plokščių ir vidinę ertmę užpildant akmens vatos gaminiais „PAROC Sonus“ arba „PAROC eXtra“.

Norint efektyviai izoliuoti pertvaras, naudojama speciali medžiaga. „Paroc“ tam yra sukūrusi 2 pavadinimų akmens vatos gaminius: pertvarų plokštes „PAROC Sonus“, kurios skirtos gyvenamųjų patalpų, biurų vidaus pertvarų garso izoliacijai, ir universalias plokštes „PAROC eXtra“, naudojamas pertvarose, kurioms keliami didesni garso izoliavimo reikalavimai.

„PAROC Sonus“ yra nedegios akmens vatos plokštės, naudojamos kaip vidaus pertvarų izoliacinė medžiaga. Šios lanksčios plokštės lengvai įspraudžiamos tiek į metalinį, tiek į medinį karkasą. Laikui bėgant, izoliacija išlaiko savo formą, nesukrinta, nesusitraukia, nepraranda izoliacinių ir degumo savybių.

Pertvaros garso izoliavimo rodiklis ir atsparumas ugniai

Tarpaukštinių perdangų izoliavimas

Perdangos tarp aukštų patalpose, kuriose dirba ar gyvena žmonės, turi užtikrinti veiksmingą smūgio garso ir oru sklindančio garso slopinimą. Smūgio garsui izoliuoti „Paroc“ ekspertai sukūrė specialius produktus.

Gelžbetoninėse perdangose oru sklindančio garso izoliaciją užtikrina pati perdangos plokštė, o perdangų smūgio garsui izoliuoti yra naudojamos PAROC SSB 1 plokštės. Tai nedegios apkrovą išlaikančios ir puikiai smūgio garsą izoliuojančios plokštės iš akmens vatos.

PAROC SSB 1 plokštės klojamos ant biraus užpildo sluoksnio, dažniausiai įrengiamo iš smėlio ar smulkios frakcijos keramzito. Šiame sluoksnyje, jei yra numatyta projekte, montuojamos komunikacijos. Smūgio garsą izoliuojančias plokštes reikia pradėti kloti nuo tolimiausių patalpos kampų, tokiu būdu išvengiant vaikščiojimo per jas montavimo metu. Prieš klojant visu patalpos perimetru yra įrengiama vertikali juosta iš PAROC SSB1 plokščių. Ši juosta yra tarpinė tarp išlyginamojo sluoksnio ir sienos / pertvaros konstrukcijų. Smūgio garsą izoliuojančios plokštės turi būti sudėtos be plyšių, o ant jų įrengtas skiriamasis sluoksnis. Šio sluoksnio funkcija yra apsaugoti plokštes nuo betono ar skiedinio patekimo į tarpelius tarp plokščių. Ant skiriamojo sluoksnio įrengiamas ne mažiau nei 50 mm storio armuotas betono ar skiedinio išlyginamasis sluoksnis, kuris ir sudaro grindų viršutinio sluoksnio pagrindą.

Gelžbetoninės perdangos šiluminė ir garso izoliacija

Grindų su PAROC SSB 1 plokštėmis ant gelžbetoninės perdangos sprendinys yra išbandytas ir sertifikuotas Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC). Centro išduotame techniniame liudijime yra nurodyti ne tik atitinkamoms konstrukcijoms, bet ir komponentams keliami smūgio garso izoliavimo verčių reikalavimai, taip pat montavimo sąlygos. Pagal Nacionalinio techninio liudijimo ir „Paroc“ specialistų rekomendacijas įrengtų grindų ant monolitinės gelžbetoninės perdangos smūgio garso izoliavimo rodiklis yra 47 dB, o tai atitinka C klasės smūgio garso izoliavimo reikalavimus.

Medinės perdangos šiluminė ir garso izoliacija

Karkasinių, skydinių namų ar kitų pastatų medinėse perdangose būtina užtikrinti ir oru sklindančio garso, ir smūgio garso izoliaciją. Šiuo atveju turime naudoti dvigubas priemones. Oru sklindantį garsą gerai izoliuoja universalios plokštės „PAROC Sonus“, o smūgio garsui izoliuoti naudotinos specialiai sukurtos PAROC SSB 2t plokštės. PAROC SSB 2t yra nedegios, apkrovą išlaikančios, smūgio garsą izoliuojančios akmens vatos plokštės, skirtos slankiųjų (plūdriųjų) grindų smūgio garso izoliacijai.

Pertvarų garsą izoliuojančios plokštės „PAROC Sonus“ yra sumontuojamos tarp laikančiųjų perdangos medinių sijų nepaliekant plyšių nei tarp sijų ir plokščių, nei tarp pačių plokščių. Ant laikančiųjų perdangos sijų turi būti įrengiamas kietas ir lygus pagrindas smūgio garsą izoliuojančioms plokštėms PAROC SSB 2t. Ant šių plokščių vėlgi dedamas lygus pagrindas, ant kurio yra įrengiamos slankiosios, arba „plaukiojančios“ grindys.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų