Žinomo nusikaltėlio R. Zamolskio bylą teismas grąžina prokurorams

Žinomo nusikaltėlio R. Zamolskio bylą teismas grąžina prokurorams

Panevėžio apygardos teismas grąžina Romo Zamolskio baudžiamąją bylą prokurorams. Teismas nusprendė, kad bylos negalima pradėti nagrinėti neišsprendus keleto svarbių klausimų.

Teismo nutartyje pažymima, kad byla gali būti perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje tik tada, kai nėra tam kliūčių. Tai reiškia, kad kaltinamasis turi būti supažindintas su jam pareikštais kaltinimais.

Nagrinėjamu atveju, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra yra persiuntusi Rusijos Federacijos generalinei prokuratūrai Vilniaus apygardos prokuratūros prašymą įteikti R. Zamolskiui kaltinamąjį aktą. Tačiau Generalinė prokuratūra informavo Panevėžio apygardos teismą, kad nėra gauta duomenų apie tai, ar šis dokumentas teisiamajam įteiktas.

Remdamasis tuo, teismas padarė išvadą, kad nagrinėjama byla su kaltinamuoju aktu teismui perduota nesilaikant įstatyme numatyto imperatyvaus reikalavimo dėl kaltinamojo akto nuorašo įteikimo kaltinamajam dar iki bylos perdavimo teismui.

Teismas konstatavo, kad šio baudžiamojo proceso pažeidimo teismas negali ištaisyti bylos nagrinėjimo metu, kadangi kaltinamasis atlieka bausmę Rusijos Federacijoje, ir tai trukdys greitam bei netrukdomam baudžiamosios bylos nagrinėjimui.

Be to, teismas nurodė, kad yra būtina išspręsti prieštaravimus, esančius tarp bylos duomenų, susijusių su R. Zamolskio galimu nepakaltinamumu ir jo gebėjimu atsakyti pagal baudžiamąjį įstatymą.

Lietuvos teismai ir ekspertai yra ne kartą pripažinę R. Zamolskį nepakaltinamu, jam buvo taikytos priverčiamos medicinos priemonės. Nusikaltimus, kuriais jis kaltinamas, R. Zamolskis galimai padarė pabėgęs iš psichiatrijos ligoninės, nesibaigus jo gydymui.

Kita vertus, Sverdlovsko srities klinikinės psichiatrinės ligoninės ekspertai yra pateikę išvadą, kad Rusijoje bausmę atliekantis R. Zamolskis jam inkriminuojamų nusikaltimų metu galėjo ir šiuo metu gali suvokti savo veiksmus, juos valdyti, teisingai suvokti aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, duoti apie jas patikimus parodymus.

Tačiau Panevėžio apygardos teismui tokia Rusijos Federacijos ekspertų pateikta išvada dėl R. Zamolskio pakaltinamumo tuo laikotarpiu, kuomet buvo įvykdytos šioje byloje jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, kelia pagrįstų abejonių.

Galiausiai teismas pažymėjo, kad ikiteisminio tyrimo metu nėra išspręstas klausimas, susijęs su R. Zamolskio perdavimu Lietuvos Respublikai ir jo dalyvavimu baudžiamajame procese.

Teisingumo ministerija yra kreipusis į Rusijos Federacijos teisingumo ministeriją su prašymu pakartotinai, atsižvelgiant į naujas aplinkybes, spręsti klausimą dėl kaltinamojo R. Zamolskio perdavimo Lietuvos Respublikai likusiai laisvės atėmimo bausmės daliai atlikti.
Tačiau Teisingumo ministerija nėra gavusi atsakymo į šį prašymą, todėl klausimas dėl kaltinamojo R. Zamolskio perdavimo Lietuvos Respublikai nėra išspręstas.

Teismas pažymėjo, kad dėl to, jog neturi informacijos apie kaltinamojo perdavimą Lietuvos Respublikai, taip pat nežino jo pozicijos dėl dalyvavimo šioje byloje, nežino Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų pozicijos ir jų techninių galimybių užtikrinti R. Zamolskio dalyvavimą procese garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis, nėra galimybės priimti sprendimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje.

Perduodamas bylą prokurorams teismas nurodė, kad minėtas kliūtis pradėti bylą nagrinėti teisme gali pašalinti tik prokuroras, atlikdamas papildomus procesinius tyrimo veiksmus.

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų