VSD: Rusijoje Lietuvos pilietis atsidūrė nelaisvėje, patyrė smurtą

VSD: Rusijoje Lietuvos pilietis atsidūrė nelaisvėje, patyrė smurtą

Valstybės saugumo departamentas (VSD) įspėja, kad sustiprėjus įtampai santykiuose su Rusija bei jos talkininke Baltarusija, šių autoritarinių valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybos intensyviai veikia prieš Ukrainos sąjungininkes.

VSD ragina Lietuvos piliečius apdairiai elgtis pasienyje ir, nesant būtinybės, vengti kelionių į Rusiją ir Baltarusiją.
VSD pranešime spaudai atkreipia dėmesį, kad priešiškų valstybių tarnybos taiko agresyvius veikimo metodus.

„Tą liudija ir Lietuvos piliečio, sulaikyto Rusijos pasienyje, istorija. Lietuvis buvo sulaikytas Rusijos pasienyje šios valstybės pareigūnų, kai dėl neapdairaus elgesio pažeidė buvimo Rusijos pasienio zonoje tvarką. Apie incidentą su pareigūnais vadybininku dirbantis vyras dar spėjo telefonu pranešti savo artimiesiems, kurie apie tai informavo Lietuvos pareigūnus. Vėliau žmogus telefonu nebuvo pasiekiamas“, – rašoma VSD pranešime.

„Pilietis buvo surakintas antrankiais ir užrištomis akimis nugabentas į rusų pareigūnų būstinę. Jo paties liudijimu, buvo ne kartą agresyviai kvočiamas, vartojant psichologinį ir fizinį smurtą. Neatmestina, kad tokį rusų elgesį galėjo sukelti sulaikytojo paskyroje socialiniame tinkle rasti įrašai, remiantys Ukrainą ir smerkiantys Rusiją dėl agresijos prieš ją, taip pat rodantys paramą visuomeninei akcijai, renkant lėšas ukrainiečiams skirtam bepiločiam orlaiviui „Bayraktar““, – atkreipia dėmesį Valstybės saugumo departamentas.

Atkreipiamas dėmesys, kad lietuvio nelaisvės vietos buvo kelis kartus keičiamos, paimti jo pirštų atspaudai, jis nufotografuotas. Taip pat VSD teigia, kad per apklausas buvo reikalaujama informacijos apie asmens šeimą, darbovietę, ryšius su Lietuvos valstybinėmis institucijomis, požiūrį į Rusiją, karą prieš Ukrainą, seksualinę orientaciją, religinius įsitikinimus, socialinio tinklo paskyroje rastus „draugus“ ir kitos.

„Apklausose dalyvavo tiek civiliais drabužiais vilkėję, tiek uniformuoti pareigūnai. Pastarieji akivaizdžiai demonstravo šaunamuosius ginklus, peilius apnuogintais ašmenimis ir elektros šoko prietaisus. Jei atsakymai nepatikdavo, žodinį nepasitenkinimą palydėdavo plaštakos smūgiais į galvą. Vienos apklausos metu jam liepta išsirengti nuogai ir paaiškinti kūno tatuiruočių reikšmę“, – akcentuoja VSD.

Žvalgybos institucija informuoja, kad po keletą parų trukusių apklausų sulaikytam Lietuvos piliečiui buvo skirta 2 tūkst. rublių bauda už administracinį nusižengimą ir uždrausta penkerius metus atvykti į Rusiją.

„Oficialūs Rusijos pareigūnai buvo pasyvūs ir nelinkę aiškinti sulaikymo aplinkybių bei teikti reikalingą informaciją Lietuvos atsakingiems pareigūnams. Lietuvos pilietis prabuvo sulaikytas Rusijoje daugiau nei dvi savaites be teismo sankcijos“, – rašoma pranešime.

VSD atkreipia dėmesį, kad parama Ukrainai, Kremliaus agresijos pasmerkimas socialinių tinklų paskyrose Rusijoje gali būti interpretuojami kaip terorizmo rėmimas ar karo kurstymas. Už tai Rusijos teismai gali skirti ilgas laisvės atėmimo bausmes.

VSD ragina ypač apdairiai elgtis pasienyje ir, nesant būtinybės, vengti kelionių į agresiją prieš Ukrainą remiančias šalis. Apribojus priešiškų šalių žvalgybos galimybes veikti Lietuvoje, Lietuvos piliečius mėginama verbuoti jiems lankantis tose valstybėse.

Rusijoje ir Baltarusijoje atsidūrę Lietuvos piliečiai tampa potencialiais šių šalių žvalgybos ir saugumo tarnybų taikiniais. Verbuojami ir tokie asmenys, kurie neturi galimybės gauti įslaptintos informacijos, bet gali būti pasitelkti kitoms žvalgybos užduotims, pavyzdžiui, stebėti Lietuvos karinės ir strateginės infrastruktūros objektus, platinti propagandą, atlikti ryšininko funkcijas, teikti paramą kitose operacijose.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų