Visoje šalyje vaiko teisės bus ginamos vienodai

Visoje šalyje vaiko teisės bus ginamos vienodai

Jau nuo liepos 1 d. visų Lietuvos mažųjų piliečių teisės bus ginamos vienodai, nesvarbu, kuriame šalies kampelyje vaikas gyvena. Visą parą dirbantys budėtojai, nulinė tolerancija smurtui, aiškūs grėsmės vaikui lygiai, kompleksinė pagalba šeimai.

Apie laukiančius pokyčius kalbėjomės su vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai besiruošiančia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktore Žydrone Žukauskaite-Kaspariene.

Kokios tvarkos yra šiuo metu? Ir kodėl jas reikia keisti?

Šiuo metu savivaldybėse yra nusistovėjusios skirtingos praktikos, kurios nebūtinai yra blogos, tiesiog nėra vienodos tvarkos, aiškios sistemos. Nuo liepos 1-osios Lietuvoje įsigalios naujas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba taps centrine valstybės vaiko teisių apsaugos institucija, o savivaldybėse dirbantys vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai – šios institucijos darbuotojais. Šiuo metu rinkdami savivaldybių duomenis matome, kad 90 proc. vaiko teisių skyrių darbuotojų sutinka pereiti dirbti į tarnybą. Iki šiandien atsakymus yra pateikusios 52 iš 60 šalies savivaldybių. Mes tai labai vertiname ir esame pasiruošę kartu pradėti naują etapą vaiko apsaugos sistemoje. Turime siekį, kad vaiko teisių gynėjas visų pirma būtų girdintis vaiką, atsakingas, profesionalus, patikimas, gerbiamas darbuotojas. Darbuotojų patirties, žinių, praktikos stiprinimui esame numatę ne vienus mokymus.

Noriu pabrėžti, kad visiems pokyčiams reikia laiko, tačiau šiandien jie yra būtini. Nauja sistema turės ne tik užtikrinti pagalbą krizinėje situacijoje atsidūrusiems vaikams, tėvams, bet ir mažins vaiko teisių apsaugos atotrūkį tarp miesto ir kaimo savivaldybių. Visoje šalyje bus vadovaujamasi tomis pačiomis vertybinėmis nuostatomis ir taikomi vienodi teisiniai pagrindai. Visų svarbiausia – nepamesti vaiko ir ne tik išgirsti jo balsą, bet ir nedelsiant reaguoti.

Kaip veiks naujoji sistema? Kokie pagrindiniai skirtumai?

Turėsime nepertraukiamai visą parą veikiančią sistemą, kuri užtikrins vienodos praktikos apsaugant ir ginant kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus taikymą, reagavimą į vaiko teisių pažeidimus laiku ir greitą sprendimų priėmimą, pagalbos suteikimą kiekvienam vaikui, taikant atvejo vadybos metodiką. Aiškus ir pagrįstas bus vaiko paėmimas iš šeimos, paremtas grėsmės vaikui lygio vertinimo kriterijais, patvirtintas teismo, operatyvus reagavimas nustačius vaiko teisių pažeidimus. Kita naujovė: vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą privalės pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros.

Atvejo vadyba – kas tai?

Bus vadinamasis atvejo vadybininkas, kurio pareiga – sekti įvykį nuo pradžios iki pabaigos. Jis žinos, nuo ko prasidėjo ir kaip baigėsi kiekvienas probleminės šeimos atvejis. Nustačius vaikui iškilusį grėsmės lygį, prasidės atvejo vadybos procesas, jį koordinuos savivaldybėje dirbantis socialinis darbuotojas. Tas procesas turi labai daug sudedamųjų dalių: mokykla, darželis, sveikatos priežiūros įstaiga, artimieji, policija – t. y. įvairios suinteresuotos pusės, kurios dirba su šeima. Atvejo vadybos procese visada privalomai dalyvaus du žmonės: atvejo vadybininkas iš savivaldybės ir darbuotojas iš tarnybos. Šis tandemas spręs susiklosčiusią situaciją. Visos susijusios institucijos turės prievolę šiame procese dalyvauti.

Nepertraukiama visą parą veikianti sistema. Kaip ją užtikrinsite?

Kad būtų operatyviai reaguojama į kiekvieną situaciją visoje šalyje savo darbo vietose visą parą – darbo ir ne darbo metu, savaitgaliais bei švenčių dienomis, nuolat budės 88 vaiko teisių apsaugos darbuotojai. Jeigu antrą valandą nakties policija gaus pranešimą, kad šeimoje smurtaujama ir ten galimai yra vaikų, į įvykio vietą vyks ne tik policijos pareigūnai, bet ir vaiko teisių apsaugos darbuotojai. Jie įvertins situaciją ir priims sprendimą dėl vaiko paėmimo. Jei vaikas bus paimamas dėl jam iškilusios grėsmės, mobilios komandos užduotis bus padėti šeimai suprasti, kas įvyko, ir teikti visą įmanomą pagalbą, kad jos nariai suvoktų savo elgesio pasekmes. Visi darbuotojai bus išmokyti atskirti grėsmės lygius, kad nebūtų subjektyvių vertinimų – viskas vyks pagal vienodą sistemą. Vaiko teisių gynimo sistema pertvarkoma taip, kad būtų apgintos kiekvieno vaiko teisės ir teisėti interesai per kuo trumpesnį laiką. Tarnyba dės visas pastangas, kad į pranešimus apie smurto naudojimą prieš vaiką būtų reaguojama nedelsiant, kad būtų kuo greičiau nutraukti galimi vaiko teisių pažeidimai bei užtikrinta vaikui saugi aplinka.

Ar pagrįstai baiminamasi, kad gali padaugėti paimamų iš šeimų vaikų?

Mūsų siekis – ne atimti vaiką iš šeimos, o kad vaikas gyventų biologinėje šeimoje. Jo paėmimas nėra savitikslis. Tam reikalingos specialistų pajėgos ir visokeriopa pagalba šeimai, kad vaikas į ją galėtų grįžti. Pirmosios dvi savaitės po vaiko paėmimo kritiškai svarbios, todėl šeimos nariams padės priklausomybės ligų konsultantai, psichologai, psichiatrai, kiti tokiu atveju būtini specialistai. Įstatymo pakeitimuose atsirado naujas dalykas – dvylikos mėnesių terminas, tuo laiku dirbama su šeima. Jei su krize susidūrusiai šeimai, kurios vaikui nustatyta laikinoji globa, teikta pagalba per metus bus nerezultatyvi, bus sprendžiamas klausimas dėl tėvų valdžios apribojimo teismine tvarka paimant vaiką iš šeimos bei nustatant jam nuolatinę globą arba leidžiant jį įvaikinti.

Kaip užkirsti kelią tragedijoms, kurios, atrodo, nesibaigia?

Labai svarbi yra išankstinė pagalba su krizine situacija susidūrusiai, vaiką auginančiai šeimai: informacinė, prevencinė, konsultacinė, paslaugos pagal poreikį konkrečiam vaikui ir jo šeimai, kurioje pastebima, kad vaikas turi atitinkamų problemų. Informaciją apie tokius vaikus turės pateikti visos institucijos, kurių darbas susijęs su vaikais, tarp jų pediatrai, kiti medikai. Šią pagalbą organizuos socialinės paramos centrų socialiniai darbuotojai. Į šiuos centrus tiesiogiai galės kreiptis tėvai ir savo iniciatyva, kai jiems reikės tokios pagalbos. Turime subręsti kaip visuomenė ir suprasti, kad būti apsaugotam – vaiko prigimtinė teisė: gimdamas vaikas atsineša teisę į saugią vaikystę. Tai ne tik tarnybų, o visų pirma – visų mūsų, tėvų, auginančių vaikus, atsakomybė.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų