Viena didžiųjų Panevėžio pramonės įmonių pasitelkė inovatyvią gamtinę paviršinių nuotekų valymo technologiją

Viena didžiųjų Panevėžio pramonės įmonių pasitelkė inovatyvią gamtinę paviršinių nuotekų valymo technologiją

Panevėžyje įsikūrusi, augalinės kilmės ingredientų gamintoja „Roquette Amilina“ įdiegė tvarią ir Lietuvoje dar retai sutinkamą lietaus vandens valymo sistemą, naudojant natūraliai gamtoje vykstančius teršalų šalinimo procesus. Po valymo paviršinės nuotekos, atitinkančios aplinkosauginius reikalavimus, išleidžiamos į gamtinę aplinką.

Kintant klimatui ir aplinkos būklei blogėjant, Europa siekia tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Europos žaliasis kursas – tai veiksmų planas, kuriuo siekiama skatinti veiksmingą išteklių naudojimą, pereinant prie švarios žiedinės ekonomikos, atkurti biologinę įvairovę ir sumažinti taršą.

Šiuo metu vis daugiau dėmesio kreipiama į paviršinius vandenis išleidžiamų lietaus nuotekų kokybę. Pramonės įmonės pagal aplinkosauginius teisinius aktus yra įpareigotos stebėti lietaus vandens kokybinius rodiklius ir pasirūpinti, kad įmonės teritorijų tarša neviršytų normų. Siekiant sumažinti gamtinės aplinkos taršą, šiandien kaip niekad svarbu pasitelkti ne tik efektyvius, bet ir tvarius, gamtai draugiškus sprendimus.

„Atliepdama į dabarties iššūkius, „Roquette Amilina“ pirmoji visoje „Roquette“ įmonių grupėje pritaikė šią inovatyvią lietaus nuotekų valymo technologiją, kuri atitinka žaliojo kurso reikalavimus. Propaguojame geriausią praktiką ir prisiimame įsipareigojimus, apie kuriuos viešai pranešame per savo metinę veiklos ir darnaus vystymosi ataskaitą. Stiprindami savo inovacijų procesų tvarumą, diegdami tvariomis perdirbimo technologijomis poveikį aplinkai mažinančius sprendimus, prisidedame prie įsipareigojimo toliau mažinti aplinkai daromą poveikį“, – pasakojo „Roquette Amilina“ vadovas Edvinas Bernotas.

Lietaus nuotekoms valyti buvo įrengta, natūraliai gamtoje vykstančiais procesais paremta nuotekų filtravimo per smėlio-nendrių filtrus sistema. Į šį sprendimą įmonė investavo per pusę milijono eurų. Nemažą dalį išlaidų sudarė beveik kilometro ilgio vamzdynui nutiesti įmonės teritorijoje. Šiuo vamzdynu perpumpuojamas paviršinis vanduo į nuotekų valymo sistemą. Toks sprendimas ne tik gerokai prisideda prie bioįvairovės išsaugojimo, bet ir padeda tvariai spręsti užterštumo problemas

Pasak projekto autoriaus dr. Valerijaus Gasiūno, tai gamtai draugiškos nuotekų valymo sistemos. Nuotekų valymas vyksta filtruojantis nuotekoms per smėlį su jame pasodintais augalais – nendrėmis. Tokios nuotekų valymo sistemos dar vadinamos dirbtinėmis pelkėmis, nes jose vyksta tokie pat teršalų šalinimo procesai, kaip natūraliose pelkėse. Tik tiek, kad šiuo atveju dirbtinai supilamas smėlis, nutiesiami vamzdynai ir pasodinami augalai. Svarbiausia čia yra smėlis ir jame vykstantys biologiniai bei cheminiai teršalų skaidymo procesai. Užaugusios nendrės prisideda prie šių procesų palaikymo, nes sudaro sąlygas susikurti biocenozėms, t. y. augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų visumai, tarp kurių susiformavę nuolatiniai tarpusavio ryšiai ir vyksta energijos bei maisto medžiagų apykaita.

Įprastose nuotekų valymo sistemose daug energijos sunaudojama nuotekų valymo procese, atliekant nuotekų aeravimą, recirkuliavimą, dumblo tvarkymą. „Roquette Amilina“ įmonėje įdiegtoje sistemoje elektros energija valymo procese nenaudojama, jos prireikia tik perpumpavimui į valymo įrenginius. Dumblas tvarkomas kompostuojant jį aikštelėje ir kompostą panaudojant teritorijos žaliesiems plotams patręšti.

„Roquette Amilina“ įsirengė visus Europos žaliojo kurso reikalavimus atitinkančią lietaus nuotekų valymo sistemą ir įneš svarų indėlį į Europos siekį tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu.

 

Minimali priežiūra ir mažos eksploatavimo išlaidos

Smėlio-nendrių filtrų valymo sistemų priežiūra minimali. Nendrių pjauti nereikia. Jos filtro paviršiuje sudaro izoliacinį sluoksnį, saugantį filtrus nuo užšalimo. Eksploatacinės valymo įrenginių priežiūros išlaidos, palyginti su įprastinėmis valymo technologijomis, labai mažos.

Tobulas sprendimas lietaus nuotekoms valyti

Smėlio-nendrių sistemos labai tinkamos lietaus nuotekoms valyti, nes jos nėra jautrios kintamam nuotekų kiekiui. Kai nėra lietaus, filtracija nevyksta, tačiau nendrėms drėgmės užtenka, kadangi jų šaknys eina giliai, iki filtro dugno. Įprastose aeracinėse sistemose, kad ir nėra lietaus, valymo įrenginiai naudotų energiją, veikimui palaikyti.

„Roquette Amilina“ yra „Roquette“ grupės įmonė

Bendrovė „Roquette“ yra pasaulinė augalinės kilmės ingredientų lyderė maisto, mitybos ir sveikatos priežiūros rinkose bei naujų augalinių baltymų pradininkė. Įmonių grupė vadovaujasi novatoriškumu ir ilgalaike vizija ir yra įsipareigojusi gerinti milijonų žmonių gerovę visame pasaulyje, kartu tausoti gamtos išteklius. „Roquette“ šiuo metu veikia daugiau nei 100 valstybių, metinė apyvarta siekia apie 3,5 mlrd. eurų, o grupėje dirba 8,3 tūkst. darbuotojų visame pasaulyje. Kasmet įmonė publikuoja veiklos ir darnaus vystymosi ataskaitą, kurioje pateikia geriausius savo praktikos pavyzdžius. Adresas: sustainability.roquette.com

Galerija

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų