Vaikų juokas „Draugystės“ darželio viename korpuse skambės nebeilgai. Panevėžyje mažėjant gimstamumui ir daugėjant vyresnio amžiaus gyventojų, numatyta pastatą pertvarkyti ir įkurti senelių globos namus. P. Židonio nuotr.

Vaikų darželį užleis seneliams

Vaikų darželį užleis seneliams

Panevėžys – vienas labiausiai senstančių ir gimstamumo mažėjimo tendencijų paliestų miestų. Tokia situacija keičia ir paslaugų pobūdį: tuštėjančias vaikų ugdymo įstaigas pradedama pertvarkyti į globos namus seneliams.

Aukštaitijos sostinė – vienas labiausiai senstančių ir gimstamumo mažėjimo tendencijų paliestų miestų.

Tokia situacija keičia ir paslaugų pobūdį: tuštėjančias vaikų ugdymo įstaigas planuojama pertvarkyti į senelių globos namus.

Jau kitąmet vieną lopšelio-darželio „Draugystė“ korpusą mažieji panevėžiečiai užleis senjorams – čia numatoma įkurti globos namus sergantiesiems senatvine demencija ir senyvo amžiaus asmenims su negalia.

Senstantis miestas

Panevėžys išsiskiria tuo, kad darbingo amžiaus žmonės čia sudaro tik vos daugiau nei pusę miesto gyventojų, o senatvės pensininkų – daugiau nei 20 proc.

Šių metų pradžios duomenimis, Aukštaitijos sostinėje gyveno 89 738 panevėžiečiai, iš jų – 22 039 jau pensinio amžiaus.

Visuomenės senėjimo tendencijas atspindi ir vis didėjančios žirklės tarp gimimų ir mirčių statistikos.

Civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis, pernai registruota 700 kūdikių, tačiau mirusiųjų beveik du kartus daugiau – 1260.

Augant vyresnio amžiaus gyventojų daliai, natūraliai didėja ir socialinių paslaugų poreikis.

Jau prieš penkerius metus buvę A. Bandzos vaikų globos namai pertvarkyti į senelių globos įstaigą – čia įkurta per šešiasdešimt vietų savimi pasirūpinti jau negalintiems senoliams.

Šv. Juozapo globos namuose taip pat yra 90 vietų, Panevėžio socialinių paslaugų centre – 7 vietos, o neseniai duris atvėrusioje užsienio kapitalo viešojoje įstaigoje „Senior group Lietuva“ – 15 vietų.

Visgi tokių paslaugų poreikis – gerokai didesnis.

Panevėžys išsiskiria tuo, kad darbingo amžiaus žmonės čia sudaro tik vos daugiau nei pusę miesto gyventojų, o senatvės pensininkų – daugiau nei 20 procentų.

Eilėje laukia metus

Panevėžio savivaldybės Socialinių paslaugų poskyrio vedėjos Rasos Urbonavičienės teigimu, praėjusiais metais socialinės globos įstaigose buvo apgyvendinta per 400 panevėžiečių. Iš jų senyvo amžiaus asmenys – 262, turintys negalią suaugusieji – 154.

Didesnė dalis senyvo amžiaus grupės asmenų serga senatvine demencija.

Dar daugiau nei pusšimtis senjorų tebelaukia eilėje, kol atsilaisvins vieta bent vienoje iš globos įstaigų.

„Kiek tenka laukti vietos, priklauso nuo daugelio faktorių. Bet vienas jų – ar norima patekti į kurią mors konkrečią įstaigą, ar tinka bet kuri Lietuvoje. Todėl vieni vietos laukia kelias savaites, kiti – ir daugiau kaip metus“, – sako skyriaus vedėja.

Pasak R. Urbonavičienės, esamose globos įstaigose Panevėžyje padidinti lovų skaičių nėra galimybių – dažniausiai vieta atsilaisvina, kai ką nors iš globotinių pasišaukia Dievulis, retesniais atvejais – pasiima artimieji.

Šiuo metu ilgiausia eilė – norinčiųjų patekti į Šv. Juozapo globos namus: į juos laukia beveik trys dešimtys senolių, į Algimanto Bandzos globos namus nori patekti dešimt asmenų.

„Tik per koronaviruso pandemiją eilės buvo visai ištirpusios. Matome, kad tokių paslaugų poreikis tik auga. Jeigu mieste atsirastų dar viena tokia įstaiga, tikimės, jau galėtume patenkinti mūsų miesto gyventojų poreikius. Dauguma panevėžiečių nori gauti paslaugas savame mieste, tačiau dėl per mažo vietų skaičiaus mūsų socialinės globos įstaigose jie apgyvendinami kitur Lietuvos regionuose“, – teigė R. Urbonavičienė.

Nauja įstaiga

Numatyta, kad tokia dar viena įstaiga galėtų atsirasti Žemaičių-Aukštaičių mikrorajone.

Čia esantis „Draugystės“ lopšelis-darželis dėl mažėjančio vaikų skaičiaus užvers vieną iš savo korpusų. Miesto Tarybai siūloma ištuštėjusias patalpas rekonstruoti ir paversti globos namais seneliams, sergantiems senatvine demencija, ir senyvo amžiaus asmenims su negalia.

Savivaldybės Investicijų projektų skyriaus vedėja Lina Bareikienė teigė, kad miesto Tarybos bus prašoma pradėti darbus jiems dar neturint finansavimo.

Skaičiuojama, kad globos įstaigos pritaikymas seneliams, reikalingų baldų ir inventoriaus, taip pat transporto priemonės, kuri būtų pritaikyta pavėžėti neįgaliems asmenims, pirkimas galėtų atsieiti apie 3 700 000 Eur. Savivaldybė tikisi 85 proc. šios sumos gauti iš Europos regioninės plėtros fondo.

„Kokia bus tiksli suma, sužinosime tik įvykdę viešuosius pirkimus. Skaičiuojame, kad tokios sumos pakaktų rekonstruoti buvusį darželio pastatą, įsigyti reikiamus baldus ir automobilį“, – pristatydama projektą teigė L. Bareikienė.

Trims dešimtims senolių

Numatyta, kad rekonstruotame pastate, kur nuo pat jo pastatymo sovietmečiu veikė vaikų lopšelis-darželis, galės apsigyventi apie trisdešimt senolių.

Pagal projektą naujieji globos namai galėtų pradėti veikti jau 2027-ųjų pabaigoje. Juos administruoti planuojama patikėti Panevėžio socialinių paslaugų centrui.

„Projekto tikslas – didinti socialinės globos paslaugų prieinamumą senatvine demencija sergantiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims Panevėžio mieste. Sukūrus infrastruktūrą būtų patenkintas asmenų socialinės globos poreikis, panevėžiečiams nebereikėtų šių paslaugų ieškoti kituose regionuose“, – mano L. Bareikienė.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų