Už neteisingą informaciją „Cgates“ skirta įspūdinga bauda

Už neteisingą informaciją „Cgates“ skirta įspūdinga bauda

Bendrovė „Cgates“ Konkurencijos tarybai, nagrinėjusiai šios įmonės pranešimą apie koncentraciją, pateikė neteisingą ir ne visą informaciją, būtiną vertinant galimą sandorio poveikį konkurencijai. Už Konkurencijos įstatymo pažeidimą bendrovei skirta 215 100 Eur dydžio bauda.

Interneto prieigos, televizijos retransliavimo ir telefonijos paslaugų bendrovė „Cgates“, planavusi įsigyti 100 proc. „SPLIUS“, siūlančios tas pačias paslaugas įvairiuose šalies miestuose ir rajonuose, akcijų, 2019 m. sausio 24 d. Konkurencijos tarybai pateikė pranešimą apie ketinimą vykdyti koncentraciją. Ekspertams, vertinantiems gautus duomenis, kilo įtarimas, kad tiek pranešime apie koncentraciją, tiek vėliau nagrinėjant galimą sandorio poveikį konkurencijai, institucijai buvo pateikta neteisinga ir ne visa informacija, todėl Konkurencijos taryba 2019 m. birželio 6 d. pradėjo tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo.

Konkurencijos tarybos pareigūnai atliko patikrinimą bendrovės patalpose ir rado ne tik dokumentų, kurių „Cgates“ nepateikė, bet ir įrodymų, patvirtinančių, kad įmonė institucijai teikė neteisingą informaciją. Pavyzdžiui, pranešime apie koncentraciją dėl nepaaiškintų priežasčių buvo nurodytos gerokai mažesnės sandorio dalyvių užimamos rinkos dalys, nei liudijo per patikrinimą rasti dokumentai.

Be to, investuotojams ir valdybai adresuotuose pristatymuose buvo išsami informacija apie nuoseklius „Cgates“ verslo planus – ne tik detali esamos situacijos analizė, bet ir aiškūs tolesni verslo planavimo žingsniai, galimybės bei įvairi kita informacija, kurios Konkurencijos taryba negavo net po pakartotinių prašymų.

Tyrimo metu nustatyta, kad „Cgates“ teikė neteisingą bei ne visą informaciją ir kitais klausimais, susijusiais su esminiais koncentracijos vertinimo aspektais: tinkamai apibrėžiant rinkas, vertinant bendrovės kainodarą, tikėtinus pokyčius nagrinėjamose rinkose, bendrovės pagrindines strategines ir ekonomines koncentracijos priežastis ir kt.

Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas primena, kad Konkurencijos įstatymas įpareigoja sandorio šalis ne tik pranešti institucijai apie planuojamą verslo įsigijimą, bet ir pateikti teisingą bei visą informaciją, kuria remdamiesi ekspertai galėtų detaliai išnagrinėti ir įvertinti galimą koncentracijos poveikį konkurencijai bei vartotojams.

„Koncentracijos nagrinėjimo terminai yra trumpi, o pats procesas – sudėtingas, jo metu būtina išsamiai įvertinti įvairias aplinkybes, susijusias su sandorio dalyvių veikla, todėl ypač svarbu, kad nuo pat pradžių mūsų ekspertai turėtų teisingą ir visą informaciją. „Cgates“ veiksmai, teikiant neteisingą ir ne visą informaciją dėl daugybės įvairių aspektų, aktualių nagrinėjant koncentraciją, yra itin sunkaus pobūdžio pažeidimas“, – sakė Š. Keserauskas.

Ūkio subjektų pareigą pateikti teisingą ir neklaidinančią informaciją koncentracijų tyrimuose esmine vadina ir Europos Komisija, kuri pabrėžia, kad neteisinga ar klaidinga informacija kelia riziką, jog nebus ištirti ir išanalizuoti sandorio aspektai, svarbūs konkurencijos vertinimui, kas gali nulemti ydingą galutinį sprendimą.

Konkurencijos tarybos nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo institucijos interneto svetainėje dienos.

Priminsime, kad 2019 m. liepą „Cgates“ paprašė Konkurencijos tarybos nutraukti pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo procedūrą, kai gavo preliminarų institucijos ekspertų vertinimą, jog įgyvendinus sandorį ir įsigijus „SPLIUS“, galėtų būti itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose Šiaulių mieste.

2020 m. gruodį „Cgates“ pateikė naują pranešimą apie ketinimą vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. įmonės „SPLIUS“ akcijų kartu su įsipareigojimais, tačiau šių metų birželį Konkurencijos taryba atsisakė duoti leidimą, nustačiusi, kad „Cgates“ pasiūlyti įsipareigojimai nepašalintų identifikuotų konkurencijos problemų.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų