Susivienijus atsiveria didesnės galimybės

Susivienijus atsiveria didesnės galimybės

Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie kooperacijos plėtrą ir jos svarbą, nes tik susivienijus atsiveria visai kitos galimybės dirbti pelningiau, turėti didesnę derybinę galią, džiaugtis moderniomis technologijomis. Nors ūkininkų kooperatyvai jau daugelį metų sėkmingai veikia, visgi Lietuvoje, palyginti su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis, kooperatinė veikla dar nėra tiek išplėtota.

Pristatė naujovę

Pirmam žingsniui žengti kartais reikia ne vien žmonių noro, aktyvumo, bet ir tam tikro finansinio stimulo – piniginės paramos. Tikimasi, kad kooperacijos plėtrą mūsų šalyje pagyvins Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritis „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“. Ši priemonė skirta skatinti ūkininkų susivienijimą ir sudaryti palankias sąlygas kooperuotiems ūkininkams investuoti į veiklos efektyvumą ir ūkių našumo didinimą.

Naujai atsiveriančias galimybes ūkininkams, juridiniams asmenims, žemės ūkio atstovams šiuo metu pristato Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) specialistai.

Išgirsti apie naują priemonę ir jos teikiamas galimybes susirinko ir aktyviausių Panevėžio rajono ūkininkų būrys. Jie vieni pirmųjų galėjo tiesiogiai išsiaiškinti rūpimus klausimus, nes paraiškos bus priimamos jau nuo birželio 1 dienos ir tai truks porą mėnesių.

„Paraiškas rinksime šiais ir kitais metais. Tikimasi sulaukti didelio suinteresuotumo ir manoma, kad tai padės suaktyvinti ūkininkus bei didinti jų derybines galias“, – viliasi ŽŪM Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus Kooperacijos poskyrio vyriausioji specialistė Rasa Mikolonienė.
Manoma, kad susijungę į grupes ūkininkai ir kiti gamintojai bus aktyvesni, sparčiau diegs inovacijas, geriau prisitaikys prie besikeičiančių sąlygų. Be to, dažniau tarpusavyje dalysis patirtimi, turės geresnes galimybes naudotis praktinėmis, mokslinėmis ir techninėmis žiniomis.

„Įsikurti – rasti administracines patalpas, įsigyti reikiamos įrangos ir panašiai – visada sunkiausia. O kur dar naujai organizacijai reikalingos teisinės, buhalterinės paslaugos. Pačioje pradžioje reikalinga didžiausia parama. Ši priemonė suteiks galimybę gauti finansavimą pirmiesiems žingsniams ir taps paskata jungtis ir vykdyti savo veiklą“, – sako R. Mikolonienė ir ragina nesnausti, naudotis atsiveriančia galimybe.

Itin didelės galimybės

Veiklos sričiai „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ numatyta skirti 1,7 mln. eurų. Per penkerius metus pripažinta gamintojų grupė galės gauti iki pusės milijono eurų paramą už tinkamą penkerių metų verslo plano įgyvendinimą. Didžiausia galima viešosios paramos suma pirmaisiais metais yra 10 procentų metinės parduotos produkcijos vertės.

Kasmet parama mažės. Ji negalės viršyti 10, 9, 8, 7, 6 procentų per atitinkamai pirmus, antrus, trečius, ketvirtus ir penktus veiklos metus parduotos produkcijos vertės. Kiekvienam pareiškėjui paramos suma už kiekvienus verslo plano įgyvendinimo metus negalės viršyti 100 tūkst. eurų.

Šios paramos lėšomis galima finansuoti ne vien biuro įrangos įsigijimo, bet ir personalo išlaidas. Prie pastarųjų priskiriamos ir darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos. Taip pat finansuojamos teisinių ir administracinių paslaugų, audito, buhalterinės apskaitos paslaugų įsigijimo išlaidos. Svarbu ir tai, kad paramos lėšomis galima finansuoti buveinės, gamybinių patalpų, naujos technikos, atitinkančios tam tikrus reikalavimus, pirkimo išlaidas. Tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos nematerialiosios investicijos – kompiuterinės programinės įrangos, patentų, licencijų, autorių teisių, prekės ženklų įsigijimo išlaidos.

Yra apribojimų

Norintiesiems pasinaudoti šia priemone keliami tam tikri reikalavimai. Pareiškėjais gali būti juridiniai asmenys, įregistruoti Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 metų sausio 1 dieną. Toks Europos Komisijos (EK) reikalavimas neatsitiktinis – parama teikiama 2014–2020 metų finansiniu laikotarpiu, tad ir įsisteigta turi būti tuo laiku. Be to, juridinis asmuo turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip dešimties dalyvių – fizinių ir (ar) juridinių asmenų, – užsiimančių žemės ūkio veikla. Jeigu dalyviai yra žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), tai iš jų narių supirktų produktų ir nariams parduotų prekių bei suteiktų paslaugų vertė turi būti didesnė kaip 50 procentų visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) supirktų produktų ir visų parduotų prekių bei suteiktų paslaugų vertės. Beje, atrankos kriterijuose numatyta, kad bus skiriama papildomų balų už kiekvieną papildomą dalyvį. Kitaip tariant, jei dalyvių 11 – skiriamas vienas papildomas balas, jei 12 – du balai ir t. t.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų