STT: į mokyklas patenka ne visai tinkamos kokybės vadovėliai

STT: į mokyklas patenka ne visai tinkamos kokybės vadovėliai

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) praneša, kad atsižvelgdama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią nevienareikšmišką informaciją, susijusią su vadovėlių turiniu, atliko antikorupcinį atvejo vertinimą.

Jo metu nustatyta, kad į vadovėlių rinką ir vėliau mokyklas patenka ne visai tinkamos kokybės vadovėliai, kurių atnaujinimo ar pakeitimo tinkamais naudoti klausimai detaliai nereglamentuoti, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

Tai išnagrinėjusi STT Antikorupcinio vertinimo išvadą pateikė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA). Jos per 2 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

STT teigimu, parengto vadovėlio ar mokymo priemonės turinio kokybę ir atitiktį Apraše nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams vertina vadovėlio teikėjo pasitelkti ne mažiau kaip 3 vertintojai, kurie yra dalyko specialistai arba mokytojai praktikai. Vis dėlto tarnybos atlikto vertinimo metu nustatyta, kad nėra išsamiai reglamentuoti reikalavimai vadovėlių vertintojams, neaišku, kokiais kriterijais remiantis jie atrenkami ir kokie detalesni kvalifikacijos, kompetencijos reikalavimai jiems taikomi.

Taip pat galimai neužtikrinama interesų konfliktų prevencija – nėra nustatyti apribojimai, kad vadovėlių vertintojai nebūtų susiję artimais ar darbo santykiais su vadovėlių teikėju, jo vadovais ar savininkais bei su jais artimus ryšius turinčiais asmenimis, informuoja STT.

„Remiantis analizuotu Aprašu, teikiant vadovėlį Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA), atsakingai už į rinką patenkančių vadovėlių tinkamumo naudoti ugdymo procese priežiūrą, nėra privaloma pateikti atlikto vadovėlio vertinimo su jame pateikiama detalia vertinimo informacija, įrodančia, kad vadovėlio turinys atitinka nustatytus reikalavimus“, – praneša STT.

Pačios NŠA vėliau atliekamų vadovėlių, jau įtrauktų į NŠA sudaromą tinkamų ugdymo procese naudoti vadovėlių sąrašą, vertinimo procedūrų detalūs rezultatai taip pat nėra viešai skelbiami.

Gavusi informacijos dėl vadovėlyje ar mokymo priemonėje pastebėtų klaidų, NŠA privalo kreiptis į teikėją, prašydama ištaisyti klaidas ir informuoti apie tai mokyklas. Tačiau teisės akte nedetalizuojamas nei terminas, per kurį klaidos turi būti ištaisytos, nei pasekmės, kilsiančios neįvykdžius minėtų prievolių.

Apraše taip pat numatytas 3 metų terminas nuo mokymo programos pakeitimo, per kurį vadovėlis turi būti atnaujintas. Vertinimo metu nustatyta, kad vadovėlių atnaujinimo privalomumas siejamas ne su pakeistomis mokymo programomis, bet su teikėjo asmeniniu apsisprendimu juos atnaujinti, kuris galimai gali nesutapti su programos pakeitimo laikotarpiu, be to, įvertinama labai nedaug vadovėlių (vos vienas ar keli per metus), nors Apraše numatyta, kad NŠA tai turi daryti gavus skundą dėl klaidų arba teikėjui išleidus naują vadovėlį.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų