Stiprinti dvasios – už „valdišką“ atlyginimą

Stiprinti dvasios – už „valdišką“ atlyginimą

Už tai, kad kunigai tikėjimo keliu veda bei kelia dvasią Respublikinės Panevėžio ligoninės pacientams, apskrities policijos pareigūnams, Pajuostyje įsikūrusio Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariams, sumoka visi.

Labiau trikdo, nei džiugina

Šiose institucijose kapelionais įdarbinti dvasininkai dirba už atlyginimą. Vienokio ar kitokio dydžio algos jiems mokamos iš lėšų, kurios surenkamos iš mokesčių mokėtojų.

Iki šiol Panevėžyje dvasininkas nemokamai lanko nuteistąsias Panevėžio pataisos namuose. Tačiau greitai už tokį darbą ir jam turės būti atseikėta. Kalėjimų departamentas rengia kapelionų įdarbinimo tvarką. Panevėžyje esančio vienintelio Lietuvoje moterų kalėjimo kapelionas – Kristaus Karaliaus katedros klebonas Kęstutis Palepšys teigia jau girdėjęs apie galimą įdarbinimą. Tvarka, kai teks įkalinimo įstaigą lankyti nebe savanoriškai, o už atlyginimą, anot kunigo, jį nelabai pradžiugino.

„Esu tiek apkrautas ir pareigomis, ir darbais, kad įpareigojimas Pataisos namuose dirbti už atlyginimą gal net labiau trikdo, nei džiugina. Abejoju, ar spėsiu tikrai gerai atlikti darbus, kurie užgriūtų tapus etatiniu kapelionu“, – prisipažino K. Palepšys.

Kunigas K. Palepšys sako pernelyg nesidžiaugiantis, kad jam teks iš savanorio tapti etatiniu Pataisos namų kapelionu. Utenis.lt nuotr.

Darbas – kelti dvasią

Kunigas K. Palepšys kalėjimo kapeliono tarnystę savotiškai paveldėjo iš savo pirmtako, buvusio Kristaus Karaliaus katedros vikaro Rimanto Kauniečio. Vykstant kunigų rotacijai, R. Kaunietis perkeltas tarnauti į Uteną, o į Panevėžio katedrą atkeltam K. Palepšiui atiteko darbas su nuteistosiomis.

Be šių pareigų, K. Palepšiui patikėtos ir Algimanto Bandzos globos namų bei katalikiškojo vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ kapeliono pareigos. Visose šiose įstaigose kunigas dirba savanorystės pagrindais.

Pusantrų metų kalėjimo kapeliono patirties jau įgijęs dvasininkas sako, jog kunigo tarnystė ir laisvėje, ir įkalinimo įstaigoje iš esmės yra ta pati, tai – žmonių dvasios stiprinimas, kelio į tikėjimą, Dievą tiesimas. Anot K. Palepšio, kalėjime viso to žmonėms reikia dar labiau, nes ten patenka dvasiškai ypač sužeisti, kurių ne vieno supainiotos vertybės.

„Tarnaudamas Pataisos namų kapelionu ypač stengiuosi padėti nuteistosioms suvokti, kad jos – nuteistos, bet nepasmerktos ir kad yra brangios Dievui bei tikrai jo mylimos, svarbios, reikalingos“, – tvirtina kunigas.

Pajuto gyvenimo dramą

Pradėjęs kapeliono tarnystę, K. Palepšys iš pradžių į Pataisos namus ėjęs kartą per savaitę. Įsismarkavus pandemijai, vizitus pas nuteistąsias teko retinti, kiekvieną atvykimą derinti su įstaigos administracija.

„Pernykštes Kalėdas švenčiau drauge su nuteistosiomis. Man tai nauja ir, sakyčiau, stipri patirtis“, – neslėpė kunigas.

Anot jo, Kristaus gimtadienis buvo džiugi šventė ir nuteistosiomis.

„Turbūt daugelis yra girdėjęs greičiausiai pačių nuteistųjų paskleistą pasakymą, kad kalėjimuose bausmę atlieka nekalti žmonės. Bendraudamas su sulaikytosiomis tą irgi labai aiškiai iš jų išgirdau“, – pastebėjo dvasininkas.

Jis pridūrė, kad kapeliono darbas – taip pat ir padėti nuteistosioms suvokti, įvardyti savo kaltę, pajusti atsakomybę už savo veiksmus, o tuomet – keistis.

Pasak K. Palepšio, bendravimas su nuteistosiomis ir pačiam jam padėjo pajusti bei pamatyti žmogaus gyvenimo dramą.

„Nedirbdamas kalėjimo kapelionu, manau, nebūčiau to pajutęs“, – neslepia dvasininkas.

Dėl to, kad ateityje jam bus pasiūlyta dirbti etatiniu Panevėžio pataisos namų kapelionu, kunigas tvirtina labai nedžiūgaujantis.

„Jau pradedu abejoti, ar suspėsiu įvykdyti man skirtas pareigas“, – sako K. Palepšys.

Kunigas G. Jankūnas sako, kad įdarbintas ketvirčiu Panevėžio apskrities policijos kapeliono etato tapo sistemos dalimi, nebėra vien šventinis „priedas“. P. Židonio nuotr.

Ir laukiami, ir reikalingi

Kada kapelionas bus įdarbintas ir kokia dalis etato jam bus pasiūlytas, Panevėžio pataisos namų direktoriaus pavaduotoja Loreta Skrickienė teigė negalinti atsakyti. Kalėjimų departamento atstovė Irmina Frolova-Milašienė paaiškino, kad departamento siekį įdarbinti kapelionus dar turi „palaiminti“ Teisingumo ministerija.

„Iš tiesų dvasininkai įkalinimo įstaigose ir laukiami, ir tikrai reikalingi. Nuteistiesiems labai svarbi jų teikiama emocinė ir kitokia pagalba. Yra nemažai pavyzdžių, kai, lydimi ir skatinami kunigų, nuteistieji įtiki, krikštijasi, keičiasi jų gyvenimai“, – teigė I. Frolova-Milašienė.

Pasak jos, toks reikalingas ir svarbus kunigų darbas įkalinimo įstaigose turi būti atlyginamas.

Nebėra šventinis priedas

Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate kapelionui skirtas ketvirtis etato. Šias pareigas einantis Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Gediminas Jankūnas teigia, jog įdarbinimas šioje institucijoje lėmė, kad jis tapo sistemos dalimi, o ne tik šventiniu jos priedu.

„Jau turbūt porą metų ketvirčiu etato dirbu Panevėžio apskrities policijos kapelionu. Iš pradžių buvo užgulusios ataskaitos už dirbtas valandas, buvau perspėtas, kad būsiu kontroliuojamas“, – etatinio policijos darbuotojo darbo pradžią prisimena kunigas.

Ataskaitomis neapkrovė

Susidūręs su reikalavimu pildyti nemažai ataskaitų, dvasininkas policijos komisariato vadovybei pareiškė, jog būdamas kunigu tikrai turi ką veikti, nenori būti spaudžiamas ataskaitų rašymo ir tapti etatiniu kapelionu nesutinka – dirbs kaip savanoris. Pasak G. Jankūno, policijos vadovybė jo argumentus išgirdo, tad ataskaitomis pernelyg neapkrovė, jo darbo policijoje kontrolė taip pat minimali.

„Gavęs ketvirtį policijos kapeliono etato dirbu tą patį, ką dirbčiau ir būdamas kapelionu savanoriu. Tačiau dabar į rankas gaunu daugiau nei 300 eurų atlyginimą, kas tikrai man gyvenime nepamaišo. Be to, tapau sistemos dalimi, o tai mano asmeniui teikia pagarbos“, – svarstė kunigas.

Ketvirčiu etato Respublikinėje Panevėžio ligoninėje kapelionu įdarbintas Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius P. Andžejevskis gydymo įstaigą lanko, su ligoniais bendrauja kasdien. I. Stulgaitės-Kriukienės nuotr.

Atidirba daugiau

Taip pat ketvirčiu kapeliono etato Respublikinėje Panevėžio ligoninėje įdarbintas Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius Pavelas Andžejevskis. Jis gydymo įstaigą lanko, su ligoniais bendrauja kasdien. Ligoninę dvasininkas lankė ir didžiausių išbandymų metu įsisiautus pandemijai. Ėjo jis ir į vadinamuosius kovidinius skyrius, ir medikų, ir ligonių tuomet liūdnai vadintus reaktoriais.

„Esu įdarbintas – ir tai gerai“, – sako dvasininkas.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų