Stichija atvėrė galimybes, o parama padėjo įsitvirtinti

Stichija atvėrė galimybes, o parama padėjo įsitvirtinti

Stichinės nelaimės kartais gali atverti netikėtas galimybes. Tai gali patvirtinti Laukuvoje registruotos UAB „Medjoketa“ direktorius Kęstutis Bagdonas. Prieš du dešimtmečius prasiautęs uraganas lėmė, kad įvairias miškų ūkio paslaugas teikianti įmonė išplėtė savo veiklą, o pasinaudojusi miškininkams teikiama parama toliau įsitvirtina savo sektoriuje.

Įsigijo naujutėlaitę medkirtę

Kaip visko pradžią K. Bagdonas mini 1999-uosius. Tų metų pabaigoje Lietuvą nusiaubė uraganas „Anatolijus“, išvertęs gausybę medžių.

„Tada urėdijoms reikėjo skubios pagalbos tvarkant stichijos padarinius. Nutarę padėti, įsigijome specialios technikos. Tuo metu atrodė, kad ji tinkama, tačiau laikui bėgant supratome, kad taip nėra. Svarbiausia problema buvo pernelyg mažas darbo našumas“, – prisimena bendrovės vadovas.

Metams bėgant bendrovė savo lėšomis keitė seną techniką modernesne. Lūžio tašku tapo 2019-ieji, kuomet „Medjoketa“ pasinaudojo parama ir įsigijo naujutėlę medkirtę.

„Nauja ir gera technika kainuoja brangiai. Kalbame net ne apie dešimtis, o šimtus tūkstančių eurų. Mums vieniems patiems tai būtų buvusi neįmanoma misija“, – sako K. Bagdonas.

Jo vadovaujama įmone teikė paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklą „Parama investicijoms į miškininkystės technologijas“ ir gavo maksimalią – beveik 100 tūkstančių eurų dydžio paramą.

Paraiškos pildymas – joks ne baubas

Pasak K. Bagdono, šiandien turima technika nuo eksploatuotos anksčiau skiriasi kaip diena ir naktis. Naujoji medkirtė atlieka visas reikiamas funkcijas nuo medžio nukirtimo iki supjovimo bei surūšiavimo. „Tai šiuolaikinis, tvarus ir našus kombainas, kuris atitinka aukščiausius reikalavimus“, – privalumus vardija „Medjoketos“ vadovas.

K.Bagdono žodžiais, paraiškos pildymas ir tolimesni veiksmai tik iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip sunkiai įveikiamas procesas. Iš tikrųjų taip nėra. Ypač, jei pasitelki į pagalbą Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistus. „Medjoketos“ vadovas pažymi, kad tam tikrų baimių buvo, bet galiausiai viskas ėjo kaip per sviestą.

„Jei klausiate manęs – aš tikrai drąsiai rekomenduočiau paramos teikiamomis galimybėmis naudotis visiems, kurie tik gali tai daryti. Mano atveju viskas labai paprasta: šiais laikais konkuruoti be tinkamos įrangos yra sunku ar net visai neįmanoma, tad kodėl nesinaudoti galimybe, kuri yra visai šalia?“, – svarsto K. Bagdonas.

Galimybės prieinamos visiems

NMA specialistė Virginija Verikaitė teigia, jog galimybė, kuria pasinaudojo „Medjoketa“, prieinama ir kitiems miškininkams. Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d. miškininkai kviečiami kreiptis dėl paramos pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6,54 mln. paramos lėšų.

Kokios veiklos gali būti remiamos? Tai miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas. Taip pat – minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas.

Tai dar ne viskas. Remiamas ir vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas. Projektų rengimas ar tikslinimas remiamas tik tuo atveju, jei jis nesusijęs su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas.

„Dėl paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją“, – teigia Virginija Verikaitė.

Didžiausia parama – 100 tūkstančių eurų

NMA specialistė pabrėžia, jog vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų.

Minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo veiklai paramos intensyvumas gali siekti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

„Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur“, – sako NMA atstovė.

Paraiškos priimamos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Taip pat paraiškos gali būti teikiamos registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje.

Karantino ar ekstremalios situacijos metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su kitais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“, kurios įrengtos teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų