Nors yra legendų, kad stebuklingas paveikslas į Krekenavos apylinkes atgabentas pirmaisiais krikščionybės Lietuvoje metais, tačiau tyrimai rodo, kad restauruotasis kūrinys – XVII amžiaus pradžios. P. Židonio nuotr.

Stebuklingas paveikslas jau Krekenavoje

Stebuklingas paveikslas jau Krekenavoje

Po ilgos pertraukos į Krekenavos baziliką sugrįžo restauruotas unikalus ir Švč. Mergelės Marijos su vaikeliu Jėzumi paveikslas. Stebuklingu laikomas paveikslas restauratorių rankose išbuvo kone septynerius metus.

Dar be rėmų

Pasak parapijos klebono ir bazilikos rektoriaus dr. Gedimino Jankūno, įprastai tokie darbai trunka trumpiau, tačiau prasidėjus bazilikos remontui, paveikslas negalėjo grįžti į statybų aikštelę.

Tikintieji paveikslą matys kitoje bažnyčios vietoje. Taip yra todėl, kad sugrąžinta senoji jo forma. Tam, kad ji būtų išlaikyta, reikia restauruoti ir 300 metų rėmą. Klebonas pasakoja, kad 1960 metais paveikslas buvo išimtas iš senojo rėmo ir pakeista forma, kad tilptų ten, kur jam tuo metu buvo numatyta vieta, o šimtametis rėmas laikytas bažnyčios bokšte prastomis sąlygomis ir labai sutrūnijo.

„Rėmo restauravimas labai stabdė paveikslo sugrąžinimą. Todėl nuspręsta, kad paveikslas grįžta be rėmo, o šis, jei viskas bus gerai, grįš Kalėdoms ir tada abu susijungs“,– tikisi dr. G. Jankūnas.

Šiuo metu paveikslas įdėtas į organinio stiklo kapsulę, kad būtų apsaugotas nuo ore vis dar tvyrančių statybinių dulkių ir laikinai pastatytas ant tabernakulio – Švenčiausiojo sakramento saugojimo vietos.

Išvydo ir tapybą

Garsusis Krekenavos bazilikos paveikslas sudarytas iš pušinės lentos ir ant jos ištemptos drobės. Šioji buvo plyšusi per vienos figūros veido vidurį. Klebonas pasakoja, kad ant tapybinės paveikslo dalies aplink švč. Marijos ir Jėzaus figūras buvo kalami votai, tad ir pats medis, ir drobė liko sudarkyti vinių. Taip pat restauruoti ir vadinamieji apkaustai – puošnūs metaliniai figūrų drabužiai.

„Votus tyrinėjantys žmonės yra aptikę net XVII amžiaus votų. Vadinasi, jau tada pripažino stebuklingą šio paveikslo galią.“
dr. G. Jankūnas

Pasak dr. G. Jankūno, iki restauracijos neturėta ir paveikslo tapybinio vaizdo. Viską nuėmus tapyba atkurta ir bazilika turi tokio pat dydžio fotokopiją – tarsi seserišką paveikslą.

„Žmonės gali įvertinti, kas yra po tuo aksomu ir metalo drabužiais, kokia viso paveikslo tapyba. Dabar gi mato tik Mergelės Marijos ir Jėzaus veidus, rankas, kojas, o visa kita dengia apkaustai“, – sako dvasininkas.

Bazilikos šventoriuje tebetriūsia statybininkai, tačiau jau liepą numatyta konsekruoti naująjį jos altorių. P. Židonio nuotr.

Ypatingas paveikslas

Nors yra legendų, kad stebuklingas paveikslas į Krekenavos apylinkes atgabentas pirmaisiais krikščionybės Lietuvoje metais, tačiau tyrimai rodo, kad restauruotasis kūrinys – XVII amžiaus pradžios.

Nuo seno maldininkų lankomas paveikslas garsėja ypatinga pagarba Mergelei Marijai. Paveikslas laikomas stebuklingu ir bene vienintelis mūsų krašte, turintis tokią garbinimo ir gerbimo tradiciją. Krekenavos bazilika yra piligrimystės vieta, kur ne tik parapijiečiai, bet ir iš kitų vietovių žmonės važiuoja su savo širdies intencijomis melstis. Kad jų maldos išklausomos, liudija daug padėkos ženklų – votų.

„Votus tyrinėjantys žmonės yra aptikę net XVII amžiaus votų. Vadinasi, jau tada pripažino stebuklingą šio paveikslo galią ir jam dėkojo“, – pasakoja dr. G. Jankūnas.

Beje, šis Krekenavis bazilikos paveikslas žymus ir kitkuo. Pasak klebono, jo prototipas yra Marijos Snieginės paveikslas Romoje, Didžiojoje Šv. Marijos bazilikoje.

„2009 metais vyskupo Jono Kaunecko esame susieti dvasiniais ryšiais su ta bažnyčia. Labai gražu, kad paveikslai yra tarp savęs susiję“, – teigė klebonas.

Susiejimas dvasiniais ryšiais yra toks bažnytinis statusas, kada į didžiosios bazilikos metrikus yra įrašomas jos ryšys su kita šventove. Tuomet pastaroji gauna tam tikrus atlaidus, dvasines privilegijas kaip piligrimystės vieta.

Persikraustė į baziliką

Dabar stebuklingasis Krekenavos paveikslas prieinamas visuomenei ir bendruomenei, tačiau tik per pamaldas. Nors statybininkai tebetriūsia bazilikos šventoriuje, nuo šios savaitės meldžiamasi jau šioje šventovėje. Praėjusį savaitgalį į ją susirinko keli šimtai žmonių. Klebono pastebėjimu, žmonės išsiilgę ne tik pamaldų, bet ir nekasdieniško pabuvimo nekasdieniškoje aplinkoje. Galbūt ne vieną atvedė ir smalsumas apžiūrėti atnaujintą baziliką.

Šiuo metu tebetvarkoma jos aplinka, laiptai, dar nepakabinti ir varpai. Po rekonstrukcijos, liepą, numatyta konsekruoti naująjį bazilikos altorių.

Galerija

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų