Martynas Survilas

Smulkiajam ir vidutiniam verslui – 7,5 mln. eurų ES investicijų darbuotojų įgūdžiams tobulinti

Smulkiajam ir vidutiniam verslui – 7,5 mln. eurų ES investicijų darbuotojų įgūdžiams tobulinti

Siekiant sudaryti galimybę Lietuvos įmonėms tapti inovatyvesnėmis, o jų darbuotojams – kelti savo kvalifikaciją, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai kviečiami pasinaudoti finansavimu, skirtu mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbuotojų įgūdžiams ugdyti ar jiems persikvalifikuoti. Iš viso tam planuojama paskirstyti 7,5 mln. eurų, o didžiausia galima finansavimo suma vienam projektui siekia 100 tūkst. eurų.

„Darbo aplinka yra nuolat besikeičianti, norint prisitaikyti prie jos, turi keistis ir darbuotojų įgūdžiai. Tam reikalingi įvairūs mokymai darbuotojų kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti, ypatingą dėmesį skiriant skaitmeniniams įgūdžiams“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Inovacijų agentūros „ICT Lab“ skyriaus vadovas Martynas Survilas sako, kad vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių sėkmę šiandieninėje dinamiškoje verslo aplinkoje, tai gebėjimas prisitaikyti ir klestėti skaitmeninės transformacijos sąlygomis.

„Tam, kad galėtume tapti dar konkurencingesni tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, jau šiandien privalome ugdyti ir stiprinti darbuotojų įgūdžius ir gebėjimus, o prireikus padėti jiems persikvalifikuoti“, – teigia M. Survilas.

Anot jo, Inovacijų agentūra kartu su didele ekspertų komanda – mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovais – išgrynino mokymų tematikas pagal sumanios specializacijos prioritetus, kurios yra reikalingos ir aktualios siekiant ugdyti įmonių darbuotojų įgūdžius. Todėl verslai, gavę finansavimą, galės rinktis tokių sričių, kaip sveikatos technologijos, inžinerija, energetika ir tvarumas, informacinės ir ryšių technologijos ir kt., mokymus

„Įmonės savarankiškai pagal nurodytą sąrašą galės nuspręsti, kokios tematikos įgūdžiai aktualiausi jų darbuotojams, todėl tai yra ne tik puiki galimybė jiems suteikti šiuo metu itin aktualias ir ateityje pasitarnausiančias žinias, bet ir prisidėti prie tvaraus verslo, o tuo pačiu – visos šalies ekosistemos augimo. Tikimės, jog numatomos investicijos pagal minimas temas paskatins technologinį progresą, perėjimą prie žiniomis grindžiamos ir didesnę pridėtinę vertę kuriančios ekonomikos, padės spręsti įvairius kylančius iššūkius, suteiks galimybę įmonėms tapti inovatyvesnėmis, o jų darbuotojams – atitikti besikeičiančius rinkos poreikius“, – sako M. Survilas.

Sigita Skrebė

Inovacijų agentūros Verslo produktyvumo skyriaus vadovės Sigitos Skrebės teigimu, teikti projekto įgyvendinimo planus ir pretenduoti į finansavimą gali tiek sostinės, tiek Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionų įmonės. Vilniaus regione planuojama paskirstyti iki 2,5 mln. eurų, o Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione – iki 5 mln. eurų. Didžiausia finansavimo suma labai mažoms ir mažoms įmonėms siekia 40 tūkst. eurų, o vidutinėms – 100 tūkst. eurų.

„Finansavimas gali būti skiriamas investicijoms, tiesiogiai susijusioms su projektu. Pavyzdžiui, mokytojų valandų, kurias šie praleidžia dalyvaudami mokymo procese, bei jų kelionių ir apgyvendinimo Lietuvoje išlaidoms apmokėti, taip pat – mokymų paslaugoms su išorės lektoriais, mokymams reikalingoms medžiagoms ir reikmėms įsigyti, mokamų asmenų kelionių ir apgyvendinimo tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse išlaidoms padengti“, – dalijasi S. Skrebė.

Galimi priemonės „Įgūdžiai MVĮ“ pareiškėjai turi atitikti smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto kriterijus, aktyviai veikti rinkoje ne trumpiau kaip trejus metus,  jų metinės pajamos iš savo pagaminamos produkcijos – prekių arba paslaugų – kasmet turi sudaryti ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje, o vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki projekto įgyvendinimo plano teikimo turi būti ne mažesnės kaip 145 tūkst., kai įmonė vidutinė, ir ne mažesnės kaip 50 tūkst., kai įmonė labai maža arba maža.

Projektų įgyvendinimo planus įmonės Inovacijų agentūrai gali teikti iki 2024 m. vasario 5 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą galima rasti Inovacijų agentūros ir ES investicijų tinklalapiuose. Šis kvietimas finansuojamas 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų