Vyskupo emerito J. Kaunecko kunigystės jubiliejus beveik sutampa su Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-mečiu, o vienas jos leidėjų buvo ir pats dvasininkas. „Sekundės“ archyvo nuotr.

Skola žemaičiams už dvasios milžiną

Skola žemaičiams už dvasios milžiną

„Jūs, panevėžiečiai, esate mums skolingi už du dvasios milžinus, du ganytojus. Tai – iš Žemaitijos pas jus atkeltas žemaitis vyskupas Linas Vodopjanovas ir pas mus, Telšiuose, kunigišką darbą pradėjęs vyskupas Jonas Kauneckas. O mes, tuomečiai paaugliukai, išaugę į jau žilstelėjusius vyrus ir moteris, esame jo ugdytiniai. Mes – vyskupo Jono dvasios vaikai“, – tokiais žodžiais sekmadienį, gegužės 22-ąją, kunigystės 45-ąją sukaktį minėjusį vyskupą emeritą Joną Kaunecką sveikino iš Telšių atvykusi tikinčiųjų komanda.

Į vyskupo kunigystės jubiliejaus šv. Mišias atvyko ir vienas aukščiausių bažnyčios hierarchų Lietuvoje – popiežiaus Pranciškaus atstovas, apaštalinis nuncijus, arkivyskupas Petaras Rajičius. Vyskupo J. Kaunecko jubiliejus tapo proga šiam arkivyskupui pirmą kartą apsilankyti Panevėžyje.

Kalbėdamas puikia lietuvių kalba, nuncijus priminė, kad vyskupo J. Kaunecko kunigystės jubiliejus beveik sutampa su Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-mečiu, o vienas jos leidėjų buvo ir pats dvasininkas.

Pasak arkivyskupo P. Rajičiaus, tik Dievas galėjo taip įkvėpti tuomet kunigą J. Kaunecką atsisakyti pasaulio, tarnauti Dievui ir žmonijai statant save į tuomet grėsusius nemenkus pavojus.

Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas taip pat svarstė, kad gabus, ne vieną mokslą išėjęs J. Kauneckas būtų puikiausiai įsikūręs gyvenime, galbūt sukūręs šeimą, tačiau, Dievo šaukiamas, atkakliai rinkosi kitą kelią, kuris lėmė jam nemažai išbandymų.

Vyskupui J. Kauneckui sveikinimo žodžius tarė parapijiečiai, vyskupijos maldos už kunigus grupė, o jos nariai pabrėžė, kad šio dvasininko įtaigūs žodžiai neabejotinai kelia dvasią, keičia gyvenimus, kviečia tikėjimui.

Vyskupijos „Carito“, Katechetikos, Šeimos ir Jaunimo centro atstovai pasiryžo vyskupui padovanoti maldos už jį valandą.

O štai Gyvojo Rožinio nariai priminė, kad jų narys yra ir pats vyskupas, įsipareigojęs kasdien kalbėti Rožinio maldą.

Sveikino ganytoją ateitininkai, palinkėjo jam būti šviesos žiburiu vyskupijai, taip pat giminaičiai, labiausiai linkėdami sveikatos.

O pats jubiliatas vyskupas Jonas Kauneckas pažadėjo visus sveikintojus, o ir visą vyskupiją ir toliau lydėti maldose.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų