P. Židonio nuotr.

Skelbia pirmuosius brandos egzaminų rezultatus

Skelbia pirmuosius brandos egzaminų rezultatus

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia ketvirtadienį valstybinių brandos egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (vokiečių ir prancūzų), geografijos bei biologijos – rezultatus.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą šiemet laikė 16 914 kandidatų. Egzaminą išlaikė 92 proc. (2021 m. – 91,4 proc.), o šimtukus gavo 379 kandidatai (2021 m. – 375), t. y. 2,2 proc. visų egzaminą laikiusių kandidatų.

Dauguma kandidatų šiemet pasirinko samprotavimo rašinio užduotis. Populiariausia tema tapo „Ar sunku išsilaisvinti iš stereotipų?“ – ją gvildeno 8022 kandidatai. Antroji pagal populiarumą – „Kas turi vertę, bet neturi kainos?“. Vertintojams pateiktas 5391 darbas šia tema. Literatūrinio rašinio temas kaip įprasta rinkosi nedidelis mokinių skaičius: 2059 kandidatai rašė rašinį „Užsienio vaizdavimas literatūroje“, 845 kandidatai – „Metų laikai literatūroje“. Kandidatų darbų vertintojai atkreipė dėmesį, kad, rašydami samprotavimo ar literatūrinius rašinius, kandidatai rėmėsi ne tik prie temų pateiktais rekomenduojamais autoriais, tačiau rinkosi autorius ir savo nuožiūra.

Egzamino neišlaikiusiųjų šiemet mažiau nei pernai: egzamino neišlaikė 8 proc. kandidatų, 2021 m. – 8,6 proc., 2020 m. – 10,8 proc.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino išlaikymo riba – 30 taškų iš 100 galimų. Egzamino rezultatų vidurkis siekia 55,9 taško (2021 m. – 54,6).

Kandidatai, kurie neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino, laikys mokyklinį brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje liepos 12 d.

Užsienio kalbų (prancūzų ir vokiečių ir prancūzų) egzaminus renkasi itin motyvuoti kandidatai
NŠA pateiktais duomenimis, šiais metais ir vokiečių, ir prancūzų kalbų valstybinius egzaminus laikė daugiau kandidatų nei praėjusiais metais: vokiečių – 55 kandidatai (2021 m. – 44), prancūzų – 22 kandidatai (2021 m. – 15). Kaip ir pernai egzaminus išlaikė visi juos pasirinkę kandidatai.

Užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių) egzaminus sudarė 4 dalys: klausymas, skaitymas, rašymas ir kalbėjimas. Kiekviena egzamino dalis – ketvirtadalis bendro vertinimo. Šių egzaminų išlaikymo riba – 16 taškų iš 100 galimų.

Šimto balų įvertinimą vokiečių kalbos egzamine gavo 10 kandidatų, t. y. 18,8 proc. visų laikiusiųjų egzaminą (2021 m. – 13,6 proc.). Prancūzų kalbos egzamine kandidatams nepavyko surinkti reikiamo taškų skaičiaus aukščiausiam įvertinimui gauti (2021 m. 2 kandidatai gavo šimtukus).

Padaugėjo laikančių geografijos ir biologijos egzaminus

Šiais metais geografijos valstybinį brandos egzaminą laikė beveik 600 kandidatų, o biologijos valstybinį brandos egzaminą – 175 kandidatais daugiau nei praėjusiais metais.

Geografijos valstybinį brandos egzaminą šių metų brandos egzaminų pagrindinėje sesijoje laikė 3430 kandidatų. Egzaminą išlaikė 99,1 proc. kandidatų (2021 m. – 97,9 proc.). Egzamino rezultatų vidurkis yra geresnis nei pernai – 51,6 taško – didesnis (2021 m. – 47,1), tačiau šimto balų įvertinimą gavo mažiau kandidatų nei pernai: 2022 m. – 0,3 proc. kandidatų, 2021 m. – 0,5 proc.

Biologijos valstybinį brandos egzaminą laikė 5757 kandidatai. Egzaminą išlaikė 96,3 proc. kandidatų (2021 m. – 97,2 proc.). Šimto balų įvertinimą gavo 0,3 proc. kandidatų (2021 m. – 2,8 proc.).

Abiejų šių valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba – 16 taškų iš 100 galimų.

Geografijos valstybinį brandos egzaminą laikė 30, o biologijos valstybinį brandos egzaminą 11 abiturientų iš Ukrainos.

Po rezultatų paskelbimo per dvi darbo dienas mokiniai gali pateikti apeliacijas savo mokyklos vadovui. Rašydami prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, mokiniai gali nurodyti ir savo argumentus, kodėl nesutinka su gautu egzamino įvertinimu.

Visos apeliacijos bus išnagrinėtos iki liepos 23 d., skelbia NŠA.
Visų egzaminų rezultatai bus paskelbti iki liepos 12 d., o pakartotinės brandos egzaminų sesijos – iki liepos 14 d.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų