Tėveliai piktinasi, kad darželio administracija, užuot apie incidentą iš karto informavusi tėvų komitetą, Vaiko teisių apsaugos tarnybą ir smurto atvejus tiriančią policiją, pasirinko tylą. V. BULAIČIO nuotr.

Darželiui – baisūs kaltinimai

Darželiui – baisūs kaltinimai

Skandalas Panevėžio lopšelyje-darželyje „Nykštukas“: auklėtojos padėjėja kaltinama judrų penkiametį tąsiusi nutvėrusi už sprando, iš jos rankų ištrūkęs berniukas griuvo.

Nors ant mažamečio kūno aiškiai matyti likę ryškūs įbrėžimai ir guzas galvytėje, pedagogai jų tikina nepastebėję. Pasipiktinusią mamą direktorė bandė raminti žadėdama auklėtojos padėjėją nubausti metų gale jai neskirdama premijos. Vaiko teisių apsaugos tarnybai apie galimą smurtą prieš mažametį įstaigos vadovė pranešė tik po poros dienų, kai sukilę grupės tėveliai išsikvietė korespondentus.

Grįžo apdraskytas

Penkiametis Kristinos Gabriūnienės sūnelis penktadienį į darželį nenuėjo – mažyliui staigiai pašoko temperatūra. Mama įtaria, kad tai gali būti organizmo reakcija į patirtą išgąstį. Anot Kristinos, jos sūnų darželyje nuskriaudusi auklėtojos padėjėja.

Trečiadienio vakare penkiametį iš visai šalia namų esančio darželio parvedė penkiolikmetis brolis. Jis iš karto mamai ėmė pasakoti ant broliuko sprando pastebėjęs įbrėžimus.

Atidžiau apžiūrėjusi vaiką, K. Gabriūnienė nustėro: ant sprando raudonavo du nemaži švieži įdrėskimai, galvytėje buvo matyti nubrozdinimai ir gumbas. Pradėjus klausinėti, kas nutiko, mažylis ėmė pasakoti, kad jam su draugu žaidžiant gaudynes, auklėtojos padėjėja supykusi: ėmė šaukti, liepė eiti miegoti, galop čiupo už sprando ir pradėjo tempti. Iš suaugusios moters rankų ištrūkęs mažylis griuvo.

Direktorė Vida Klyvienė negalėjo paaiškinti, kodėl trečiadienį darbo dienos pabaigoje sužinojusi, kad prieš mažametį galėjo būti smurtauta, dar penktadienį ryte apie tai nebuvo pranešusi nei Vaiko teisių apsaugos tarnybai, nei policijai. V. BULAIČIO nuotr.

Direktorė Vida Klyvienė negalėjo paaiškinti, kodėl trečiadienį darbo dienos pabaigoje sužinojusi, kad prieš mažametį galėjo būti smurtauta, dar penktadienį ryte apie tai nebuvo pranešusi nei Vaiko teisių apsaugos tarnybai, nei policijai. V. BULAIČIO nuotr.

Išvedė iš kantrybės

K. Gabriūnienė nufotografavo ant berniuko kūno matomus įdrėskimus ir nieko nelaukusi išlėkė aiškintis į darželį. Auklėtojos padėjėja jau buvo išėjusi namo. Mama nuskubėjo pas direktorę. Šioji pažadėjo rytojaus dieną išsiaiškinti situaciją, sukviesti vaiko gerovės komisiją.

Iš tiesų kitą dieną K. Gabriūnienė sulaukė skambučio iš darželio administracijos.

Tačiau atvykusi į komisijos posėdį, iš penkių jos narių išvydo tik dvi – direktorę ir slaugytoją. Kitos trys incidentą nusprendusios aiškintis pedagogės, anot Kristinos, komisijai net nepriklauso.

„Pradžioje ėmė ginti auklėtojos padėjėją, neva ji myli vaikus ir taip pasielgti negalėtų“, – pamena K. Gabriūnienė.

Kai į posėdį iškviesta pati auklėtojos padėjėja prisipažino nesuvaldžiusi emocijų, kolegės, anot mamos, dar bandė ją teisinti, esą taip nutiko netyčia – galbūt moterį judrus berniukas išvedė iš kantrybės.

„Ką reiškia netyčia? Ant vaiko kūno – akivaizdžios smurto žymės, o pedagogai teisina neva iš kantrybės išvestą darbuotoją?“ – piktinosi Kristina.

Bausmė – palikti be premijos

Mamą papiktino ir pačios direktorės pozicija. Anot K. Gabriūnienės, įstaigos vadovė bandė švelninti situaciją, raminti mamytę, netgi užsiminė, kad incidento neverta viešinti.

„Ant stalo gulėjo laikraštis su straipsniu apie darželio prieš Kalėdas surengtą gerumo akciją. Direktorė pradėjo kalbėti, kad darželis buvo išgirtas, o jei kreipsiuosi į žurnalistus, negražiai išgarsės, tad kam to reikia. Aiškino, kad auklėtojos pavaduotojai skirs įspėjimą, o metų gale ji negaus premijos“, – pamena Kristina.

Direktorės pozicija mamą gerokai nustebino. Ji sako nesitikėjusi, kad tokį įvykį darželio administracija galėtų bandyti užglaistyti, apie smurto žymes ant mažamečio kūnelio nepranešdama nei Vaiko teisių apsaugos tarnybai, nei policijai.

„Jei vaikas iš namų ateitų su mėlyne, iš karto būtų informuoti socialiniai darbuotojai. Ar pedagogams galioja kitos elgesio su vaikais taisyklės?“ – situacija stulbino mamą.

Tiesa, ji pati teisybės ieškojo irgi tik darželyje – nei į vaiko teisių gynėjus nei į pareigūnus nesikreipė.

Vaiką galimai tampiusi auklėtojos padėjėja mamos atsiprašė.

Tačiau vakare berniuką namo parsivedusi K. Gabriūnienė iš jo išgirdo, esą auklėtoja visiems vaikams liepusi nebėgioti grupėje ir nesiskųsti tėveliams, nes kitaip bus nubausti – neis į kiemą.

K. Gabriūnienė įtaria su mažaisiais darželyje netinkamai elgiantis ne pirmą kartą. Anot mamos, sūnelis noriai lanko darželį, tačiau yra prasitaręs bijantis auklėtojos padėjėjos. Netgi prašantis ateiti jo pasiimti iš karto, kai tik atsikels po pietų miego.

Išgirdę, kad penkiametį galimai nuskriaudusi auklėtojos padėjėja gali išsisukti metų gale negaudama premijos, į „Nykštuko“ darželį vaikus vedantys tėveliai ėmėsi rinkti parašus dėl jos atleidimo iš darbo. V. BULAIČIO nuotr.

Išgirdę, kad penkiametį galimai nuskriaudusi auklėtojos padėjėja gali išsisukti metų gale negaudama premijos, į „Nykštuko“ darželį vaikus vedantys tėveliai ėmėsi rinkti parašus dėl jos atleidimo iš darbo. V. BULAIČIO nuotr.

Vaikų pasakojimai stulbino

Smurtu prieš mažametį apkaltinta darbuotoja veikiausiai būtų sulaukusi įspėjimu ir metų gale likusi be premijos, jei berniuko mama nebūtų išdrįsusi apie įvykį papasakoti kitiems grupės tėveliams. Šie sureagavo žaibiškai.

Pradėję klausinėti vaikų, kas nutiko darželyje, mamos ir tėčiai išgirdo ko nesitikėję.

Grupės tėvų komiteto narė S. K. neslepia apstulbusi, kai jos sūnelis prakalbo, jog už tai, kad bėgiojo su draugu, auklėtojos padėjėjos buvo nutemptas už rankos į miegamąjį ir numestas į lovą.

„Vaiko žodžiais, ji garsiai rėkė, o jis verkė ir bijojo“, – baisėjosi mama.

Anot jos, sūnelis pasakojo, jog vaikai, jei rėkia ar laksto, yra nubaudžiami – juos uždaro į miegamąjį. Tą patvirtino ir kiti tos pačios grupės vaikai.

„Vienai mamai dukrytė irgi pasakojo, kad grupėje yra judresnių berniukų, jie už bausmę nuvedami į miegamąjį. Jei vaikai labai judrūs, pedagogai turėtų visų pirma pasitarti su tėvais. Bet nei auklėtoja, nei jos padėjėja nėra nė užsiminusios, kad mano vaikas blogai elgiasi. Kiek tik klausiu, kaip jam sekasi, pasakoma, jog viskas gerai. Tai koks čia bendradarbiavimas tarp pedagogų ir tėvų?“ – stebėjosi S. K.

Kitą rytą į darželį nuėjusi mama susitiko su pačia padėjėja. Ji nepaneigė tampiusi vaiką ir teisinosi netyčia taip pasielgusi.

S. K. irgi kreipėsi į direktorę. Šioji paaiškino dėl netinkamo elgesio su vaikais darbuotojai skirsianti piniginę nuobaudą.

„Išsakiau direktorei grupės tėvelių nepasitenkinimą. Direktorė pasiūlė šaukti susirinkimą pirmadienį“, – „Sekundei“ pasakojo panevėžietė.

Tėveliai sukilo

Laukti dar kelias dienas nenusiteikę tėveliai į darželį suvažiavo jau penktadienį pasiruošę rinkti parašus ir reikalauti, kad nesivaldanti auklėtojos padėjėja būtų atleista iš pareigų.

„Piniginė nuobauda nėra tinkama bausmė už tokius veiksmus. Darbuotoja gali ir ateityje pratrūkusi atsigriebti ant mūsų vaikų“, – nuogąstavo S. K.

Tėvai piktinosi, kad darželio administracija, užuot apie incidentą iš karto informavusi tėvų komitetą, Vaiko teisių apsaugos tarnybą ir smurto atvejus tiriančią policiją, pasirinko tylą.

„Kodėl pratrūko padėjėja, negaliu paaiškinti. Turbūt dėl to šoko niekam ir nepranešiau.“

V. Klyvienė

„Pikta, kad apie tokius dalykus sužinome tik iš mamytės. Jei mes savo vaikus atvestume į darželį su tokiais įbrėžimais, įstaiga iš karto imtųsi priemonių, o dabar atrodo, kad bandoma nuslėpti“, – teigė Ineta Valker.

Vaiką į „Nykštuką“ vedantis Deividas Gvazdauskas stebėjosi, kad jo atžala irgi nebenori į darželį. „Kodėl, nepasakoja. Kažkodėl apie tai nekalba“, – būgštavo tėtis.

Nepranešė dėl šoko

Būrio tėvelių sulaukusi direktorė Vida Klyvienė negalėjo paaiškinti, kodėl trečiadienį darbo dienos pabaigoje sužinojusi, kad prieš mažametį galėjo būti smurtauta, dar penktadienį ryte apie tai nebuvo pranešusi nei Vaiko teisių apsaugos tarnybai, nei policijai. Įstaigos vadovė pripažįsta tą privalėjusi padaryti.

„Pokalbį galėčiau pradėti taip: trys šauktukai, trys klaustukai,vėl trys šauktukai ir daugtaškis. Pati esu dar ir dabar šokiruota“, – esą laiku nesusivokusi tėveliams ir „Sekundės“ korespondentams teisinosi direktorė.

Anot jos, dėl auklėtojos padėjėja jau dvidešimt metų dirbančios Zitos  Makarauskienės elgesio lig šiol nėra buvę jokių nusiskundimų.

„Už įstaigos darbą atsako jos vadovas. Tačiau už tai, ką žmogus galvoja, ar jo veiksmą tą minutę turbūt nė pats Dievas negali atsakyti. Tikrai netoleruoju jokio vaikų tampymo, negalima nei bausti, nei sodinti, nei guldyti ir tą žino auklėtojos. Kodėl pratrūko padėjėja, negaliu paaiškinti. Turbūt dėl to šoko niekam ir nepranešiau“, – aiškino V. Klyvienė.

Smurtu prieš mažametį kaltinama Z. Makarauskienė (kairėje) per akistatą su tėveliais ir darželio administracija nepratarė nė žodžio. V. BULAIČIO nuotr.

Smurtu prieš mažametį kaltinama Z. Makarauskienė (kairėje) per akistatą su tėveliais ir darželio administracija nepratarė nė žodžio. V. BULAIČIO nuotr.

Auklėtojai įtarimų nekilo

Direktorės teigimu, tądien padėjėja buvo tik trumpam likusi viena su vaikais – auklėtoja Daiva Jasiūnienė iš grupės išėjo vos kelioms minutėms. Esą ir ji sugrįžusi nieko įtartino nepastebėjo, vaikai net neašarojo.

Kad apstumdyti darželinukai galėjo toliau elgtis tarsi nieko nebūtų nutikę, tėveliai netiki. Juolab, kad namo sugrįžę patys vaikai pasakojo verkę. Kažkodėl auklėtoja neatkreipė dėmesio ir į įbrėžimus ant vaiko sprando. Ji tvirtina apie incidentą nė nenutuokusi.

„Tuokart buvau išėjusi, o grįžusiai vaikai nieko nepasakojo. Kas nutiko, išgirdau tik kitą dieną“, – tikino D. Jasiūnienė.

Su vaikais dirbanti pedagogė aiškino irgi tik iš tėvelių sužinojusi, kad jos grupės vaikai už bausmę išsiunčiami į miegamąjį.

„Užsiima patinkančia veikla. Yra tam pratybų“, – paklausta, kaip nuraminami mažieji išdykėliai, tikino D. Jasiūnienė.

Kaip ant penkiamečio vaiko kūno atsirado įbrėžimai ir guzas galvoje, pati Z. Makarauskienė nepaaiškino. Smurtu prieš mažametį kaltinama auklėtojos padėjėja per akistatą su tėveliais ir darželio administracija nepratarė nė žodžio. Į visus korespondentų klausimus darbuotojos atsakymas buvo vienintelis – tyla.

Vis dėlto parašytame pasiaiškinime darbuotoja direktorei prisipažino, jog berniuką traukė ir gal net jam įdrėskė.

Demonstravo griežtą ranką

Pradžioje žadėjusi padėjėją nubausti įspėjimu ir atimti premiją, tėveliams sukilus įstaigos vadovė tapo kur kas griežtesnė. Šįkart V. Klyvienė pareiškė nematanti kitos išeities, kaip tik Z. Makarauskienę atleisti iš darbo.

„Aiškiai esu darbuotojams pasakiusi, kad su svetimu vaiku privalo elgtis taip, kaip norėtų, kad elgtųsi su jų pačių. Nė vienas neturi teisės kelti prieš vaiką rankos“, – nepakantumą smurtui demonstravo V. Klyvienė.

Direktorė teigė įsakymą dėl atleidimo planuojanti pasirašyti pirmadienį, kai šį klausimą dar aptars darželio taryba. Sunkių kaltinimų prislėgta auklėtojos padėjėja kol kas perkeliama dirbti į kitą grupę, kur neturės tiesioginio kontakto su vaikais.

Nutylėjo dar vieną nemalonumą

Penktadienį tik po susitikimo su tėvais ir žurnalistais V. Klyvienė apie smurtą prieš mažametį informavo Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybą. Jos specialistai tą pačią dieną apklausė nukentėjusį vaikutį ir jo mamą. Kaip ant mažamečio kūno atsirado įdrėskimai, tirti ėmėsi  ir Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

Dėl incidento direktorės pasiaiškinimo taip pat laukia Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius. Vis dėlto V. Klyvienė su darželio steigėja – miesto Savivaldybe nebuvo iki galo atvira. Ji nutylėjo dar rudenį įstaigoje nutikusį kitą incidentą, kai buvo pasprukęs mažametis.

Miesto Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Dainius Šipelis patvirtino, jog Savivaldybei žinomi faktai apie pasprukusius mažuosius iš kitų dviejų Panevėžio ikimokyklinių įstaigų. Kad tokio nutikimo būta ir „Nykštuko“ darželyje, vedėjas išgirdo tik iš „Sekundės“ korespondentų.

„Įstaiga privalėjo mus apie tai informuoti. Aiškinsimės, kodėl to nebuvo padaryta“, – teigė D. Šipelis.

Apie tai, kad rudenį iš darželio teritorijos į gatvę išpėdino mažametis, „Nykštuką“ lankančių vaikų tėveliai irgi girdėję tik kalbas. Kad jos ne iš piršto laužtos, pripažino ir pati V. Klyvienė. Vis dėlto incidento aplinkybių ji teigė paaiškinti negalinti, esą tuo metu atostogavusi. Anot direktorės, apie tai kalbėti turinti pavaduotoja, tačiau šioji darbe bus tik kitą savaitę.

Komentarai

 • Aš vietoj vaikų tėvelių skambinčiau Panevėžio miesto Tarybos nariui Donatui Degeniui. Kiek girdėjau 2 darželiuose padarė tvarką.

  • Si mama yra melege ir aferiste.daug metu zinau ja

   • Kaip gali but melage aferiste jei neviena ji pareiske o beto darbuotoja pati prisipazino akivaizdus yrodimas

    • ne yrodymas, o įrodymas; ne beto, o be to, ne neviena, o ne viena 😉

     • Atsakyti
   • Pritariu jums. Ir aš žinau tą super mamytę. Ar tik ne pati tą guzą įstatė.

 • Pažiūrėjus į tos smurtautojos foto, galėčiau drįsti teigti, jog moterėlė atrodo, kaip mėgstanti išgerti.

 • Auginkite judrius vaikus pačios. kiekvienas prisilietimas prie vaiko -jau smurtas. Jei vaikas pargriuvo, tai ir įsistasė guzą ir apsibrozdino, nebūtinai nuo padėjėjos tempimo. Išpūčiam burbulą iš nieko.

  • Kai busi tikra tuom tada ir komentuok savo nereiksmingus komentarus. Aisku tai kad ir prie tamstos negalima butu prileisti vaiku

   • o tik nutėškiate kitoms ant galvų … sumautos super mamytės su savo nesuvaldomais demoniukais

    • Atsakyti
    • O kas tu busi super- debile senmerge kuri vaiku nekencia?

 • Tiek melo ir iškraipytos tiesos, už nieką sugadino geram žmogui gyvenumą

  • Milda o jus ysitikinusi 100% kad tai melas ir kad ta darbuotoja geras zmogus? Buvot matet? Juolab kad ji pati neneige ir viska pripazino

   • Tėvais galima 100 proc. tikėti, jei net vaiko nesugeba iš darželio pasiimti???Čia gal vaikų teisės ir tėveliais galėtų pasidomėti

 • Nenuostabu nei pirmas nei paskutinis darzelis kuriame vyksta tiek visko kad ne puses nexinome o darbuotojai profesonaliai slepia bet kazkada viskas iskyla i virsu

 • Reiškia darželio finansinė padėtis l.gera ,nes turi iš ko mokėti premijas.

  • Laikas keist direktore jeigu viska kas vyksta darzeli ji slepia. Neaisku ka dar slepia gal ir pinigus neaisku kur naudoja

   • Laikas tau paciai pasikeist,ir nekomentuoti,bent jau savo vardu nes as tave labai irgi gerai pazystu ir zinau tavo socialine padeti.Kazkodel tik tau vienai uzklivo ta direktore.Kuri isdirbus jau vir 30m,o ta padejeja 20m,tai ne dvi sav ar du men.zmogaus stazas.Reikia suprast kad ir acitiktinumu buna per sitiek metu!!!

    • Kosmaras jajaja savo varda tikra uzsidek

 • Na tai faktas jei pati prisipazino vadinasi tiesa.Jei butu buvus ne tiesa ji butu netylejus ir neprisipazintu to ko nepadare.Baisu kas darosi darzeliuose baisu ir vaika vesti i si darzeli…

  • Baisus vaikas, jam sako, o jis neklauso.

  • Kai grupėje virš 20 vaikų, situacija yra sunkiai valdoma,o mamytės sudarykite grafiką ir vieną dieną į mėnesį ateikite į grupę ir pažiūrėkite, kaip vyksta darbas su vaikais, tai gal padėsite pedagogams išsireikalauti didesnes algas ir dvigubai mažesnį vaikų skaičių grupėje.Pasėdėkit 10 valandų triukšme, tai gal suprasit, kodėl kartais ir pačios kantriausios neišlaiko

   • Piliete tu jei aukletoja turi ptoblemu su nervais tegul eina gatves sluot o del algos tegul i Gribauskaite kreipias

 • Buvo galima pakalbėti su darbuotojomis. Kam tas skandalas? Dėmesio stoka ar gaila, kad žmogus už minimumą 20 vaikų prižiūri?

 • Prisiminimai iš šio darželio patys geriausi ir ši auklėtojos padėjėja – gera bei nuoširdi

 • kaip supratau tai ji bandė sustabdyti begiojantį vaiką, gal bandė sučiupti už drabužio ir netyčia įdrėskė. Juk būna visokių sutuacijų netgi ir namuose. Jei vaikas bėgiodamas prsiskels galvą tai darbuotojus kaltins kad nežiūrėjo , nieko nesiėmė, nedrausmino

 • Amerikos molyklose visus konfliktus sprendžia jose dirbantys policininkai,o ne pedagogai,o pas mus, Panevežyje, daugumoje darželių nėra nei psichologo,nei socialinio pedagogo etatų. Gal jau atėjo laikas kiekvienam dirbti savo darbą? Juk kenčia mūsų vaikai!!!

  • Taip supratau, jei vaikas darželyje laksto ir rėkia, o pasakius nenusiramina, trikdo ramybę ir kelia pavojų lakstydamas, auklėtoja turi skambinti policijai? Ar ką daryti?

 • Įdomu berniuką iš darželio pasiima nepilnametis brolis, o kur tėvai?

  • Nuo 14m gali

  • Vaiko, kiek žinau iš darželio negali pasiimti nepilnamečiai. Tai kaip čia taip išeina: ar tėvai nežino, ar jie piknaudžaiuja tuo…taip kad nėra ko nuolaidžiauti tėvams, nes kai būna blogai, tai jie pedagogo niekada neužstos…

 • Ko puolat ant tu aukletoju patys kalciausi budami,ziurekit savo debilus vaikus.o gal cia finansine nauda iziurite.vaiku saskaita.a.

 • O kažin ar tos pačios mamos nenorėtų eiti savo neišauklėtų benkartų už minimumą į daželį žiūrėti. Kažin padirbusios darželyje, ką pačios tada kudakuotu.

  • O tu save vadindamas Teciu bent zinai zodzio Benkartas reiksme? Gal pats is to luomo toks esi

 • Mano sūnus ir dukra lankė šį darželį atsiliepimai patys geriausi. Dukra lankė grupę kurioje dirbo ši darbuotoja nieko panašaus nebuvo įvykę. Jau eidama į pirmą klasę dar dažnai užeidavo į darželį.

 • Nesuprantu tėvelių, patys neišmoko vaikų gerbti ir klausyti suaugusiųjų, o paskui stebisi, tai kaip tie darbuotojai nesusitvardo. Ginkit, lepinkit, nedrausminkit tai kai eis į mokyklą visai su vaiku nesusikalbės ne tik mokytojai, bet ir patys tėvai.

 • Toks jausmas kad puse komentatoriu neturi vaiku arba yrodo kokie jie gali buti tevai….Begiojo nebegiojo tie vaikai bet tiesa tokia kad darbuotojai neturi visiskai jokios teises tampyti vaiku kad ir kokie jie butu. Vaikai yra vaikai nepasodinsi ant kedutes ir jie nesedes visa diena

 • Jei jau vaiko negali pasodinti ant kėdės, kad jis nusiramintų ir nekeltų pavojaus sau ir kitiems vaikams, tai siūlau kviesti vaikų teises ir jos tegu gilinasi į tos šeimos problemas, tai jų darbas. Mamytė tegu nepamiršta savo pareigų.

 • O kodėl žurnalistė nepaminėjo svarbaus dalyko, kad šis berniukas buvo pabėgęs iš namų ir 3 paras jo ieškojo su policija…? Tai daug pasako apie pačią šeimą ir patį vaiką!

 • Atsiprašau, netaip parašiau, buvo pabėgęs jo brolis iš namų. Tai kaip mama gali pasitikėti tokiu vaiku, kad sėkmingai parves savo brolį, tuo labiau kai jis dar nepilnametis ir už juos atsako pati motina.

  • Ysiskaitykite apie ka straipsnis rasomas o nesiknaisiokit po kitu gyvenimus kas buvo kas nebuvo. Nes kalba eima siuo metu apie mazamecius vaikus juk o ne apie paauglius ar dar ka. Jei butu problema toje seimoje tai ji ir butu stebima soc darbuotoju. Labai gudrus visi uzsislepe drabstytis paskalomis nezinodami tiesos tikros kas kaip ir kur

 • taigi aiskeja „kiemelio“lankymo pasekmes

  • Kas cia per „kiemelis“ kas dar ydomaus iskils?????

 • Blet jus is vis i pievas komentuojat zekit savo liudnus gyvenimus ir maziau lokit kaip sunis ypac tas asílas kur vaikus “ benkartais “ vadina koks jusu supistas reikalas ar tas vaikas buvo pabeges ar ne zekit kekvienas savo supista gyvenima

  • Tu Efka nesinervuok taip….

 • Girdėjau, kad šita mama su su šio straipsnio autore kaip ir geros pažistamos, taip kad malkų dar priskaldis iš degtuko. O tų jos vaikų tėvas labai jau „įdegęs“, įdomu po kokia palmę ji rado?

  • Tu blet savo varda uzsidek mizne uz akiu nevsrius gal tu nori as tau su palme atsiusiu parasyk adresa , kai subine isdraskys gal maziau losi ja ja ja

   • tau kažkas negerai, sergi ar visada toks?

    • Mig tu bent varda uzsirasyk jei komentuoji , patikek nesergu as tik matau kad daug ligoniu cia yra komentuojanciu nesamones

     • Patikek zinau ka rasau nes pats maza mergaite turiu ir i dárzeli dejo ir turejo jauna aukletoja kuri mokejo uzimti vaikus . As pilnai suprantu tas aukletojas is foto matos kad pagyvenusios ir pilnai suprantu kad tokio amziaus ir kantrybes nebeturi kaip tokie dalykai vyksta nepagalvoja kad pats laikas butu darba keisti

 • As irgi girdrjau kad gerai loji ? Man reiketu gero suns namams saugoti jei domina galiu numeri parasyt pasksmbink man

  • EFKA MAN DUOK NR SAVO 🙂

 • EFKA na man duok nr 🙂

 • +34 616 039 789 laukiu skambucio

 • Miela mama. Jus ir anksciau turejot nusiskundimu sia aukletojos padejeja? Jus esat dirbusi su n vaiku? Ju
  u vaikas buvo BAISIAI suzalotas? Jis skundes? Jei skundes, kas be jusu tai girdejo? Juk as irgi galiu pareikst nepasitenkinima, kai anukas grizo su aiskiais dantimis ant skruosto. Vaje vaje. Auklyte ikando. O gal nenuziurejo. Von is darbo. Kas neitiko? Ka vaikai kalba? Mate, girdejo, kilo panika? Ar tik buvo sudrausminimas? Vaikas verke, isgyveno. Ar tik tai jusu seimos fantazijos. Niekada nepatikesiu, kad seimoj, tarp artimiausiu zmoniu niekada nebuna nubrozdinimu ar melyniu. Tai sekmes toliau meluot ir siekt savo siekiu. O ko siekiat? Ar ne is pasalpu gyvenat netycia?

  • Atsakyti
  • Ir is viso, kaip si istorija pasibaigs, turesim dar viena atveji, kai tiesiog pasilinksminsim ir susoksim raganu soki. Tebunie tiesa! Tik ar tikrai

   • Atsakyti
 • Gėda skaityti… Dabar suprantu…kodėl vaikai tokie pikti…Tai mūsų visų atspindys…

 • Ieškau vaikui darželio, į „Nykštuką“ tikrai nevesiu, ir niekam nepatariu.

Rodyti visus komentarus (57)

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų