Sekminės Sodeliuose – su beržais, šaliku ir dainomis

Sekminės Sodeliuose – su beržais, šaliku ir dainomis

Sekminės – pats gražiausias metų laikas: jau sužaliavusi gamta, daug įvairiausių žydinčių gėlių, pievų žolynų. Ši šventė graži savo papročiais.

Senovėje trobos būdavo išpuošiamos beržų šakomis. Sekminės buvo vadinamos piemenėlių švente, nes po jos prasidėdavo ganiava. Piemenėliai anksti ryte, dar prieš ateinant gaspadinėms į laukus, gyvuliams uždėdavo vainikus ant galvų, užtat jiems gaspadinės skanios kiaušinienės iškepdavo ir šiaip dar skanesnių lauktuvių duodavo.

Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė. Dar būdami pagonys mūsų protėviai švęsdavo pavasario žalumynų šventę, kurios daug papročių perkelta į dabartines Sekmines.

Sekminės taip pat vadinamos Bažnyčios gimtadieniu. Tą dieną bažnyčia, jos altorius būna išpuoštas berželiais, aukojamos šv. Mišios. Sakoma, kad po Sekminių jau galima maudytis atviruose vandens telkiniuose.

Birželio 3 d. visi skubėjo į Sodelių Šv. Dvasios koplyčią, kur vyko Sekminių atlaidai. Šventąsias Mišias laikė klebonas Jonas Morkvėnas. Šią šventę Sodelių kaimo bendruomenė rengė jau penktą kartą. Po šv. Mišių bažnyčioje bendruomenės nariai su šeimomis, kaimo gyventojai ir svečiai susirinko jaukiame gamtos kampelyje – pušų apsuptyje, kurį vietiniai praminė piemenėlių slėniu. Čia visų laukė ne tik kepama kiaušinienė, sriuba, skani gira ir vaišėmis nuklotas stalas, bet ir graži kultūrinė programa.

Sekminės laikomos augmenijos, gyvūnijos ir vaikų bei jaunimo švente, todėl ir renginį pradėjo patys mažiausi „piemenėliai“, parodę programą su Sekminių papročiais ir tradicijomis: vaidino, dūdavo dūdelėmis, žaidė žaidimus. Po jų pasirodymo visus dar kartą pasveikino ir stalą palaimino klebonas Jonas Morkvėnas.

Šiemet į Sodeliuose vykstančias Sekmines atvyko ir viešnių – Švedijos ambasadorė Marija Kristina Lundkvist, Seimo narė Rasa Juknevičienė, seniūnė Rima Jaškūnienė. Ambasadorę į šventę atvedė garsusis Geležių nepriklausomybės šalikas.

Švedijos atstovė susipažino su mūsų krašto žmonėmis Kovo 11-ąją, kai kartu žygiavo Gedimino prospektu.  Marija Lundkvist sakė, kad jai tokie susitikimai su tolimo kaimo žmonėmis mažoje medinėje koplytėlėje ir Sekminių atlaidų šventėje po mišių yra labai mieli, nes tokios Lietuvos nepamatysi diplomatų priėmimuose.

Jovitos Barolienės globojamas nepriklausomybės šalikas keliauja po kaimus ir miestelius. Į Sodelius jį atvežė kaimyninio Subačiaus žmonės, kurie numezgė dar 53 metrus. Dabar megzti eilė atėjo Sodelių kaimo bendruomenei.

Nepriklausomybės šaliką šventėje mezgė ir Švedijos ambasadorė. M. K. Lundkvist, kuri sodeliečiams padovanojo geltonų ir mėlynų siūlų, prašydama numegzti ir švediškų spalvų šalikėlį, galbūt supintą su mūsų trispalve.

Į sodeliečių surengtą šventę atvyko Geležių vokalinis ansamblis „Varsa“. Gražią programą parodė ir Linos Veršelienės vadovaujami kolektyvai: Geležių senjorų folkloro ansamblis „Geleža“ ir jungtinis Karsakiškio seniūnijos kolektyvas „Širšės“. Visus juoktis privertė humoro grupė „Šiekštininkų damos“.

Sodelių kaimo bendruomenės taryba – dėkojo visiems už gražią ir prasmingą šventę. Ypač dėkojame visiems rėmėjams ir pagalbininkams. O pačią didžiausią padėką visi reiškė danguje besišypsančiai saulei, leidusiai švęsti gamtos glėbyje, kur vaikų šėlionėms vietos ligi valios.

Smagi ir graži buvo Sekminių šventė, visi buvo pavaišinti, visi galėjo pasilinksminti, padraugauti vieni su kitais, o kaimo žmonės ir apie atėjusius vasaros darbus pasikalbėti.

Galerija

 

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų