Savivaldybes gins karo komendantai

Savivaldybes gins karo komendantai

 

Jei Lietuvoje kiltų karas, kas perimtų Panevėžio miesto ir rajono vairą? Pagal krašto apsaugos tvarką pavojaus metu viskam vadovautų karo komendantai. Tačiau trečdalis šalies savivaldybių tokių karininkų dar net neturi, o panevėžiečiai net ir nežino savo oficialių gynėjų.

Dauguma vyresnių gyventojų iki šiol atsimena suirutę, įsivyravusią 1991-ųjų pradžioje, kai Lietuvos sostinėje riedėjo rusų tankai, o Nepriklausomos valstybės kariuomenė dar tik žengė pirmuosius žingsnius.

Praėjus beveik trims dešimtmečiams lietuvių kariuomenė pasikeitė, sustiprėjo. O siekiant užtikrinti sklandesnę sąveiką tarp karių ir civilių esant karo padėčiai, Lietuvos kariuomenėje prieš keletą metų atkurti karo komendantų pajėgos.

„Už vystymą Lietuvos kariuomenėje atsakingas Gynybos štabas, komendantų etatus administruoja Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Iki šiol poreikį ir funkcijas nustatė Karo padėties įstatymas“, – sakė Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Viešųjų ryšių vyr. karininkas majoras Tomas Balkus.

Karo komendantais paprastai kviečiami tapti atsargos karininkai, turintys kapitono, majoro ar pulkininko leitenanto karinį laipsnį. Jiems sudaromos galimybės atnaujinti individualius kario įgūdžius bei profesines žinias.

Karo komendantai tarnauja Krašto apsaugos savanorių pajėgose kaip kariai savanoriai. Taikos metu jie periodiškai kviečiami į kariuomenės rengiamus seminarus ir karines pratybas, orientuotas į pasirengimą ginkluotai šalies gynybai, ir jokių kitų funkcijų nevykdo. Jie negauna ir nuolatinio atlyginimo – Krašto apsaugos savanorių pajėgos komendantams apmoka tik už dienas, praleistas pratybose ar mokymuose, tokia pačia tvarka kaip ir kariams savanoriams. Karo metu jie tampa tarpine grandimi tarp Lietuvos kariuomenės ir civilių žmonių.

Panevėžio rajono savivaldybės karo komendantu atrinktas atsargos kapitonas Audrius Mordasas. „Sekundės“ archyvo nuotr.

Savivaldybėse nauja pareigybė

Nuo 2000-ųjų po vieną tokį karo komendantą buvo kiekvienoje apskrityje. Dabar nuspręsta po atskirą karininką atsiųsti į kiekvieną šalies savivaldybę.

Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėms karo komendantai jau atrinkti. Tai yra atsargos majoras Albertas Žagunis ir atsargos kapitonas Audrius Mordasas.

Ir nors šie vyrai karo atveju taptų tikraisiais miesto bei rajono gynybos organizatoriais, net ir valdininkai kol kas apie jų misiją mažai žino.

Panevėžio savivaldybėje už civilinę saugą atsakingas specialistas Kęstutis Klungis teigė, jog karo komendantas reikalingas tik karo metu. Šiaip jis neturi nei savo kabineto Savivaldybėje, nei čia lankosi dažnai. Tokie karininkai dienas leidžia Krašto apsaugos savanorių pajėgose.

Mieganti pareigybė

Lietuvos kariuomenės duomenimis, Vyriausybė jau yra pritarusi Krašto apsaugos ministerijos teiktiems Karo padėties konstitucinio įstatymo pakeitimams. Jais detalizuojamas karo komendanto statusas. Šiemet įstatymo pataisos bus teikiamos svarstyti Seimui ir tikimasi, kad įsigalios nuo 2020 metų.
„Įstatymo pakeitimuose numatoma, kad karo komendanto institucija užtikrins sąveiką tarp ginkluotųjų pajėgų ir savivaldybės, o savivaldybės administracijos direktorius teiks neginkluotą pagalbą kariuomenei ir užtikrins visuomenės saugumą. Karo komendantai iš esmės bus tarpininkai tarp kariuomenės ir savivaldybės administracijos. Jų veiklą, atliekant vietos savivaldos institucijų funkcijas, kontroliuos Lietuvos kariuomenės vadas“, – sakė majoras T. Balkus.

Karo komendantai privalės žinoti, kaip panaudoti savo miestų ir rajonų (taip pat apskrities) turimus resursus, infrastruktūrą gynybos ir krizinių situacijų sprendimo reikmėms ir kaip kartu su civiline valdžia užtikrinti valstybės gynybą.

Kalbama ir apie tai, kad karo komendantai ir taikos metu savivaldybėse būtų traktuojami labai rimtai – gautų reikiamą informaciją, turėtų darbo vietas ir galėtų nuosekliai ruoštis vykdyti karo atveju numatytas funkcijas.
Tačiau dabar kariuomenė pati pripažįsta, kad kol kas renkama pareigybė Lietuvos savivaldybėse yra „mieganti“. Bent iki tol, kol jos nepažadins karo grėsmė.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų