Renkuosi profesinio bakalauro studijas Panevėžio kolegijoje

Renkuosi profesinio bakalauro studijas Panevėžio kolegijoje

Birželio 1 dieną Lietuvoje prasidėjo bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Jame šiemet dalyvauja 19 universitetų ir 21 kolegija, tarp jų ir Panevėžio kolegija. Pasirinkusiųjų profesinio bakalauro studijas kolegijoje šiemet laukia tie patys reikalavimai, kaip ir pernai.

Stojantieji į valstybės finansuojamas studijų vietas privalo būti išlaikę lietuvių kalbos valstybinį arba mokyklinį egzaminą, matematikos valstybinį egzaminą (pastarojo nereikia laikyti stojantiesiems į menų studijas), taip pat užsienio kalbos egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.  Naujas reikalavimas – stojančiojo minimalus konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 1,6.

Panevėžio kolegija 2017 m. siūlo rinktis per 20 profesinio bakalauro studijų programų nuolatine ir ištęstine studijų formomis.

Siūloma puiki galimybė studijuoti nemokamai – per priėmimą bus išdalyta nemažai valstybės finansuojamų studijų vietų. Ypač  daug jų bus skirta technologijos mokslų studijų srityje. Pasirinkusiesiems statybos, elektros ir automatikos įrenginių, informacinių sistemų, kompiuterinių tinklų administravimo studijų programas didelė tikimybė studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje. Neturėtų dvejoti ir tie, kurie vidurines mokyklas baigė gerokai anksčiau – penkiabalės sistemos vertinimai kol kas yra labai palankiai perskaičiuojami stojančiųjų naudai.

Stojantiesiems taip pat siūlome visoje šalyje populiarias ir paklausias socialinių mokslų studijų srities programas: logistikos, teisės, turizmo ir laisvalaikio vadybos. Kasmet darbo rinkoje pageidaujami ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialistai. Atnaujintas programos pavadinimas „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“ pabrėžia galimybę programos absolventams dirbti ne tik vaikų lopšeliuose-darželiuose, bet ir mokyklų priešmokyklinio ugdymo klasėse.

Biomedicinos mokslų fakultetas kviečia į visada paklausias ir perspektyvias studijų programas – bendrosios praktikos slaugos, grožio terapijos, burnos higienos, kineziterapijos.

SONY DSC

Kodėl turėtumėte rinktis Panevėžio kolegiją?

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) tyrimai bei Lietuvos kolegijų potencialo analizė parodė, kad esame stipri aukštoji mokykla, užimanti aukštas pozicijas, o mūsų studentų ir absolventų atsiliepimai apie kolegiją yra labai palankūs. Aktyviai bendradarbiaujame su darbdaviais sudarydami jauniems žmonėms karjeros, atlygio ir veiklos perspektyvas. Vienas iš pagrindinių motyvacijos elementų rinktis studijas Panevėžio kolegijoje – karjeros galimybės. Net 85 proc. mūsų kolegijoje studijas baigusių absolventų sėkmingai įsidarbina regiono įmonėse ir organizacijose. Nemaža dalis pradeda dirbti jau antrame kurse tose kompanijose, kuriose atlieka praktiką.

Pastarųjų kelerių metų mūsų veiklos rezultatai yra tikrai džiuginantys.  Kelias į tai grįstas pokyčiais. Keitėmės daugelyje sričių – pradedant nuo to, kad pakeitėme institucijos valdymo struktūrą, išgryninome veiklas ir subalansavome finansų srautus, suformavę komandą intensyviai pradėjome dirbti studijų programų viešinimo srityje, atnaujinome kolegijos tinklalapį, daugiau laiko ir resursų skiriame bendravimui socialiniuose tinkluose. Atnaujinome kolegijos bendrabutį ir sudarėme geras apgyvendinimo sąlygas iš regiono atvykusiems studentams.

Nuolat rūpinamės, kad studentams būtų įdomu ir jauku mūsų kolegijoje. Šiais metais pradėjome įgyvendinti studentų verslumo ugdymo koncepciją. Visi studijuojantieji mūsų kolegijoje turės galimybę susipažinti su antreprenerystės (verslumo) pagrindais ir praktiškai išbandyti savo gebėjimus verslo imitacinėse firmose, o gabiausiesiems bus sudarytos sąlygos kolegijos verslo centre kurti startuolių įmones ir vykdyti verslą. Jiems talkins kvalifikuoti mentoriai ir tutoriai.

Kolegijoje sudarytos puikios sąlygos ne tik mokytis, bet ir dalyvauti mokslinėje veikloje, tampant studentų mokslinės draugijos (SMD) nariais, dalyvaujant kasmetėse SMD konferencijose, pristatant savo darbus periodiniame leidinyje „Mokslo šaknys“.

Studentavimo subtilybes pajausite ir išbandysite įsitraukę į studentų atstovybės „PankoSA“ veiklą, taip pat dalyvaudami įvairiuose studentų popaskaitinės veiklos būreliuose (sporto, teatro, dailės ir kt.).

Studijuodami Panevėžio kolegijoje turėsite galimybes susipažinti su studijomis ar patobulinti praktinius gebėjimus užsienio aukštosiose mokyklose, pasinaudodami mainų Erasmus + programa ir nuvykti į vieną iš 50-ies užsienio aukštųjų mokyklų, kolegijos mainų programų partnerių.

Tikime, kad profesinio bakalauro studijos Panevėžio kolegijoje yra patrauklios ir atitinka jūsų karjeros planus. Kviečiame studijuoti.

Priėmimas į kolegiją vyksta nuo birželio 1 d. iki liepos 19 d. per LAMA BPO sistemą ir tiesiogiai mūsų kolegijos studentų priėmimo tarnyboje, Laisvės a. 23, 117 kab., nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 30 d.

Daugiau informacijos rasite www.panko.lt, Laisvės a. 23, Panevėžys, tel. (8 45) 467787, (8 645) 04866, el. p. stojimas@panko.lt

Mąstykite! Rinkitės! Veikite!

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų