Sustiprintos saugumo pajėgos Strasbūre (Prancūzija) (SCANPIX nuotr.)

Po šūvių Strasbūre – EP siūlymai stiprinti kovą su terorizmu

Po šūvių Strasbūre – EP siūlymai stiprinti kovą su terorizmu

Strasbūre posėdžiaujantys europarlamentarai trečiadienį pagerbė žuvusiuosius per išvakarėse šiame mieste surengtą išpuolį. Jie taip pat pasiūlė naujas priemones, skirtas pažaboti terorizmą Europoje.

„Vakarykštis nusikaltimas – tai išpuolis prieš mūsų gyvenimo būdą. Nepaisant to, turime ir toliau dirbti, kad pademonstruotume, jog stiprybė, kurios semiamės iš laisvės ir demokratijos, visada nugalės smurtą, nusikalstamumą ir terorą“, – plenariniame posėdyje pažymėjo Europos Parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Europarlamentarai tylos minute pagerbė išpuolio Strasbūre aukas.

Viena iš EP pranešėjų Monika Hohlmeier (Europos liaudies partija, Vokietija) sakė: „Vakarykštis nusikaltimas Strasbūro Kalėdų mugėje – tai išpuolis prieš Europos piliečius, prieš bendras ES vertybes ir principus, įvykdytas blogiausiu įmanomu būdu. Jis mums dar kartą priminė būtinybę pamiršti tuščius šūkius ir sutelkti dėmesį į tai, kas iš tikrųjų padarytų Europą saugią. Nepaisant pastarųjų metų pastangų, vis dar yra spragų ir būdų, kaip kovoti su terorizmu veiksmingiau. Tai platesnis bendradarbiavimas ir keitimasis informacija tarp žvalgybos tarnybų ir valdžios institucijų, daugiau radikalizmo prevencijos priemonių, griežtesni įstatymai ir geresnė aukų teisių apsauga.“

Kita EP pranešėja Helga Stevens (Europos konservatoriai ir reformuotojai, Belgija) kalbėjo: „Išpuolis Strasbūre atskleidė rimtą grėsmę ir būtinybę kuo greičiau imtis veiksmų. Šiandien pasiūlėme daugybę naujoviškų idėjų, pavyzdžiui, sudaryti ES neapykantos skelbėjų juodąjį sąrašą, tikrinti automobilius išnuomoti norinčius žmones, taip pat įtraukti privačius lėktuvus į keleivių duomenų registravimo sistemą. Taip pat siekiame padėti išpuolių aukoms prašydami, kad jų medicinos išlaidos būtų automatiškai apmokamos iš anksto, o draudimo procedūra būtų sklandesnė.“

EP priimtoje rezoliucijoje nurodoma, kad Europos policijos biuras (Europolas) ir kitos ES agentūros turėtų gauti papildomų įgaliojimų ir išteklių kovoti su terorizmu, o šalys turi sukurti nacionalinius kovos su terorizmu padalinius. Parlamentas ragina išlaikyti ES saugumo komisaro bei ES kovos su terorizmu koordinatoriaus pareigybes, išplėsti Europos prokuratūros kompetenciją šioje srityje, taip pat stiprinti valstybių bendradarbiavimą, keitimąsi informacija bei išorės sienų apsaugą. Teroristine veikla įtariamiems ar už ją teistiems asmenims neturi būti suteikiamas prieglobstis, pažymi europarlamentarai.

ES valstybės ir atitinkamos Sąjungos agentūros raginamos suderintai stebėti visus į Europą grįžusius kovotojus, užtikrinti, kad jie teisiškai atsakytų už savo nusikaltimus, ir stebėti jų judėjimą. Europarlamentarai siūlo sukurti sistemą, kuri leistų patikrinti asmenų, nuomojančių automobilius, orlaivius ir laivus, tapatybę. Jie palankiai vertina Šengeno informacinės sistemos peržiūrą bei naująją Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą, skirtą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems nereikia vizos. Savo ruožtu jie ragina sukurti biometrinių duomenų atitikties tikrinimo sistemą, kad niekas negalėtų naudotis keliomis tapatybėmis, taip pat gerokai išplėsti su biometriniais duomenimis susijusius Europolo pajėgumus.

EP manymu, valstybės turi „skatinti ir toleruoti tik tokią religinę praktiką, kuri visiškai atitinka demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principus ir valstybių narių įstatymus“, ir griežtai stabdyti „bet kokią religinę ar politinę praktiką, kuria ribojamos pagrindinės teisės, skatinama priespauda, kurstomas seksualinis smurtas ir kiti sunkūs smurtiniai nusikaltimai arba ekstremizmas“. Europarlamentarai ragina valstybes veiksmingiau tikrinti dvasininkus ir „į juodąjį sąrašą įtraukti visus neapykantą kurstančius pamokslininkus“, taip pat sukurti tokį sąrašą ES mastu, „kiek tai leidžiama pagal teisę“.

ES valstybės privalo numatyti visapusiškas radikalėjimo prevencijos strategijas ir skirti joms reikiamus išteklius, įsitikinę europarlamentarai. Savo ruožtu jie pažymi, kad „daug teroristinę veiklą ES vykdančių asmenų pradėjo nuo smulkių nusikaltimų ir kalėjime buvo supažindinti su smurtiniu ekstremizmu“, nors kalėjimas „turėtų padėti reabilituoti, iš naujo integruoti ir užkirsti kelią pakartotiniams nusikaltimams“. EP ragina „taikyti konkrečias procedūras ir rodiklius, kurie padėtų atpažinti radikalių pažiūrų kalinius ir su jais dirbti, kad būtų išvengta kitų kalinių radikalizavimo“.

Savo ruožtu europarlamentarai susirūpinę dėl dažnėjančių smurtą skatinančių radikalių ekstremistų pareiškimų, platinamų ne tik spausdintine forma, bet ir socialiniuose tinkluose bei palydovinės televizijos kanalais. EP prašo valstybių narių, „kiek įmanoma, visoje savo teritorijoje uždrausti bet kokią spausdintą ir internetinę propagandą, kuri aiškiai skatina smurtinį ekstremizmą ir teroro aktus“, taip pat „imtis veiksmų dėl palydovinių televizijos kanalų, kuriuose kurstomas smurtas, neapykantą kurstanti kalba ir terorizmas“. Europarlamentarai palankiai vertina ES teisės akto projektą dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos, kuriuo internetinės platformos būtų įpareigotos visiškai pašalinti tokį turinį, taip pat ragina parengti naują teisės akto projektą dėl duomenų saugojimo.

Šias išvadas parengė EP specialusis komitetas terorizmo klausimams, įsteigtas pernai rugsėjį. Už jas balsavo 474 EP nariai, prieš buvo 112, o susilaikė 75.

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų