V. Žemkalnio gimnazija neranda pinigų bent išsidažyti nugyventas sienas, tačiau joje gyvuoja nežinia kam reikalingi etatai ir mokami priedai už papildomus darbus, kurių išsiaiškinti nepajėgė nė auditoriai. T. Šiaudinio nuotr.

Po gražia išore – įžūlus neūkiškumas

Po gražia išore – įžūlus neūkiškumas

Išorė renovuota, tačiau viduje – nugyventa ir apleista. V. Žemkalnio gimnazijoje atliktas Savivaldybės auditas atskleidė ne tik plika akimi matomą netvarką.

Mokykloje pristeigta abejotinų pareigybių, nežinia kur išgaravo degalai už kelis šimtus eurų, daliai pedagogų mokami priedai neįvardijant konkrečiai už ką, o direktorius Artūras Totilas tokį priedą nusistatęs ir pats sau.

Į tokias Savivaldybės audito išvadas atsižvelgs Švietimo skyrius, tačiau A. Totilo gali laukti ir rimtesni rūpesčiai. Dėl jo galbūt supainiotų viešųjų ir privačių interesų direktorių įvertinti bus prašoma Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos.

Akis bado neūkiškumas

Miesto Švietimo skyrius jau rugsėjį planavo vertinti, ar palikti A. Totilui pirmą, tai yra aukščiausią, vadybinę kategoriją. Po auditorių vizito gimnazijoje direktoriui jos tikėtis būtų sunku.

Gimnazijos veiklą 2016–2017 m. visapusiškai įvertinę Savivaldybės tikrintojai vadovo ne tik nepagyrė, bet netgi suabejojo dėl galbūt padarytos žalos mokyklai.

Savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo Mindaugo Čipinio teigimu, vien atėjus į gimnazija stebina plika akimi matomas neūkiškumas.

„Mokykla, ypač senasis jos pastatas, nugyventa, nusidėvėjusi ir iš tikrųjų labai prastos būklės. Manome, kad tai pasekmė pavaduotojo ūkio daliai neūkiškumo ir direktoriaus per mažos ūkio dalies kontrolės“, – „Sekundei“ teigė M. Čipinys.

Matant seniai nedažytas sienas, vietomis nutrupėjusias laiptų pakopas, negali nestebinti mirtina tyla mokykloje. Kai kitos švietimo įstaigos mokinių atostogas išnaudoja bent jau kosmetiniam remontui atlikti, V. Žemkalnio gimnazijoje – ramybė.

Pasak M. Čipinio, nors joje įdarbinti du nekvalifikuoti darbininkai, besidalijantys 1,5 etato, jie taip pat poilsiauja.

„Vasarą mokykloje darbai turėtų virte virti. Kai nevyksta ugdymo procesas, tinkamiausias metas remontui, bet V. Žemkalnio gimnazijoje darbininkai irgi išleisti atostogų. Toks požiūris mums nesuprantamas. Pagal gimnazijos pateiktus dokumentus taip ir liko neaišku, kokius iš viso darbus jie atlieka“, – pripažino M. Čipinys.

Nors miesto švietimo įstaigos ieško įvairiausių būdų, kaip kuo mažesnėmis sąnaudomis susitvarkyti aplinką, graibsto pagal viešųjų darbų programą atsiunčiamus darbininkus arba talkininkaujančius socialinių pašalpų gavėjus, remonto besišaukianti V. Žemkalnio gimnazija papildomų darbo rankų, kurioms nereikėtų mokėti, net nesistengia paieškoti. Anot M. Čipinio, ši mokykla niekada nebuvo pasitelkusi talkininkų pagal viešųjų darbų programą, kaip kad daro kitos mokyklos, gimnazija nėra užsiregistravusi nė kaip socialinio darbo organizatorius, kad galėtų pasinaudoti atidirbančiųjų už valstybės paramą pagalba.

„Nesamdant įmonių, vien tik savo jėgomis persidažyti sienas mokykla tikrai pajėgi. Tereikia ūkiško požiūrio į turto valdymą ir naudojimą“, – įsitikinęs M. Čipinys.

Važinėja brangiau nei taksi

Nors mokykloje akis bado skurdi aplinka, visgi, sprendžiant iš audito ataskaitos, finansiniai resursai nėra tokie menki, kad įstaiga nepajėgtų bent nusidažyti sienų. Tikrintojams nuostabą sukėlė kai kurių etatų reikalingumas ir nežinia už kokius nuopelnus daliai darbuotojų mokami priedai prie atlyginimų.

Vienu iš tokių „atradimų“ tikrintojams – gimnazijoje esantis vairuotojo etatas. Ką reikia vežioti, kad du senus automobilius turinčioje mokykloje prireikė įdarbinti vairuotoją, taip ir liko neaišku.

Pasak M. Čipinio, visu etatu įdarbintas vairuotojas per darbo dieną nuvažiuoja vidutiniškai 19 km. Tai yra apie 380 km per visą mėnesį. Nors tiek tesuvažinėjantis vairuotojas neturėtų persidirbti, jam dar nustatytas 20 proc. priedas už papildomus darbus. Tačiau šie, M. Čipinio teigimu, visi tokie patys, kokie numatyti vairuotojo pareigybės aprašyme, o tai reiškia, kad darbuotojas juos privalo atlikti už gaunamą pagrindinį atlyginimą.

„Tikrai nesupratome, kam mokykloje reikalingas vairuotojas. Jo nuvažiuojamo vieno kilometro kaina siekia 1,95 Eur, kai Panevėžyje su taksi galima nuvažiuoti už 50 centų. Manome, kad lėšos šitam etatui išlaikyti naudojamos neekonomiškai ir neefektyviai“, – išvadą daro M. Čipinys.

Dar keisčiau atrodo mokyklos deklaruojamos išvažinėtų degalų sąnaudos. Auditoriams patikrinus, kur ir kokiais tikslais buvo važinėta 2016–2017 mokslo metais, nustatyta, kad dalis degalų nepagrįstai įtraukta į sąnaudas: skyrėsi nuvažiuotų kilometrų rodmenys kelionės lapuose ir automobilių spidometruose. Viso automobilių kelionės lapuose parodyta, kad automobiliai nuvažiavo 3309 km daugiau negu rodo jų spidometrai. Todėl, anot M. Čipinio, peršasi išvada, kad nuo 2016 m. sausio iki 2017 m. gegužės galėjo būti neteisėtai nurašyta per 400 Eur vertės degalų ir taip padaryta materialinė žala gimnazijai.

Patikrinę, kaip V. Žemkalnio gimnazijoje tvarkomasi su pinigais, Savivaldybės auditoriai nustatė ir daugiau sunkiai paaiškinamų dalykų.

Nors mokykloje kasos operacijų atliekama tikrai nedaug, puse etato įdarbintas kasininkas, surenkantis pinigus už, pavyzdžiui, suteiktas kopijavimo paslaugas. Peržiūrėjus 2016 m. kasos operacijas nustatyta, kad kasininkas veda dvi kasos knygas, per metus išrašė 55 kasos pajamų orderius bei 16 kasos išlaidų orderių. 2016 m. 05-08 mėn. nebuvo nei vienos kasos operacijos.

„Tokio etato mokykla galėtų atsisakyti. Nėra tikslinga net ir pusę etato laikyti“, – neabejoja M. Čipinys.

Gimnazijoje įdarbintos 9 valytojos, tačiau vienai jų numatyta valyti patalpas (sporto salę, choreografijos salę), kurios jau yra pavestos valyti kitai valytojai.

Po auditorių vizito V. Žemkalnio gimnazijoje A. Totilui atostogos nebus ramios. Savivaldybė dėl jo veiksmų rengiasi kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. "Sekundės" archyvo nuotr.

Po auditorių vizito V. Žemkalnio gimnazijoje A. Totilui atostogos nebus ramios. Savivaldybė dėl jo veiksmų rengiasi kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. „Sekundės“ archyvo nuotr.

Priedai už mistinius darbus

Auditoriams įtarimų sukėlė ir mokytojų darbo apmokėjimas. Anot vedėjo, patikrinus pedagogų tarifikacijas, pagal kurias skaičiuojami atlyginimai, nustatyta, kad gimnazijoje 15-ai pedagogų mokami priedai už papildomus darbus, nors nėra pagrįsta, kurgi taip mokytojai triūsė po darbo valandų. Keisčiausia, pasak M. Čipinio, kad už papildomus darbus priemoka nustatyta iš anksto visiems mokslo metams.

„Kitose mokyklose kiekvieną mėnesį išleidžiamas direktoriaus įsakymas, pagal kurį mokytojui, dirbusiam papildomą darbą, pavyzdžiui, vedusiam renginį, konkrečiai už tai sumokama. O V. Žemkalnio gimnazijoje kaip paskirta rugsėjį, taip ir mokama visus metus. Galima traktuoti, kad tokius priedus gauna tie, kurie direktoriui palankūs“, – stebėjosi auditorius.

O vienas iš pedagogų, gaunančių tokį priedą, yra ir pats direktorius A. Totilas, sau pasiskyręs 1,5 val. per savaitę papildomam darbui. Už tai mokyklos vadovas per mokslo metus papildomai uždirbo apie kelis šimtus eurų.

Savivaldybės tikrintojai tokį atlygį traktuoja kaip gautą galbūt neteisėtai. Pasak M. Čipinio, kadangi darbo sutartį su gimnazijos direktoriumi pasirašęs Panevėžio meras, jis ir turėjo nustatyti priedą už papildomus darbus, o ne pats A. Totilas nuspręsti, kiek sau pasiskirti.

Maža to, direktorius pasiskaičiavo sau ir užmokestį už egzaminų vykdymą.

Auditoriai daro išvadą, kad be darbdavio žinios pats sau papildomą atlygį pasiskirdavęs A. Totilas galėjo pažeisti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą.

Pastabų tikrintojai turėjo ir dėl mokykloje vykdomų viešųjų pirkimų. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje  pateikta ataskaita netiksli (sumažinta 2000 eur), joje pateikta bendra pirkimų vertė ir pirkimų skaičius nesutampa su 2016 m. įvykdytais pirkimais (35.476,05 eur) ir jų bendra verte V. Žemkalnio gimnazijoje, t.y. per 2016 metus Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijoje buvo nupirkta prekių ir paslaugų už 37.395,63 Eur.

Pasak M. Čipinio, akivaizdu, kad gimnazijoje nėra tokių pirkimų kontrolės sistemos – visas pirkimo ataskaitas pasirašo pavaduotojas ūkiui, jų nederindamas net su buhalterija.

„Pirkimus organizuoja pats pavaduotojas ūkio daliai, jis pats ir pasirašo, o visi pirkimai atlikti iš vienintelio šaltinio. Nors pagal taisykles tai yra leistina, bet nemanome, kad gerai“, – teigė Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas.

Gresia nemalonumai

Po auditorių vizito V. Žemkalnio gimnazijoje direktoriui atostogos nebus ramios. Mokykloje atliktas išsamus patikrinimas gali ne tik kirsti jam per kišenę. Savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Dainius Šipelis patvirtino, jog į audito išvadas bus atsižvelgta vertinant, ar A. Totilui pratęsti prieš penkerius metus paskirtą aukščiausią, pirmą, vadybinę kategoriją. Maža to, gimnazijos direktoriaus darbo metodus aiškintis gali imtis ir etikos sargai.

Vicemeras Petras Luomanas patvirtino, jog bus kreiptasi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisija ir prašoma atlikti A. Totilo tarnybinės veiklos tyrimą.

„Audito medžiagoje yra pastebėjimų, jog direktorius galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus. Norime, kad tuos dalykus įvertintų VTEK“, – teigė atostogaujantį miesto merą pavaduojantis P. Luomanas.

Anot jo, laukiama ir paties A. Totilo paaiškinimų dėl auditorių nustatytų teisės aktų pažeidimų.

Per pastaruosius metus A. Totilas bus antras miesto švietimo įstaigos direktorius, dėl kurio Savivaldybė kreipiasi į VTEK. Pastaroji savo išvadas buvo pateikusi dėl buvusio Muzikos mokyklos direktoriaus Gvido Vilio veiksmų. Komisijai konstatavus, kad direktorius supainiojo viešuosius ir privačius interesus, G. Viliui buvo skirta pastaba. Vėliau direktorius atleistas iš pareigų paties prašymu.

Smuko mokyklos prestižas

A. Totilo vadovaujama V. Žemkalnio gimnazija išgyvena ne pačius geriausius laikus. Jos vietą tarp miesto gimnazijų realiausiai atskleidė šiais metais pirmą kartą Panevėžyje organizuotas liberalus mokinių priėmimas į pirmąsias klases, kai tėvai ir vaikai galėjo rinktis norimą švietimo įstaigą. Laisvas mokyklos pasirinkimas V. Žemkalnio gimnazijai kirto labai skaudžiai. Šiais metais išleidžianti šešias abiturientų klases, rugsėjo 1-ąją ji sulauks per pusę mažiau mokinių. Iš panorusiųjų joje mokytis gimnazija tesugebėjo suformuoti tris klases.

Labiausiai panevėžiečiai veržėsi mokytis į J. Miltinio, J. Balčikonio ir 5-ąją gimnazijas. Jos turės po 6-ias pirmąsias klases. „Minties“ gimnazija – 4-ias.

Sunkiai mokinius renkanti V. Žemkalnio gimnazija negali pasigirti ir gerais mokslo pasiekimais. Valstybinio lietuvių kalbos egzamino šįmet neįveikė 20,3 proc., anglų 4 proc. jos abiturientų ir tai yra prasčiausi rodikliai iš miesto gimnazijų.

Kas nutiko gimnazijai, kadaise ne tik Panevėžyje, bet ir šalyje garsėjusiai kaip stipri humanitarinio profilio mokykla, ir kodėl Savivaldybės auditorių direktorius kaltinamas neūkiškumu bei abejotinais finansiniais mokėjimais, paklausti paties A. Totilo nepavyko. Gimnazijos vadovas vakar visą dieną neatsiliepė telefonu ir nerado laiko perskambinti.

Komentarai

 • Tai į prokuratūrą nesikreips? Luomanai, ar prokuratūros adreso nežinai? Gėda direktoriui, gėda. Save gerbiantis atsistatydintų iš karto.

 • Mokykis rašyti straipsnių pavadinimus.
  Čia joks įžūlumas, o nusikalstama veika – ir tai visam miestui anokia paslaptis.

  • Atsakyti
  • Toks pavadinimas straipsniui apie mokyklą, kurioje šoferis kartu su ūkvedžiu įeina į viešųjų pirkimų komisiją ir dar vienas žmogus. Geresnių specų nerasta

   • Atsakyti
 • Siaubas. O tokia gera mokykla Urbono laikais buvo.
  Nusidirektoriavo absoliučiai. Žemiau jūros lygio.

  • Prestižas mokyklos nukrito ne per metus ir ne per 2. Ar to nematė garbūs mokytojai?Nematė ,nejautė ir vis svajojo? Dėl prestižo kalta bendruomenė,dėl vadybos-vadovas.Išmokime atskirti skirtingus dalykus.O kaip gerai buvo prie ankstesnio vadovo,tai paliūdyti gali tik dar tebedirbantys darbuotojai. Kam leido taip nusidirektoriauti kontrolės funkcijas vykdantys? Kas metai kontroliavo ir še tau.Visa bendruomenė snaudė…

 • Prokuratūra gerai papurtys, tai dar ne tokios ylos iš maišo išlįs – ir apie sūnaus namą, apie prie jo dirbusius mokyklos darbuotojus, ir apie keliones po užsienius, ir apie ale viešus pirkimus, ir apie sporto salėje sportuojančius draugelius.
  Kiek etatų atidirba tik ant knygelės?
  Tai ką, vairuotojas pats tą kurą nusivarvina?

 • Tik pradėjusi dirbti ir sunkiai uždirbti supratau, kokie kvaili mokiniai mes buvome, kai labai mylėjome direktoriaus favoritę mokytoją, kuri per visą dvyliktą klasę vedė tik tris pamokas. Juk nesimokyti linksma !

 • Mano sūnui nuolat nevyksta kūno kultūros pamokos. O algas tiem mokytojam ar moka? Ar kontroliuoja dirikas ką nors?

  • Mano vaikai baigė prieš 6 metus, tai kūno kultūros pamokų jiems nevedė, ateidavo kartą per mėn.atsiskaityti, o ir kitų dalykų ne visada vykdavo pamokos.

   • Atsakyti
  • Mano sūnus per du metus nė karto nedarė kūno kultūros… I pamokas nori eina, nori neina, o auklėtojai sako, kad jis geras mokinys… Gailiuosi, kad įkalbinėjau sūnų mokytis gimnazijoje, kurioje dirbo mano senelis, mokėsi tėvas ir mokiausi aš… Stojant į universitetą tada man pridėjo 2 balus, kad mokiausi bùtent šioje gimnazijoje. Širdis verkia 🙁

   • Atsakyti
 • Kaip vaikai išlaikys egzaminus ir kaip tėvai leis į tą mokyklą, kur absoliučiai liberalus požiūris į darbą. O tie mokytojai, kurie stengiasi, taigi baisiai neparankūs direktoriui.

 • Kai nugyveno tvarkingai ,,Aušrą“, tada ėmė jį ir paaukštino iki gimnazijos direktoriaus – sistema supuvusi, o jis – alavinis sistemos kareivėlis be sąžinės skurpulų, be atsakomybės, be pareigos; ai, nėra ką bepridurti.

 • Jeigu neįsikiš FNTT ir STT, tai nieko ir nebus. Tik piršteliu parodys „niu niu“.

 • Padaryti anoniminę apklausą darbuotojų su apsaugos už parodymus garantija – oi tada būtų, oi tada pekla užsikurtų. Pasisakau tik už FNTT tyrimą – ir kuo skubiau.
  Man gaila savo, kaip mokesčių mokėtojo, pinigų.

 • Pačios aukščiausios kategorijos vadybininkas suvarė į ožio ragą prestižinę gimnaziją – žino visas miestas, tai kokio audito dar reikia. Mesti už borto tokį ir kuo greičiau. Lauk iš miesto !

  • Kur buvo kontroliuojančios įstaigos prieš 5 metus? Atestacija direktoriaus vyko prieš kelis metus? Tada tai ir patalpos buvo remontuojamos? Ir vairuotojas itin daug dirbo? Ir kasininkė daug -begalę pavedimų atlikdavo? Kaip maži vaikai, o ir teiginiai straipsnio autorės su prieskoniu, reikia dabar direktorių „suėsti“ prašom, bus „suėstas“.Kokie baisūs pažeidimai.Dėl mokinių žinių ir lygio tai jau bent ne direktorių kaltinkite. Gerbiami to „baisaus“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir dalykų mokytojai gal pasidalinkite atsakomybę už šiandiena prestižą praradusią mokyklą? Baikite rietis.Suremkite pečius,raskite bendrus sprendimus(ką seniai turėjote padaryti) ir žingsneliu, kitu takučiu. Reikalavimus sau didesnius išsikelkite.Ar vadovas tas ,ar kitas prestižą ne jis „pakels“.Dirbkite darniau,siekite rezultatų.

 • Kantriems, darbštiems gimnazijos mokytojams, kuriuos laiko durniaus vietoje. Pabandyk normaliai dirbti – tai tapsi nesisveikinančio pono paniekos objektu. Tik valytojos ir vairuotojas jam draugai begaliniai.

 • Padlaižių mylėtojas šimtaprocentinis. Ir vagis.

 • Tik valstybei priešui į draugus toks kabutėse direktorius. Gaila jaunosios kartos.

  • Atsakyti
 • FNTT, jeigu savibledoje dar yra koks proto bent kiek turintis. Ne popieriukus ir ataskaitas rašinėti reikia. Vagims vieta už grotų.

 • Tokia gera gera ta mokykla kadaise buvo – amžiaus pradžioje.

 • Žuvis nuo galvos, o mokykla nuo valdžios genda. Mokytojai liko, bet vadas atėjo naujas ir chana.

 • Gerbčiau patį didžiausią vargšą, jeigu jis gyventų dėl mokyklos, ir purto nuo turtuolio, gyvenančio iš mokyklos.
  Ar duonos jis stokoja? Kur kruopelytė sąžinės?

  • Atsakyti
 • Ateina, pamato, pasiklauso – ir neleidžia savo vaikų ten, kur klesti šitas ponas.

  • Atsakyti
 • Čia baudžiaku kvepia. Būtina pranešti prokuratūrai. Faktas. Nebent savivaldybėje visi užtepti ir patepti. Ei, ponai iš valdžios, akis prasikrapštykite vagis greta.

 • O ką ūkvedžiui daryti jei direktorius neduoda leidimo remontams? Prisiimti kaltę po audito?

 • Totali gėda. Totali. Totali.

 • Broliai ir sesės tautiečiai, būkite mielaširdingi, nagi parašykite ką nors gero apie tą direktorių. Negi jis visus totaliai užkniso? Parašykite gerą žodį bent tie, kurie kartu dalinotės šios žemės, šio miesto ir šios valstybės teikiamomis gausiomis dovanomis ir palaimomis. Vienybę parodykite sunkią valandą.

 • Priėjo liepto galą.
  Seniai reikėjo.
  Ne pagal uždarbį gyvena šitas ponas.

  • Atsakyti
 • Ramiai. Šito dar reikės palaukti šioje žemėje, kur lietūs merkia ir kur apsukruoliai visais būdais turtėja.
  Netikiu, kad jį nubaus adekvačiai.
  Pagautų kaimietukę su pavogta višta – tai marš į kaliuzę, o tam tik papeikimą suraitys. Vanagas vanagui akies nekerta. Luomanai, argi ne taip?

  • Atsakyti
 • Kaip oro reikia. Senas pirdūnas iš senos postkomunistinės kombinuotojų sistemos.

 • O kokia puiki mokykla seniau buvo ! Pasaka ir svajonė !
  Pati jam nešiau kyšį, kad tik dukrą į devintą klasę priimtų. Tai buvo prieš dešimt metų. Visi norintys gi netilpdavo.
  Dabar baisu ir skaityti.
  Gėda taip nugyventi tokią gerą mokyklą.

 • kur tik tie trotilai ateina-visur vagia.Ar yra dar kokia valstybine kontora kur dar neapsivoge?

  • Atsakyti
  • tikra tiesa

 • Tie faktai turi kitą tikrąjį žodį – piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir asmeninės naudos gviešimasis bei sukčiavimas. Tik į FNTT reikia rašyti.

  • Atsakyti
 • Arba turėk vyriškos drąsos kreiptis į FNTT, arba tylėk.

 • Kelintas skandalas Žemkalnyje?
  Tik nuotraukoje vis tas pats su savo tuo pačiu pagerintu atvaizdu.

 • Grauduvos direktorius krito, Mokslo technologijų centro krito, Muzikos mokyklos krito.
  Kris ir šis?
  Tai gal sulaukėme teisingesnių dienų? Gal saviškių sistema byra?

  • o kada kris Muzikinio teatro? Ir ten yra įdomių dalykų.

 • Bet taip jaučiasi komentatorių rašymo vienodas stilius. O Čipinys, ką nori suvalgys, tik duok užduotį. Protingai ar kvailai.

 • 1,5 val papildomo darbo per savaitę mėnesiui susidaro visa darbo diena papildomam kitam ne direktoriaus darbui. Supratau šiltų kojinių mezgimui galgi.
  Dar suskaičiavau pagal litus. Jei vieną kilometrą nuvažiuoja už 6,73 lito, tai galgi aš galiu už tą baisią kainą pavaikščioti peščia? per valandą nueičiau 4 km ir užvaikščiočiau 27 litus arba 8 eurus. Dirbčiau aštuonias valandas. Išeitų 64 eurai. Tai per keturias darbo dienas vaikščioti visur kur tik reikia galima užsivaikščiot antrą penciją sau.

 • Vis dėlto keistas vienas dalykas – dabar visi varo ant direktoriaus. O kur anksčiau buvo tie, kurie atlieka kontroliuojančias funkcijas. Ką dirba miesto švietimo skyrius, jo vedėjas, mokyklą kuruojantis specialistas. Kodėl šitiek laiko tylėjo gimnazijos mokytojai – kur jų pilietiškumas, principingumas? Jokiu būdu neteisinu direktoriaus, bet šalia jo irgi daug supuvusių

  • Pritariu Rūtai ir tegul kiekvienas savo ką parašė pasako į akis . Ims lankstytis , šypsotis kad tik daugiau algos gauti kiek liks drąsių

 • Kazkada galvojau,kad tai prestizine mokykla.O PASIRODO….Mesti lauk toki direktoriu ir be ilgu pasiaiskinimu.Sitiek komentaru- vadinasi ne siaip sau- TEISYBE akis bado.

 • Gal kas nors galit paaiškint, kaip Žemkalnio kieme, nuo Maironio tako pusės nuolatos pilna išrikiuotų mašinų, jei privažiavimo nėra? Sunku patikėti, kad kultūringi mokytojai iki ten važiuotų šaligatviais. Nu man, matant ten mašinas, visada toks klausimas kyla.

 • Tikrai TAIP.

 • Man nesuprantama, kur į šį V. Žemkalnio gimnazijos „kritimo“ reiškinį žiūrėjo Panevėžio švietimo skyrius ir savivaldybė, kur ši gimnazija yra tiesiogei pavaldi…bet jeigu kas nors peržiūrėtų etatų skaičių, tai pamatytų ir nemažai „popierinių gimnazijos sielų“, kurie yra kažkam naudingi ir jokių auditai jų neapčiuopė… tai gal reikia respublikinio audito.Tada nebus „savo užnugario“ ir visa tiesa paaiškės kaip ant delno…O gal čia slypi kažkas „giliau“, nes gimnazijos pavadinimas yra _ VYTAUTO ŽEMKALNIO_???

  • Žaidimas baigtas. Pradėtas jis prieš penkiolika metų, kai Dambrausko dideliu rūpesčiu konkuruojančios ir lygios gimnazijos vadovu buvo paskirtas tas, kuris konkurse mažiausiai balų surinko. Balčikonio direktorius Dambrauskas strategiškai sužaidė, nes konkurentei Žemkalnio gimnazijai tik jo didžiausiu protegavimu teko Trojos arklys, kuris ją sunaikino iš vidaus. Geresnio griovėjo surasti neįmanoma.

   • Svarbiausia – surasti atpirkimo ožį. Ar lengviau radus? Tai penkiolika metų buvo leista mokyklą griauti? Ar Totilas toks vienvaldys, galėjęs daryti, ką nori, ar visi kiti – kvailiai?

  • Tai ant kiekvieno direktoriaus tikrintojus uždėti? Žmogus įpač direktoriai turi būti sažinygas tada ne reikės tikryt

  • Reikia kviesti televiziją respublikinę

 • Labai gaila gimnazijos. Mylėjom, tikėjom, stengėmės dėl jos. Pamenu su kitų gimnazijų mokiniais konkuruodavome, kuri gi geriausia. Juokais praleisdavome, kad direktorius, mūsų lietuvių kalbos mokytojas į darbą po ligos vis grįždavo įdegęs, apie pamokas prisimindavo tik paklaustas ar pamoka įvyks… Apie mokymo programas ir kompetencijas jau ne man vertinti, bet dešimtokams eilėraščius kalti ir deklamuoti prieš klasę jau kiek atgyvenęs metodas atrodo. Kaži ar visdar niekas nepasikeitę?

Rodyti visus komentarus (52)

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų