Asociatyvi „Sekundės“ archyvo nuotr.

Patvirtintas 2023 m. Panevėžio biudžetas

Patvirtintas 2023 m. Panevėžio biudžetas

Panevėžys šiais metais planuoja gyventi iš 153 mln. 377 tūkst. 400 Eur.

Tokio dydžio 2023-iųjų miesto biudžetą patvirtino Savivaldybės Taryba. Daugiausia dėmesio numatyta švietimo sričiai, investicijoms, miesto priežiūrai, judumo galimybių plėtrai.
Naujame biudžete didžiausia riekė, beveik pusė pyrago, tenka švietimui ir ugdymui – 69 mln. 758 tūkst. 300 Eur.
2023-iaisiais Panevėžys pradės įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą. Kaip ir praėjusiais metais bus kompensuojama mokytojų, gyvenančių kitose savivaldybėse, kelionės išlaidos, dalinai finansuojami mokslo projektai, bus įgyvendinamas karjeros specialistų tinklo vystymo projektas, padėsiantis asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes ir kt. Toliau bus tęsiamas ir švietimui skirtų erdvių infrastruktūros atnaujinimas.
Investiciniams projektams skirta 29 mln. 646 tūkst. 500 Eur. Savivaldybės suplanuotiems investicijų projektams įgyvendinti per 8 mln. 500 tūkst. Eur planuojama gauti iš Europos Sąjungos fondų bei daugiau nei 6 mln. 700 tūkst. Eur – iš Valstybės investicijų programai skirtų lėšų.
2023 metais turėtų būti baigti visi projektai, kurie finansuojami pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programas.
Svarbiais miestui akcentais turėtų tapti Stasio Eidrigevičiaus menų centro, Skaistakalnio parko ir jo prieigų, viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymo, gatvių apšvietimo modernizavimo, e-bilieto sistemos įdiegimo projektų užbaigimo darbai.
Šiemet bus tęsiami daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, J. Čerkeso-Besparnio sodybos II etapo rekonstrukcijos darbai, vykdoma kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“ statyba, „Vilties“ progimnazijos stadiono atnaujinimo darbai, statomas pripučiamas futbolo maniežas bei tęsiami kiti įgyvendinami projektai.
Socialinės paramos įgyvendinimo programai skirta 18 mln. 650 tūkst. 600 Eur. Toliau bus teikiamos negalią turintiems miestiečiams asmeninės pagalbos paslaugos. Akredituotai socialinės reabilitacijos neįgaliųjų bendruomenei organizuoti skirta 434,5 tūkst. Eur. Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti iš biudžeto skirta 154 tūkst. 900 Eur, numatytos kompensacijos už būsto suteikimą karo pabėgėliams iš Ukrainos.
Kultūros ir meno programai įgyvendinti šiemet numatyta 7 mln. 993 tūkst. 500 Eur. Ir toliau bus įgyvendinamos suplanuotos veiklos, numatyta didinti kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus. 55 tūkst. Eur skirta kultūros ir meno projektams iš dalies finansuoti, 49 tūkst. Eur numatyta finansiniam ne mažiau kaip 30 proc. prisidėjimui kultūros ir meno projektams, gavusiems dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos rėmimo ir kitų valstybės fondų, įgyvendinti, 20 tūkst. Eur – Kultūros ir meno stipendijoms, 15 tūkst. Eur – mėgėjų meno kolektyvams pasirengti dalyvauti 2024 m. Dainų šventėje ir kt.
Sporto programai įgyvendinti skirta 4 mln. 776 tūkst. 600 Eur. Be miesto arenoje bei Panevėžio sporto bazėse suplanuotų renginių 2023 m. Panevėžyje vyks Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos olimpinio fondo ir Panevėžio savivaldybės organizuojama „Olimpinė diena 2023“, Lietuvos triatlono olimpinės distancijos suaugusiųjų čempionatas, Europos jaunimo triatlono taurės etapas bei daugelis kitų ne mažesnės svarbos renginių.
Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programai skirta 1 mln. 719 tūkst. Eur. Didžioji dalis lėšų – 1,5 mln. Eur – numatyta viešojo keleivinio transporto sąnaudoms padengti, planuojama įdiegti elektroninio bilieto sistemą.
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirta 1 mln. 40 tūkst. 900 Eur. Didžioji šios sumos dalis skiriama Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimui. Taip pat 2023-iaisiais pagrindinis dėmesys bus skiriamas savižudybių prevencijos programai užtikrinti.
Miesto infrastruktūros plėtros, modernizavimo ir priežiūros programai skirta 17 mln. 745 tūkst. 200 Eur. Šiemet bus tęsiami autobusų stoties, numatyta atlikti „Ekrano“ marių užtvankos uždorių ir šandorių remonto darbus, toliau vykdyti Pašilių kapinių plėtrą, pirkti R. Sargūno sporto gimnazijos naujos universalios salės statybos projektavimo darbus, kapitališkai rekonstruoti Smėlynės g. dalį nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos, rekonstruoti Klaipėdos, Projektuotojų bei Dariaus ir Girėno g. sankryžą, prižiūrėti viešąsias erdves ir kt.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai skirta 673 tūkst. 200 Eur. Tvarumas, ekologiškumas ir toliau išlieka svarbi miesto kryptis, tai atsispindi ir darbų planuose – skirta lėšų asbesto turinčių gaminių atliekoms surinkti, transportuoti ir saugiai pašalinti, individualiems antrinių žaliavų konteineriams bei biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti, naudotoms padangoms tvarkyti, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti ir kt.
Urbanistinės plėtros programai skirta 430 tūkst. 500 Eur. Įgyvendinant šią programą planuojamas želdinių būklės stebėsenos plano parengimas, sodmenų, reikalingų želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbams atlikti, bendrojo plano, detaliųjų planų rengimo darbai, Savivaldybės daugiabučių techninio projekto parengimo bei kiti įvairūs darbai ir projektai.
Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programai skirta 125 tūkst. Eur, šios lėšos skiriamos jaunimo reikalų bei NVO koordinavimui. Šiemet pagrindiniais akcentais šiose srityse bus jaunimo vasaros įdarbinimo programa, savanorystės bei jaunimo politikos skatinimas, NVO atstovų kvalifikacijos kėlimas, NVO veiklos žinomumo ir plėtros skatinimas.
Savivaldybės valdymo programai šiemet skirta 13 mln. 467 tūkst. 400 Eur, turto valdymo programai – 260 tūkst. Eur, rinkodaros programai – 297 tūkst. 500 Eur bei informacinės visuomenės plėtros programai – 190 tūkst. Eur.

 

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų